Quantcast

Polícia počas Veľkonočných sviatkov posilní dopravné a poriadkové hliadky aj v Banskobystrickom kraji. Policajnú akciu zameranú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj zabezpečenie maximálnej bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, vyhlásil od štvrtka 21. apríla do utorka 26. apríla tohto roka viceprezident Policajného zboru plk. JUDr. Ľubomír Ábel. Zároveň na cestách Banskobystrického kraja prebehne dopravno-bezpečnostná akcia, zameraná na kontrolu dodržiavania predpísaných rýchlostí.

“Príchodom veľkonočných sviatkov predpokladáme aj zvýšený presun vodičov, čím sa zvýši intenzita premávky na cestách. Policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na nehodových miestach a úsekoch. Dohľad zvýšia aj na frekventovaných križovatkách a hlavných cestných ťahoch. Pozornosť budeme venovať najmä disciplíne a ohľaduplnosti účastníkov cestnej premávky, ako aj ich správaniu voči chodcom. Budeme pôsobiť preventívne, zistené priestupky budeme riešiť podľa závažnosti. Alkohol v žiadnom prípade nepatrí na cesty, preto upozorňujeme vodičov, aby si počas sviatkov nesadali za volant ani po jednom poháriku. Polícia bude totiž tvrdo trestať vodičov, ktorí s alkoholom v krvi ohrozujú iných účastníkov cestnej premávky. Samozrejme to isté platí aj pre cyklistov,” píše sa v tlačovom vyhlásení Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici.

Piatky a počas víkendov polícia v kraji zabezpečuje zvýšené kontroly vodičov na alkohol a návykové látky. Policajti hliadkujú najmä v blízkosti kultúrno-spoločenských podujatí, v okolí zábavných centier, diskoték, herní a barov.

Počas minuloročných veľkonočných sviatkov od 3. do 6. apríla 2010 polícia v Banskobystrickom kraji počas dopravno-bezpečnostnej akcie skontrolovala 173 vodičov a spolu bolo zistených 153 priestupkov, najmä prekročenie rýchlosti. Požitie alkoholu bolo zistené u 3 vodičov.

Blížiace sa Veľkonočné sviatky, a s tým spojené prázdniny na školách so sebou prinesú zvýšenú intenzitu premávky. Zhon na cestách a uliciach miest môže spôsobovať nervozitu, či nesústredenosť vodičov pri šoférovaní ako aj chodcov, ktorí na priechodoch pre chodcov nerešpektujú svetelnú signalizáciu alebo prechádzajú cez cestu mimo miest na to určených. Rozptýlená pozornosť však môže mať v konečnom dôsledku fatálne následky. Pre vodičov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky je preto dôležité, aby sa v preplnených uliciach navzájom rešpektovali a dodržiavali dopravné predpisy a predchádzali tak nešťastiam na cestách.