Na frekventovanej ceste prvej triedy I/66 v Banskej Bystrici začnú už od nedele, 5. júna platiť výraznejšie dopravné obmedzenia. Na úseku od napojenia na R1 v časti Hušták až po križovatku Shell, kde sa komunikácia opäť napája na rýchlostnú cestu R1, totiž prebieha rekonštrukcia.

Tá je súčasťou projektu Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest. Dielo v celkovej sume viac ako 2,2 mil. EUR bez DPH realizuje Združenie EUROVIA – Doprastav. Za necelé štyri týždne už zhotoviteľ zrekonštruoval úsek v dĺžke 2 400 m od križovatky Shell – Cementáreň až po most pri Kauflande vrátane výjazdov na cestu prvej triedy.

V rámci stavebných prác sa odfrézovalo 27-tisíc m2 pôvodného povrchu vozovky. Položilo sa tiež 4-tisíc ton ložnej vrstvy v hrúbke 6 cm a viac ako 3-tisíc ton obrusnej vrstvy s hrúbkou 5 cm. Zrealizovala sa aj pokládka geomreží na ploche 21-tisíc m2, výšková úprava šácht a uličných vpustí v počte 45 ks a zálievka. Kvôli veľkej premávke na opravovanom úseku prebieha väčšina stavených prác vo večerných a nočných hodinách.

Od Huštáku po železničnú stanicu

„Druhá etapa rekonštrukcie sa začína 5. júna na úseku od časti Hušták až po železničnú stanicu, vrátane výjazdov. Stavebné práce budú prebiehať pod trakčným vedením a teda v priestorovo limitovaných podmienkach. Už v nedeľu sa začína frézovať komunikácia a cesta sa čiastočne uzatvorí. Premávka bude usmernená do jedného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením, svetelnou signalizáciou a regulovčíkmi. Vodičov preto prosíme, aby sa úseku úplne vyhli a využívali primárne rýchlostnú cestu R1,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

V rámci druhej etapy stavebných prác sa zrekonštruuje úsek s dĺžkou 2 200 m. Odfrézuje sa približne 36-tisíc m2 povrchu vozovky. Následne sa položí 5-tisíc ton ložnej vrstvy a viac ako 4-tisíc ton obrusnej vrstvy. Súčasťou opravy bude aj pokládka geomreží na vystužovanie asfaltových vrstiev s výmerou 9-tisíc m². Dôjde aj k výškovej úprave šácht a uličných vpustí v počte 93 ks a zrealizuje sa zálievka.

Obmedzenia čiastočne zasiahnu MHD

Frézovanie asfaltových vrstiev, výšková úprava dažďových vpustí i poklopov kanalizácie sa bude realizovať v čase od 8:30 do 17:30 hod. Práce budú prebiehať za stálej dopravy zabratím jedného jazdného pruhu tak, aby bol možný aj prejazd trolejbusov, ktoré sú napojené na trakčné vedenie. Zastávky MHD Štadlerovo nábrežie, ako aj Národná v smere do centra mesta i na Fončordu budú dočasne presunuté o niekoľko metrov ďalej, pred priechody pre chodcov, resp. pred existujúci zastávkový záliv.

V čase od 18:00 do 19:00 hod. sa budú realizovať prípravné práce pred asfaltovaním a v časovom rozpätí medzi 19:00 a 04:30 hod. dôjde k pokládke asfaltov. Potrebné bude zabratie celého jazdného pásu za asistencie Dopraného podniku mesta Banská Bystrica z dôvodu krátkodobého vypínania trakčného vedenia v prípade potreby. V tomto čase bude trolejová doprava nahradená autobusmi alebo vozidlami s batériovým pohonom.

Rekonštrukčné práce prebiehajú na úseku od 88,480 km a skončia na 95,520 km. Oprava cesty prvej triedy prebieha od 9. mája a potrvá do júla.