Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) koncom novembra udeľovala ocenenia Môj lekár a Moja sestra. Priazeň pacientov si získali aj zdravotníci z FNsP F.D. Roosevelta. V kategórii Môj lekár získal ocenenie Ľubomír Skladaný, PhD. a v kategórii Moja sestra Janka Vnenčáková.

Ocenených nominovali pacientske organizácie v SR a ceny si počas prvého dňa Druhej pacientskej konferencie AOPP prevzalo desať lekárov a desať sestier z rôznych zdravotníckych zariadení. Ceny im odovzdala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyoá. „Pozitívna spätná väzba pre lekárov a sestry je veľmi podstatná, pri liečení pacientov sú nenahraditeľní a patrí im zaslúžený rešpekt a úcta,“ povedala ministerka a vyjadrila lekárom a sestrám vďaku za ich prácu.

Lekára Ľubomíra Skladaného a sestru Janku Vnenčákovú navrhlo pacientske združenie Šanca pre pečeň, ktoré patrí medzi najaktívnejšie združenia. Predsedníčka združenia Oľga Štefanická zároveň aj prevzala cenu za doktora Skladaného, ktorý sa slávnostného odovzdania nemohol zúčastniť. „V mene našich členov môžem povedať, že ako pacienti s ochoreniami pečene si MUDr. Skladaného nesmierne vážime, pretože je to človek s veľkým Č. Vďaka jeho podnetu bolo založené aj naše združenie.  Vždy ochotne príde medzi nás pacientov, odpovedá na naše otázky a dodáva nám veľa síl pri vyrovnávaní sa s ochoreniami pečene,“ uviedla Štefanická na adresu známeho hepatológa.

Občianske združenie Šanca pre pečeň si veľmi váži aj spoluprácu s PhDr.  Vnenčákovou a týmto ocenením sa jej chce v mene všetkých pacientov poďakovať za dlhoročnú spoluprácu, ústretovosť, ochotu pomáhať a ľudskosť, ktorú prejavuje pacientom v ich neľahkých životných situáciách.

„Som veľmi rada, že naši odborníci získali takú pozitívnu spätnú väzbu od pacientov. Je to len ďalším dôkazom,  že v našej nemocnici pracuje tím skvelých zdravotníkov, ktorých prácu si veľmi vážim,“ dodala Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. je prednostom II. Internej kliniky SZU. Patrí medzi popredných slovenských hepatológov a gastroenterológov. Je vedúcim hepatológom Transplantačného centra v Banskej Bystrici. Významne sa podieľal na spustení programu transplantácii pečene, ktoré sú najprestížnejším medicínskym programom nemocnice.  Inicioval vznik samostatného Hepatologicko – gastroenterologického oddelenia a Nefrologického oddelenia, ktoré zabezpečujú starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene a obličiek.  Je prezidentom Slovenskej hepatologickej spoločnosti a krajským odborníkom pre hepatológiu.

PhDr. Janka Vnenčáková je vedúcou sestrou Hepatologicko – gastroenterologického oddelenia, pri ktorého vzniku stála. Zavádza do praxe inovatívne ošetrovateľské postupy, zúčastňuje sa na výskumných projektoch, odborných seminároch, či kongresoch. Je pomocnou rukou nielen pacientom na oddelení, ale svojimi skúsenosťami a radami im pomáha aj po odchode z nemocnice .