V Banskobystrickom kraji opäť udeľovali ocenenia ľuďom so Srdcom na dlani, ktorí sú svojou výnimočnou a veľmi prospešnou dobrovoľníckou prácou inšpiráciou a povzbudením pre ostatných.

DSC_4752Deviaty ročník oceňovania výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zorganizovalo Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica, Regionálnym európskym informačným centrom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto.

Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2015 v Banskobystrickom kraji sa realizovalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska v pondelok 7. decembra v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Udelených bolo 12 ocenení Srdce na dlani 2015 nasledovne: Csille Droppovej v kategórii dobrovoľníctvo v rozvoji komunity; Libuši Pajunkovej, Marekovi Žifcákovi, Soňi a Eduardovi Findorovcom v kategórii dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách; Ľubici Tomkovej v kategórii dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou; Igorovi Chamillovi v kategórii dobrovoľníctvo vo vzdelávaní; Danke Mokrej-Maruškovej v kategórii dobrovoľníctvo v kultúre a umení; Augustíne Zliechovskej a Slave Majorovej za občianske združenie Mačky Zvolen v kategórii dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia; Viere Dubačovej v kategórii zahraničné dobrovoľníctvo. Ocenenie v kategórii mladý dobrovoľník/mladá dobrovoľníčka do 30 rokov si prevzal Jakub Forgács. Dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou mesta Banská Bystrica sa stali členovia občianskeho združenia EnviroFuture: Eva Ščepková, Lucia Rossová, Veronika Valkovičová a Maroš Ondrejka. Najobľúbenejším projektom tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva, za ktorý hlasovali prostredníctvom internetovej stránky Centra dobrovoľníctva spomedzi 6 tematicky rôznych nominovaných projektov z celého Banskobystrického kraja, sa stala Farebná ulička z Banskej Bystrice. Ďalších 39 nominovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dostalo ďakovný list.

DSC_4814Na záver slávnostného oceňovania p. primátor pokrstil rozprávkovú knižku mladej postihnutej spisovateľky Simony Strelcovej, ktorá mohla vzniknúť aj vďaka obrovskému úsiliu mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Dobrovoľnícka práca je mnohokrát nedocenená a neviditeľná, aj keď dobrovoľníci a dobrovoľníčky robia pre svoje komunity nezanedbateľné množstvo činností. Srdce na dlani 2015 je verejné poďakovanie nielen oceneným a nominovaným, ale všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venujú svoj čas, energiu a schopnosti v prospech iných ľudí a komunít.

Ďakujeme aj študentom a študentkám Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí zabezpečili hudobný program počas oceňovania, Michalovi Bartkovi z Katedry výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici za tvorbu ocenení a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, spisovateľke Silvii Bystričanovej a spoločnostiam Martinus.sk, Dany – svet čokolády, tlačiareň Dali BB a Urpiner za finančnú aj nefinančnú podporu oceňovania.