Rekonštrukcia historickej Radnice na Námestí SNP bola dokončená ešte v roku 2010, ale nová prístavba, ktorá v jej zadnom trakte vznikla, je od toho času nevyužitá. Od začiatku sa hovorilo o využití pre úrad BBSK, definitívny spôsob prevodu nehnuteľnosti do rúk kraja však prichádza až teraz.

radnica zadný traktZastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v piatok 26. apríla schválilo kúpu zadného traktu banskobystrickej Radnice. Jej vlastníkom je mestská akciová spoločnosť MBB, ktorá v minulosti rekonštrukciu realizovala. Pôvodne malo medzi župou a MBB dôjsť k výmene Radnice za budovy bývalej SPŠ Stavebná a Pionierskeho domu na ulici Janka Kráľa. Mestská spoločnosť však nenašla záujemcov o tieto priestory a od výmeny upustila. Budovy chce teraz kraj speňažiť sám, a aj týmto spôsobom získať rozpočtové prostriedky, ktoré teraz vynaloží na kúpu časti Radnice. Budovu na ulici Janka Kráľa kraj v piatok už vyhlásil za prebytočnú a nasledovať bude verejná obchodná súťaž na jej odpredaj.

MBB predajom zadného traktu Radnice po dohode s úradom BBSK získa 1 270 000 eur, aj keď znalcom určená hodnota nehnuteľnosti predstavuje takmer 2 milióny eur. Sumu kraj uhradí v dvoch splátkach po 635 tisíc eur a to v máji 2013 a v decembri 2013. MBB prostriedky získané z predaja využije na splátku istiny úveru vzniknutého práve pri rekonštrukcii Radnice a najmä zrušenie záložného práva banky na budovu Radnice.

Cieľom BBSK je sústrediť na Námestie SNP celý svoj úrad, keď okrem budovy na Námestí SNP 23 sídlia niektoré útvary úradu aj na ulici Janka Kráľa a tiež v priestoroch Mestského úradu. Kraj si od tohto kroku sľubuje aj výraznejšiu úsporu prevádzkových nákladov. „Návratnosť je v tomto prípade mimoriadne rýchla a odhadujem ju na 3 až 5 rokov,“ povedal na rokovaní zastupiteľstva BBSK župan Vladimír Maňka, pričom poukázal aj na nutnosť rekonštrukcie súčasného sídla časti úradu na ulici J. Kráľa.