Blooming Kids je súkromné opatrovateľské centrum so zameraním na jazyky a rozvoj jedinečných schopností každého dieťaťa.

Jeho zakladateľka Zuzana Mináriková Šramková zužitkovala niekoľkoročné skúsenosti s riadením detských centier v Dubaji, vďaka čomu prináša do výchovy detičiek u nás overené metódy a koncepty, ktoré prispôsobila na naše podmienky. V rozhovore s ňou sa dočítate o jej životnej ceste a o tom, čím bude Blooming Kids jedinečné.

Čo Vás priviedlo k starostlivosti o deti a k ich vzdelávaniu?

Tento postoj som si začala budovať už na základnej škole. Veľkým vzorom a ideálom bola pre mňa triedna učiteľka, pani Ondrejková. Veľmi som ju obdivovala a už v tretej a štvrtej triede som ju napodobňovala tým, že som si robila prípravy ako ona. V tom čase som ich síce aplikovala len v rámci hier s kamarátmi, no túžba stať sa učiteľkou mi zostala. Neskôr som ju rozvíjala aj v rámci štúdia na strednej a vysokej škole, po skončení ktorej som ako pedagogička pôsobila nielen na školách, ale aj v rámci jazykových centier či rôznych táborov.

Prečo Dubaj?

Dubaj bol náhoda, úplná. Vôbec som si ho nevyberala, jednoducho do môjho života prišiel v závere štúdia na vysokej škole. V tom čase som sa zaujímala o príležitosti v zahraničí, preto, keď som videla, že agentúra naberá dievčatá do Duty Free na letisko v Dubaji, prihlásila som sa. Spomedzi všetkých prihlásených dievčat agentúra vybrala 25 najlepších, a ja som bola medzi nimi. Odísť do Spojených arabských emirátov bola v tom čase veľká vec, do môjho života však prišla celkom náhodne.

Bolo ťažké sa tam uplatniť ako cudzinka?

Áno, začiatky boli ťažké, a dôvodom bol najmä pas, podľa ktorého nás po príchode do Dubaja delili do viacerých tried. Prvá trieda bola určená pre krajiny s anglickým materinským jazykom. Nás zo Slovenska, ktoré patrí k územiu východnej Európy, zaradili do kategórie číslo tri. Uplatnenie sa v Dubaji teda nezávisí od toho, akú úroveň vzdelania máte, ale od typu pasu, aký držíte.

Pre akú spoločnosť ste pracovali?

Počas môjho pobytu v Dubaji som pracovala pre rôzne organizácie. Prvý rok som strávila prácou v Duty Free na letisku, a až potom som začala pracovať pre anglické a americké školy. Presne to bolo mojím hlavným zámerom – pokračovať v odbore, ktorý som študovala.

Od roku 2008 som sa zamerala najmä na predškolskú pedagogiku a začala som pracovať najmä pre iné organizácie, ktoré sa jej venovali. Mojím posledným zamestnávateľom bola medzinárodná firma Babilou, ktorá síce sídli vo Francúzsku, no sieť škôlok a jasličiek majú po celom svete. Jednu z nich otvorili aj v Spojených arabských emirátoch, a dnes tam vlastnia 23 ďalších. Mojou ďalšou pracovnou skúsenosťou bola práca pre spoločnosť The Blossom Nursery, pre ktorú som začala pracovať v roku 2015. Spolu s jej majiteľkou sme sa sústredili na jej rozšírenie, a tak sa v roku 2017 stala súčasťou medzinárodnej spoločnosti, pre ktorú som pracovala posledných 7 rokov a externe s ňou spolupracujem až dodnes.

Aké sú škôlky v Dubaji? Čím sa líšia od našich slovenských škôlok?

Rozdielov je veľa, no pokúsim zhrnúť aspoň tie základné. V prvom rade, škôlky v Dubaji nie sú rozdelené na jasle a škôlky. Všetky sú označované ako nursery alebo early learning centres. Určené sú pre deti od 2 mesiacoch do 5-6 rokov v závislosti od toho, či nasledujú anglický alebo americký systém. Všetky tieto zariadenia sú otvorené v priebehu celého roka a zatvorené sú iba v prípade niektorých štátnych sviatkov, čo je naozaj len pár dní v roku. Každý deň škôlky fungujú od 7:00 do 18:00, keďže rodičia dlho pracujú a opateru pre svoje deti tak potrebujú aj vo večerných hodinách. Okrem toho sa tu deti učia viacero jazykov. Hlavným je angličtina, no popritom sa učia aj francúzštinu, arabčinu, ktorá je viac-menej povinná už na základnej škole, a ,samozrejme, rodný jazyk. Dubaj je kozmopolitné mesto, preto je naozaj potrebné zahrnúť do výučby viacero jazykov. Často sa stáva, že deti doma hovoria úplne iným jazykom, než akým hovoria v škôlke. Ďalší významný rozdiel sa týka pomeru učiteľov a detí, ktorý začína na úrovni 1:3 u maličkých detí. Čím sú deti staršie, tým sa pomer zvyšuje od 1:5 na 1:7 a končí na hladine 1:10, čo znamená, že aj u starších detí, ktoré by sme mohli prirovnať k našim predškolákom, pripadá maximálne desať detí na jedného učiteľa, kým na Slovensku máme jednu učiteľku na 20-25 detí. Každé zariadenie musí mať okrem toho aj vlastný zdravotný personál, t. j. zdravotnú sestru, ktorá je v škôlke prítomná počas celej otváracej doby. Z bezpečnostného hľadiska, rovnako ako aj z pohľadu zdravotnej stránky detí a zamestnancov, je to veľmi dôležité. V prípade akýchkoľvek problémov či príznakov, ktoré majú zdravotný podtón, komunikuje s rodičmi výhradne zdravotný personál. V neposlednom rade sú zásadným rozdielom aj rôzne prístupy, čiže kombinácia metodiky a pedagogiky. Škôlky v Dubaji nasledujú nové trendy a metódy tak, aby bola skúsenosť detí v predškolskom veku zaujímavá. Toto je však len zlomok rozdielov, ktoré som medzi škôlkami v Dubaji a na Slovensku odporozovala.

