Vyznanie medenému mestu, tak znie názov výstavy Karola Demutha, ktorú si budete môcť pozrieť v priestoroch átria Štátnej vedeckej knižnice od 28. februára do 9. marca.

KAROL DEMUTH sa narodil 6. februára 1937 v pohronskej obci Dolná Lehota, ktorá je vstupnou bránou do malebných a zároveň divokých prírodných zákutí Vajskovskej doliny na južnom úpätí Nízkych Tatier.

Do Banskej Bystrice sa rodina Demuthovcov prisťahovala v závere roka 1950. Tu v roku 1955 zavŕšil štúdium na Vyššej priemyselnej škole elektrotechnickej a spojovej. V roku 1958 začal pracovať v technickej prevádzke Československého rozhlasu v Bratislave. Odtiaľ ho na vlastnú žiadosť po polroku preložili do novoznikajúceho krajského štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Tu pôsobil do roku 1997, teda bezmála štyridsať rokov.

V tomto roku oslávi banskobystrický rozhlas 55 rokov svojej existencie, Karol o dve desaťročia k tomu navyše a „jeho“ medené mesto o 700 rokov viac…

V rokoch 1973 – 1975 Okresné osvetové stredisko v Banskej Bystrici usporiadalo trojročné diaľkové školenie pre pokročilých fotoamatérov, ktoré viedol absolvent pražskej FAMU Leopold Redlinger. Už počas prvého roka školenia začal Karol Demuth publikovať čiernobielu fotografiu v programovom týždenníku Rozhlas, v obrázkových časopisoch Slovenka a Život. Neskoršie sa jeho publikačná činnosť rozšírila aj o farebnú fotografiu slovenskej krajiny a postupne sa stal spolupracovníkom časopisov Krásy Slovenska, Príroda a spoločnosť, Panoráma Slovenska, Zdravie, Turista, Věda a život, Československý svět, Bulletin cestovného ruchu, Enviromagazín.

Výtvarnej, predovšetkým krajinárskej a dokumentárnej fotografii, sa cieľavedome a systematicky venuje od roku 1973. Jeho fotografické majstrovstvo môžeme obdivovať na stránkach bezmála tridsiatich knižných publikácií, ale aj na pohľadniciach a v nástenných i stolových kalendároch.

Svojimi fotografiami sa vedno s Vladom Bártom predstavil napríklad v reprezentačnej obrazovo-slovnej publikácii Nízke Tatry, ktorú v roku 1986 vydala martinská Osveta. Jeho snímky nájdeme aj v reprezentačnej obrazovej publikácii TATRY. V roku 2005 ju vydalo vydavateľstvo Spektrum Grafik, s ktorým Karol Demuth v posledných dvoch desaťročiach spolupracuje v prevažnej miere. Z vydavateľstva Ikar pochádza publikácia Tisíc zaujímavostí Slovenska. Aj v nej nájdeme Karolovo meno medzi autormi fotografií.

Hoci Karola Demutha poznáme ako autora prevažne krajinárskych snímok, časť svojej tvorby zameral aj na Banskú Bystricu, ktorá sa na viac ako polstoročie stala jeho domovom. Výstava „Vyznanie medenému mestu“ je prierezom publikačnej činnosti venovanej mestu Banská Bystrica. Je dokumentom o úsilí, akým sa jeho občan a fotograf Karol Demuth snažil v priebehu rokov zviditeľniť toto mesto cez svoje diela. Za výnimočný počin v tomto ohľade možno považovať aj iniciatívu Karola Demutha na vydanie bedekra „Banská Bystrica a okolie“ vo vydavateľstve Spektrum Grafik v roku 2006. Tento knižný projekt editorsky pripravil z textov spisovateľa Pavla Hrúza a historika Milana Šoku a prevažne zo svojich fotografií. Zábery z tejto publikácie – digitálne upravené – vystavoval v Múzeu SNP v Banskej Bystrici v kolekcii „Digitálne premeny medeného mesta“. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ich v roku 2007 použila na prezentáciu Banskej Bystrice v Národnej parlamentnej knižnici v Kyjeve. Časť z tejto kolekcie, doplnenú novými snímkami, možno vidieť aj v tejto výstavnej kolekcii.

Do pozície majstra krajinárskej optiky sa fotograf Karol Demuth mohol etablovať len vďaka svojej pracovitosti, túžbe po objavnosti, ľudskej skromnosti, pokore pred velebnosťou slovenskej prírody a priam básnickej senzibility svojho duchovného i mentálneho nastrojenia. A ešte zásluhou čohosi: profesionálnej precíznosti. Tieto vlastnosti mu po rokoch pomohli dostať sa na piedestál, na ktorom sa usídlili tí najúspešnejší zo slovenských krajinárskych fotovýtvarníkov. Má za sebou samostatné výstavné expozície v Banskej Bystrici, Brezne, Detve, Bratislave, v českom Hradci Králové,  maďarskom Šálgotariáne a v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev.

Od roku 1989 je Karol Demuth členom Slovenskej výtvarnej únie – asociácie FORMA  a zúčastňuje sa jej spoločných výstav.