Zážitkový workshop, zaujímavá prednáška aj exkurzia v záhrade Vily Dominka Skuteckého. To je lákavá inšpirácia na príjemné prežitie predvíkendového popoludnia v piatok 3. júna.

Obrazy slnkom

Program zážitkových tvorivých dielní k aktuálnym výstavám Stredoslovenskej galérie Spolu v galérii, ktorý ponúka deťom a ich rodičom či starým rodičom možnosť spoločne, zábavne aj užitočne tráviť voľný čas, pokračuje v máji  workshopom Obrazy slnkom. Jeho témou budú obrazy, ktoré vznikajú pomocou slnečných lúčov – kyanotypia.  Kyanotypia je historický fotografický proces, v ktorom sa používa papier s povrchovou úpravou na báze železa. Papier je citlivý na UV svetlo a po pôsobení slnečných lúčov vznikne sýtomodrý obraz.

Spolu s Teréziou Števuliakovou, ktorá bude workshopom sprevádzať, deti aj rodičia preskúmajú záhradu Skuteckých a pomocou slnka vytvoria obrazy, ktoré zachytia rôzne tvary a povrchy prírodnín z okolia. V procese budú mať možnosť experimentovať a výsledky, závisiace od počasia a intenzity slnka, môžu byť naozaj prekvapujúce.

Terézia Števuliaková pracuje ako galerijná pedagogička v SNG Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Vyštudovala architektúru, zaujíma sa o témy umenia a ekológie, komunitného plánovania a rada číta.

Májové tvorivé dielne Spolu v galérii s názvom Obrazy slnkom sa uskutočnia v piatok 3. júna od 15:00 h v záhrade Vily Dominika Skuteckého (Horná 55). Workshop je určený pre deti od 7 rokov a dospelý sprievod. Kontakt a nahlasovanie: edukacne@sgb.email, 048 470 16 24, 0917 294 527. Vstupné 1 euro.

Botanizujeme v záhrade Skuteckých

Prednáške a exkurzii v záhrade Skuteckých, ktorá bola životným priestorom aj inšpiráciou pri umeleckej tvorbe troch generácií umelcov, bude patriť piatkový podvečer. Návštevníci vily, spoločne s botaničkou Elenou Martincovou, budú botanizovať, objavovať rôzne druhy kvetov, ktoré Dominik Skutecký tematizuje na svojich obrazoch. Prednáška bude spojená s krátkou exkurziou záhrady z pohľadu botaničky.  Záhrada Skuteckých aj diela ňou inšpirované do dnešných čias nesú posolstvo o vzťahu človeka – umelca  k prírode a k svojmu bezprostrednému životnému prostrediu.

Elena Martincová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po jej ukončení nastúpila na pozíciu botaničky do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, kde spravovala botanickú zbierku a realizovala výskum zameraný na flóru  okolia Banskej Bystrice a stredoslovenského regiónu.  V rokoch 2002 – 2009 vyučovala didaktiku biológie, dendrológiu a muzeológiu na Katedre biológie a ekológie UMB. V súčasnosti pôsobí v Stredoslovenskom múzeu ako vedúca oddelenia odbornej správy zbierkových predmetov a metodička pre múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Prednáška Botanizujeme v záhrade Skuteckých sa uskutoční v piatok 3. júna od 17:00 h vo Vile Dominika Skuteckého. Vstupné 2 eurá, študenti a učitelia umeleckých škôl vstup voľný.

Letné otváracie hodiny v Stredoslovenskej galérii: 10:30 – 12:00 h, 12:30 – 18:00 h (každý deň okrem pondelka).