Ktoré princípy a metódy ste si v Dubaji osvojili?

Ja som pracovala v zariadeniach, kde sme nasledovali buď americký alebo anglický vzdelávací program. Veľmi blízky mi je najmä ten anglický, ktorý sa volá EYFS, čiže Early Years Foundation Stage (EYFS) statutory framework. Je to vzdelávací program určený pre deti od narodenia až do piatich rokov a práve ten by som chcela aplikovať aj v centre, ktoré otváram. Blízke mi však boli aj iné prístupy, napr. holistický prístup či Montessori pedagogika založená na hlbokom rešpekte k deťom, ktorej prístupy sme často využívali. Za veľmi dôležité považujem tiež využívanie senzorických aktivít a aktivít, kde deti využívajú fantáziu a intuíciu, môžu experimentovať a skúmať, nie sú ničím limitované a, naopak, dovolené majú naozaj všetko, vďaka čomu môžu naplno využiť svoju fantáziu.

Prečo ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko a otvoriť detské opatrovateľské centrum práve vo Zvolene?

Na Slovensko sme sa rozhodli vrátiť kvôli dcérke, i keď tu istý plán návratu viac-menej vždy bol. V Dubaji sme nechceli žiť navždy a vedeli sme, že návrat domov raz určite príde. Na Slovensko sme sa vrátili, keď mala naša dcérka 2 roky. Chceli sme, aby vyrastala v slovenskom prostredí, bola v blízkosti rodiny a žila v zdravšom prostredí obklopená zdravším ovzduším a prírodou, aby mala príležitosť spoznať zvieratá a tráviť čas vo vonkajšom prostredí, nielen vo vnútri, ako to v Spojených arabských emirátoch bolo. Rovnako ako Dubaj, aj Zvolen bol pre nás čistá náhoda. Manžel je z Banskej Bystrice, a tak sme pôvodne plánovali usadiť sa tam. Rodinný dom, ktorý nám vyhovoval, sme však našli vo Zvolene, a tak sme sa tam usadili. Priestory na detské centrum, jasličky a škôlku som hľadala už viac ako rok a musím povedať, že nájsť vhodné priestory na tento účel, je naozaj problém. Zhodou okolností sme ich však po ročnom hľadaní našli práve vo Zvolene, takže začíname priamo tam.

Aké sú úskalia, v čom je budovanie takéhoto centra náročnejšie?

Veľmi obtiažne je napr. splniť technické požiadavky pri zmene účelu budovy alebo budovy na konkrétne zariadenie. V roku 2018 a 2019 sa totiž zmenilo viacero zákonov. Vedeli sme, že to nebude ľahké, no musím povedať, že tieto technické požiadavky na zariadenie sú z toho celého asi najťažším orieškom. Zatiaľ si tým všetkým len prechádzame, no viem, že keď už sme sa na túto cestu dali, prekonáme to a určite to zvládneme.

Ako bude centrum vyzerať a o aké deti sa bude starať?

Pôjde o súkromné detské centrum, v ktorom sa budeme zameriavať na opateru detí od 1 do max. 6 rokov, v úvode však chceme hranicu stanoviť na max. 5 rokov. Priestory centra budú moderné a bezpečné. Dôležité bude, aby sa tu deti cítili príjemne, pohodlne a šťastne, aby ho vnímali ako miesto plné srandy a zábavy, kde majú dostatok príležitostí na stimuláciu, motiváciu a na získanie nových zážitkov a skúseností. Najdôležitejšie pre nás teda bude vytvoriť prostredie, ktoré bude pre deti nielen vhodné, ale kam sa budú aj radi vracať.

V čom je centrum odlišné od našich škôlok?

Naše súkromné detské centrum bude kombináciou jasličiek a materskej škôlky. Na rozdiel od slovenských zariadení bude určite spĺňame všetky technické požiadavky, ktoré vošli do zákonov v rokoch 2018 a 2019, a ktoré existujúce centrá, škôlky a iné zariadenia nemusia spĺňať, pretože existovali a vznikali ešte pred nadobudnutím platnosti týchto zmien.  Dôvod, prečo sa od roku 2018-2019 neotvorili nové súkromné centrá, je totiž práve v tom, že tento proces je naozaj veľmi zložitý a obtiažny.

