Banskobystrická samospráva od pondelka začína s modernizáciou svetelnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 popri Hrone. Projekt je realizovaný z eurofondov.

Modernizáciou prejdú križovatky Námestie slobody – Cesta k Smrečine, Štefánikovo nábrežie – Kapitulská, Štefánikovo nábrežie – Národná, Štadlerovo nábrežie – Hušták a Štadlerovo nábrežie – OC Európa. Na týchto piatich svetelných križovatkách bude vybudovaný systém inteligentného riadenia dopravy podľa najmodernejších európskych kritérií. Zhotoviteľ pristúpi k realizácii v pondelok, 20. marca 2023 v časti pri OC Terminal. Postupne bude pokračovať s prácami v smere do centra mesta až po úsek pred kruhovým objazdom pri OC Europa. V súvislosti s realizáciou je potrebné pripraviť sa na obmedzenia, kedy semafory na jednotlivých križovatkách nebudú fungovať. Doprava bude riadená dočasným dopravným značením a v čase dopravnej špičky príslušníkmi dopravnej polície PZ SR.

V minulom roku získala samospráva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu nenávratný finančný príspevok vo výške 742 890,73 eur.

Vďaka tomu sa zlepší dopravná situácia na ceste popri Hrone, ktorá je najvyťaženejším dopravným úseku v Banskej Bystrici. Zvýši sa plynulosť cestnej premávky, ale aj bezpečnosť a komfort cestujúcich i peších. Modernizácia sa bude týkať návestidiel, rozvodov, detektorov, radičov aj stožiarov. Okrem iného bude na každej križovatke vybudovaný kamerový systém a na priechode pre chodcov Národná ulica nainštalujeme cestnú meteostanicu, ktorá bude monitorovať povrch vozovky.

„Súčasťou projektu bude tiež dynamické riadenie križovatiek, ktoré zvýši ich priepustnosť, a zároveň umožní preferenciu vozidiel verejnej dopravy. V pláne máme aj prípravu projektov rekonštrukcie zvyšných šiestich križovatkových cestných signalizácií, ktoré na území mesta spravujeme. Zároveň chceme prebudovať dve ďalšie križovatky, ktoré by mali vyriešiť dopravnú situáciu pri OC Point či na Kyjevskom námestí,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Výsledkom navrhovaných hlavných aktivít projektu bude inštalovanie aj 45 bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu vozidiel a 18 kamier. Stavebné práce by sa mali realizovať prevažne v nočných hodinách, v čase od 23.00 do 4.00 h. Obyvateľov a cestujúcu verejnosť žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť na cestách a sledovanie dopravného značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné obmedzenia.