serpentiny urpinRevitalizáciu Serpentín na Urpíne, ktorá sa začala posledný aprílový týždeň, narušili  nečakané okolnosti.

Ešte 27. mája 2015 silný vietor vyvrátil staré stromy a vážne poškodil chodníky a zábradlia, ktoré neboli predmetom avizovanej rekonštrukcie.  Po zmapovaní havarijnej situácie chce samospráva vzniknuté škody odstrániť a na ďalšiu opravu použiť finančné prostriedky z rezervného fondu mesta. Z dôvodu vzniknutých škôd bude musieť mesto zrealizovať dodatočný výrub nestabilných stromov, odstrániť havarijný stav múrikov i zábradlí a následne vysadiť náhradné dreviny.

Spevnením svahov a úpravou chodníka mesto zvýši bezpečnosť a skvalitní prístup všetkým návštevníkom, ktorí vyhľadávajú Urpín  na prechádzku, športové aktivity i sväté omše.