Mnohí Banskobystričania si všimli čulý stavebný ruch pri malej železničnej stanici. Rekonštrukciu železničnej trate v našom meste navyše sprevádzajú výluky pravidelný vlakových spojov.

Opravné práce prebiehajúce v úseku trate Banská Bystrica – Radvaň sa začali nepretržitou výlukou koľajovej dopravy cez minulý víkend v čase najnižšej frekvencie cestujúcich. Ako ďalej pre BBonline.sk uviedla Mgr. Martina Pavliková zo Železníc Slovenskej  republiky: “V tejto nepretržitej výluke bola vykonaná oprava hydroizolácií železničných mostov v tomto úseku, pri čom opravu realizoval Mostný obvod Košice. Z dôvodu maximálneho využitia výlukového času bolo zároveň začaté aj strojné prečistenie štrkového lôžka, ktoré realizujú ŽSR, Údržba železničnej infraštruktúry Zvolen.”

Čistenie štrkového lôžka pokračuje ďalej aj v týchto dňoch, v rámci denných výluk od 7:50 do 17:40. Zároveň sa v tomto úseku vykonáva aj čistenie odvodňovacích priekop. Po ukončení každej dennej výluky bude trať zjazdná zníženou rýchlosťou z dôvodu konsolidácie koľajového lôžka. Definitívnu úpravu geometrickej polohy koľaje a dokončovacie práce plánujú ŽSR vykonať v denných výlukách, v dňoch 2. a 6. septembra 2010. Po dokončení by mala byť trať zjazdná bez obmedzovania rýchlosti vlakov.