Od apríla 2011 lekári II. Urologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity ako prví na Slovensku vykonávajú čisto laparoskopickú nefrektómiu (odber obličky od živého darcu). Táto metóda odberu orgánu je oveľa menej invazívna ako štandardný odber a výhody, ktoré darcovi prináša, môžu v budúcnosti zvýšiť počet darcov, ktorí sa odhodlajú k tomuto dobročinnému kroku. Výnimočný operačný zákrok podstatne skracuje darcovi rekonvalescenciu po operácii, znižuje riziko komplikácií a v porovnaní s klasickým odberom, má aj nezanedbateľný kozmetický efekt. Ako uviedol prednosta urologickej kliniky, MUDr. Vladimír Baláž, výhodou odobratého orgánu od živého darcu je oveľa väčšia funkčnosť a adaptabilnosť v tele príjemcu. Oblička od živého darcu prežíva v tele príjemcu oveľa dlhšie ako od mŕtveho darcu.