Na koho sa obrátiť pri problémoch s odpadom? Je v poriadku, že niektoré kontajnery sú zastrešené a iné nie? Kto financuje podobnú úpravu? Majú sa na ňu poskladať občania, ktorým tento stav znepríjemňuje život?  S týmito otázkami sa na nás obrátila nespokojná obyvateľka Sitnianskej ulice v mestskej časti Sásová.

Kontajnery na zber odpadu sa v súčasnosti nachádzajú zväčša na okrajoch ciest a parkovacích plôch. Ich zastrešenie nie je dané žiadnym nariadením, či vyhláškou, pri nádobách na odpad zo skla je dokonca úplne vylúčené.

Mestský úrad považuje Sitniansku ulicu z hľadiska zberu a odvozu odpadu za najproblematickejšiu v meste. K situácii však podľa Ing. Furčákovej z Oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Banskej Bystrici prispievajú aj niektorí jej obyvatelia svojou nedisciplinovanosťou. O porušovaní umiestňovania nadrozmerného odpadu ku kontajnerom mimo stanovených termínov sme sa presvedčili aj my, aj keď je potrebné uviesť, že tento problém sa netýka iba jednej ulice. Oddelenie má k dispozícii obmedzený rozpočet (zhruba 15 000 eur ročne). Jeho prioritou je momentálne vymedzenie trvalých stanovíšť na kontajnery, aby neboli svojvoľne premiestňované. Podložie týchto plôch sa následne spevňuje zámkovou dlažbou. Vzhľadom na limitované finančné prostriedky sa tak podarí vyriešiť 10-12 stanovíšť ročne, pričom v celom meste je ich zhruba 400-500. Kontajnery sa väčšinou nachádzajú pod starým, nevyhovujúcim zastrešením, ktoré je nízko položené, a tak mesto pracuje skôr na jeho odstraňovaní. Nové zastrešenie na náklady obyvateľov je komplikované a vyžaduje si povolenie.

V súvislosti s problémom čitateľky ešte existuje možnosť obrátiť sa na miestneho poslanca, ktorý má vyčlenené prostriedky na podobné urgentné prípady, ale, ako zdôraznila pracovníčka oddelenia životného prostredia, pri tomto probléme by sa riešila primárne podkladová plocha kontajnerov.