Putovná výstava Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) bola úspešne predstavená vo viacerých slovenských mestách. Koncom augusta sa s ňou môžu zoznámiť aj Banskobystričania.

image001Výstava je spoločným projektom Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Ústavu politických vied SAV. Autorsky sa na nej podieľali významní slovenskí historici, politológovia a ďalší odborníci.

Výstava pozostáva zo šestnástich samostatných panelov, ktoré obsahujú fotografie, mapy, dobové články a dokumenty súvisiace  so vznikom československých légií, vznikom Československej republiky a osobnosťou Milana Rastislava Štefánika, ktorý pri týchto udalostiach zohral dôležitú úlohu. Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia začiatku 1. svetovej vojny, vzniku československých légií, vzniku Československej republiky a tragického skonu Milana Rastislava Štefánika.

Vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) sa uskutoční v utorok 23. augusta o 15-tej hodine v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici za účasti predsedu Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Dušana Bakoša a Ferdinanda Vrábela z Ústavu politických vied SAV. Výstava bude verejnosti prístupná do piatka 30. septembra.