Pre deti a rodičov bude dôležité, že centrum bude nasledovať nielen slovenský vzdelávací program, ktorý je, samozrejme, potrebný na to, aby sa deti pripravili na školu, ale uplatňovať bude aj holistický prístup. Znamená to, že veľa prvkov budeme aplikovať aj z anglického vzdelávacieho programu EYFS a využívať budeme aj prvky Montessori pedagogiky, Reggio Emilia a Emmi Pikler. Naším cieľom bude deti dostatočne motivovať a stimulovať, aby mali priestor rozvíjať svoj talent a potenciál, a aby pomocou nášho prístupu dosiahli jeho maximum. Dôležití v tom celom budú najmä pedagógovia, preto u ľudí, z ktorých postupne skladám tím, hľadám najmä kreativitu, poslanie a radosť z práce s deťmi, pretože pozitívny vzťah dieťaťa a pedagóga je kľúčový. Jedným z hlavných prvkov nášho centra bude tiež denná výučba anglického jazyka. Ten bude súčasťou vzdelávacieho programu, vďaka čomu s ním do denného kontaktu prídu aj tie najmenšie deti. V ich prípade pôjde viac-menej o pasívne spoznávanie jazyka cez počúvanie pesničiek, básničiek, riekaniek a cez aktivity a hru, ktorej zložitosť sa bude odvíjať od veku detí. Cieľom je, aby sa deti začali učiť aj iný jazyk, nielen slovenský a materinský.

Ďalším z rozdielov bude, že centrum bude zatvorené len jeden týždeň v roku, konkrétne medzi Vianocami a Novým Rokom. Chceme tak zabezpečiť starostlivosť o deti najmä u tých rodičov, ktorí majú len málo dovolenky alebo nemajú možnosť opatery cez rodinu a známych. Pre týchto rodičov tu budeme počas celého roka vrátane prázdnin či akéhokoľvek iného voľna. V neposlednom rade bude rozdielom aj kvalitná strava plná ovocia a zeleniny. Rodičia budú mať možnosť výberu jedál, pričom zredukujeme množstvo cestovín, cestovinového základu a sladkých jedál, ktoré sú v škôlkach a jasliach na Slovensku pomerne časté.

Prečo je pre dieťa fajn učiť sa cudzí jazyk?

Tých výhod je veľa. Stotožňujem sa s názorom, že deti by sa mali učiť viacero jazykov alebo mať príležitosť sa s nimi oboznámiť už vo veľmi skorom veku. Deti sú totiž naozaj ako špongie, ktoré nasávajú všetko okolo, preto je dôležité ich správne stimulovať a motivovať. Jazyk by sa preto mali učiť najmä cez zážitkové učenie. Výhody z učenia jazyka v skorom veku pritom dieťa ocení najmä v budúcnosti. Má omnoho lepšiu príležitosť cestovať, vzdelávať sa a pracovať v zahraničí, spoznávať nové kultúry, vedieť komunikovať, dohovoriť sa a byť vďaka tomu sebestačný aj v zahraničí. Z pohľadu malých detí je výhodou najmä vycibrený sluch. Ten sa zlepšuje najmä vďaka tomu, že dieťa počuje zvuky a slová, ktoré znejú úplne inak, čím rozlišuje nielen zvukové hlásky a slová, ale aj slovnú zásobu. Ďalšou z výhod je sebadôvera. Deti, ktoré sa vedia dohovoriť viacerými jazykmi, majú väčšiu sebadôveru, vedia sa lepšie presadiť a aj vyjadriť sa v rôznych životných situáciách.

Nie je však skoro začať s výučbou cudzieho jazyka už v takomto útlom veku?

Opakujem, z môjho pohľadu je výučba cudzieho jazyka v útlom veku určite správna vec. A nie je to len môj názor, potvrdzuje to aj viacero výskumov. Jeden z nich hovorí, že mozog dieťaťa sa vyvíja najmä od narodenia do piatich rokov. V tomto veku sa až 90 % mozgu rozvinie do veľkosti priemerného dospelého človeka, a práve preto je investícia do stimulácie a motivácie dieťaťa veľmi dôležitá. Po narodení má dieťa približne ¼ mozgu vyvinutú do priemeru dospelého človeka. V priebehu 1. roku života sa to zdvojnásobí, do 3. roku dosiahne 80 % a do 5. roku 90 %. Výsledok však závisí od stimulácie a príležitosti rozvíjať mozog tak, aby bol efektívnejší.

Pozrite si aj videorozhovor priamo so Zuzanou Minárikovou Šramkovou.

Ak máte viac otázok, neváhajte nás kontaktovať na stránke www.bloomingkids.sk, alebo na sociálnych sieťach.

Blooming Kids – Detské centrum, Tulská 1357/4, 960 01 Zvolen – Tepličky, tel: 0908 966 379