Ulica pomenovaná po významnom slovenskom spisovateľovi sa rozprestiera v blízkosti Huštáku, je na nej zopár rodinných domov a má blízko aj tunajšie najväčšie nákupné centrum.

Ulica Jána Chalupku sa nachádza v blízkosti parku, ale zároveň aj nákupného centra Europa SC. Spája pokojné ulice Murgašovu a ulicu Na Troskách, na ktorej je aj samotné nákupné centrum. Je na nej niekoľko rodinných domov, v pracovné dni tadiaľto denne prechádzajú stovky študentov pred, či po vyučovaní. Ide najmä o študentov Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa a Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Je z nej blízko na nákupy, či do neďalekého Mestského parku.

Ján Chalupka bol slovenský dramatik, publicista, prozaik a evanjelický kňaz. Vďaka svojim divadelným hrám patrí medzi zakladateľov slovenskej divadelnej tradície. Svoje prvé diela písal po česky, od roku 1848 po slovensky, do slovenčiny preložil aj svoje po česky písané diela. Písal najmä divadelné hry, v ktorých zosmiešňoval lokálpatriotizmus, maďarský šovinizmus, pätolízačstvo, konzervativizmus a meštiacku zbabelosť, no venoval sa i historickým dielam, polemikám a prozaickým dielam.

Diela Jána Chalupku sa vyznačujú satirickým pohľadom na slovenskú spoločnosť tzv. fenomén Kocúrkovo, najmä tú jej časť, ktorá bola národne neuvedomelá. Inšpiroval sa hlavne nemeckými dramatikmi, od ktorých prevzal niektoré motívy, no zasadil ich do slovenského prostredia. Bol tiež autorom anonymne vydaných a satiricky zameraných politických národnoobranných a protimaďarizačných brožúr. Z náučných spisov sú známe 3 knižky o poisťujúcom ústave. Napísal aj štúdie z dejín gen. synod oboch evanjelických vyznaní v Uhorsku. Jeho najvýznamnejším dielom je Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.