Na základe rozhodnutia Oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja sa už v meste Banská Bystrica jednotlivé lekárne nebudú denne striedať v poskytovaní pohotovostnej služby mimo bežných otváracích hodín.

poliklinikaSamosprávny kraj určil pre rok 2016 jednu hlavnú lekáreň, ktorá bude poskytovať pohotovostnú službu počas celého roka, pričom počas víkendov a sviatkov to budú aj ďalšie dve lekárne v meste.

Banskobystričania mohli už aj v ostatných rokoch využívať mimo bežných otváracích hodín najmä lekárne v obchodných centrách a pri veľkých supermarketoch, ktoré spravidla bývali otvorené dlhšie a zároveň tiež počas víkendov. Problémy však nastávali po deviatej večer či cez sviatky, kedy bolo potrebné vyhľadať práve určenú pohotovostnú lekáreň. Tie boli spravidla otvorené večer do 22.00 h.

Až do polnoci

Od prvého januára bude v Banskej Bystrici jedna lekáreň otvorená vždy do 24.00 h. Lekárenskú pohotovostnú službu pre náš okres bude poskytovať po celý rok lekáreň Dr. Max na Hornej ulici 60 v budove Polikliniky v Banskej Bystrici. Konkrétne v pondelok až piatok po bežných otváracích hodinách od 15.30 do 24.00 h a v sobotu a nedeľu od 20.00 do 24.00 h.

Počas víkendov a sviatkov odporúča BBSK využiť v rámci pohotovostnej lekárenskej služby Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, 29. augusta 63 v čase od 8.00 do 20.00 h alebo Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Nám. Ľ. Štúra 32 rovnako v čase od 8.00 do 20.00 h. Výnimkou budú sviatočné dni, kedy bude zatvorený OD Kaufland, potom bude pohotovostnú službu aj cez takéto dni zabezpečovať už spomenutá lekáreň na Hornej 60, v čase od 7.00 do 24.00 h.

Počas víkendov a niektorých sviatkov, je ale možné v štandardných otváracích hodinách navštíviť aj ďalšie lekárne v obchodných centrách a supermarketoch.