Súčasťou programu multimediálneho festivalu intermedia.bb, ktorý sa konal tento týždeň v Banskej Bystrici, bola aj prezentácia nového nástroja občianskeho aktivizmu – webovej stránky www.odkazprestarostu.sk. Za týmto projektom stojí dvojica mladých, angažovaných ľudí, ktorých cieľom je podnietiť záujem všetkých nás o dianie v našom okolí a prispieť k zlepšeniu práce miestnej samosprávy. Dvojčlenný tím tvoria Banskobystričan Michal Šimonfy, študent digitálnych médií na Akadémii umení, a Marián Kišďurka, ktorý v našom meste navštevoval strednú školu a ktorý v súčasnosti pracuje pre Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI v Bratislave. Tento inštitút zároveň celý projekt zastrešuje.

Jeho tvorcovia sa nechali inšpirovať podobnou stránkou FixMyStreet.com z Veľkej Británie, ktorú sa rozhodli aplikovať na slovenské prostredie. So žiadosťou o spoluprácu oslovili najprv všetkých starostov bratislavských mestských častí, v súčasnosti projekt zahŕňa aj kooperáciu s miestnou samosprávou v Banskej Bystrici, Želiezovciach a Vinodole, pričom autori majú ambíciu rozšíriť ho minimálne na všetky krajské mestá. Pilotná časť projektu bola spustená vo februári tohto roka.

Systém funguje tak, že ak občan narazí na problém, ktorý je v kompetencii obecnej samosprávy, môže ho veľmi jednoduchým spôsobom zaradiť do databázy na stránke. Najprv ho priradí k jednej z preddefinovaných kategórií (kanalizácia, verejné osvetlenie, chodníky a pod.), opíše ho, zadá presnú lokalizáciu miesta a problém zdokumentuje minimálne jednou fotografiou. Podnet je možné podať aj anonymne.

Administrátor následne posiela podnet miestnej samospráve na reakciu. Jej predstaviteľov žiada o informáciu o tom, v akom časovom horizonte bude problém riešený a akým spôsobom. O akejkoľvek aktualizácii (odpovedi samosprávy, diskusnom príspevku) je podávateľ alebo ktokoľvek, kto chce sledovať vývoj problému, informovaný prostredníctvom mailových notifikácií. Problémom sú prideľované nasledovné statusy: problém je buď vyriešený, neriešený alebo ak nie je pridelenie statusu jednoznačné, rozhodujú o ňom priamo návštevníci stránky.

V prípade, že riešiť problém momentálne nemožno (napr. z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov), je dobré, ak samospráva svoju nečinnosť zdôvodní, vysvetlí. Jej spolupráca sa totiž odráža v štatistike riešenia problémov, ktorá by v budúcnosti mala zohľadňovať aj závažnosť problému, ľudské kapacity, časovú náročnosť a finančné náklady spojené s jeho odstránením. Cieľom zverejnenia týchto hodnotení je spätná väzba pre samosprávy, ktoré majú možnosť navzájom sa porovnávať a vďaka „konkurencii“ majú aj motiváciu zlepšovať sa. Na metódach hodnotenia participácie samosprávy sa v snahe o čo najväčšiu objektivitu ešte stále pracuje.

Už teraz možno skonštatovať, že Banskobystričanov trápia iné problémy ako napr. ľudí v Bratislave. Autori projektu zatiaľ hodnotia spoluprácu banskobystrickej samosprávy ako dobrú. Fakt, že vyriešená je tretina podnetov vo všetkých obciach, v podstate prekročil ich očakávania. Rovnako pozitívna je aj skutočnosť, že pomer riešených problémov k neriešeným sa postupne zlepšuje. Ambíciou tvorcov stránky je i naďalej pracovať na zjednodušovaní nahlasovania podnetov, odstraňovaní bariér, ktoré by mohli odradiť potencionálnych oznamovateľov. Projekt je z veľkej časti zautomatizovaný, nároky na jeho administráciu sú pomerne nízke, takže stránka je pripravená aj na prijatie veľkého množstva podnetov denne. Jej tvorcovia sú otvorení akejkoľvek spätnej väzbe, ktorá prispeje k optimalizácii portálu, a čakajú aj na vaše podnety.