Interaktívna súťaž Objavuj a vyhraj otvára novú turistickú sezónu. Súťaž je určená deťom s rodinami a potrvá od 27. júna do 5. júla.

Úlohou rodín bude nájsť na vytýčených turistických okruhoch (Banská Bystrica, Sliač, Zvolen) skryté indície, ktorých zložením spoznajú tajné heslo – slogan. Heslo po vylúštení je potrebné poslať emailom na adresu info@centralslovakia.eu. Súťažiaci majú na nájdenie indícií viac ako jeden týždeň.

objavuj a vyhraj„Zvolené slogany sú všeobecne známe slová, a teda, ak by aj súťažiaci nenašli všetky indície-písmená, vedia sa po krátkej úvahe dopracovať k výsledku aj tak,“ povedal Jiří Pěč, výkonný riaditeľ OOCR. Organizátor súťaže pripravuje aj na leto podobnú, no dlhodobejšiu a náročnejšiu súťaž.

Súťažiaci môžu vyhrať rodinné vstupy do wellness & spa Hotel Kaskády, Grand Vígľaš, Hotel Tenis, Holidaypark Kováčová, Habakuky, …). Jednotlivé popisy miest, kde sú ukryté indície budú organizátori postupne zverejňovať každý deň, jednu pre Sliač a Zvolen, po dve pre Banskú Bystricu v priebehu dní 22.6. – 26.7. 2015. Súťažiaci môžu nájsť indície na oficiálnej web stránke  a na fan stránke facebooku.

Prvé indície sú:

Banská Bystrica 1:
Patrí medzi dominanty historického centra mesta. V minulosti známa pod názvom zelená alebo vážnicová. Stojí na hornom konci námestia SNP. Spočiatku plnila aj strážnu funkciu. Kto sa bojí výšok, indíciu nenájde a príde aj o krásny pohľad na panorámu mesta.

Banská Bystrica 2:
V minulosti bol miestom oddychu, príjemných prechádzok a posedení, vzájomného stretávania sa rodín, ale aj koncertov v centrálnom altánku. Kto hľadá indíciu, hľadá aj miesto „pod ktorým býva najväčšia tma“ a dohliada naň spisovateľ, po ktorom je pomenované neďaleké gymnázium.

Sliač:
Voda zurčí na námestí,osviežuje všetkých hostí. Sčítaj trysky v jednom rade, máš písmeno v nápovede.

Zvolen:
V čom spočíva hlavná činnosť Arboréta Borová hora? Odpoveď nájdeš pri vstupe do jeho krásnych zbierok a tvoja indícia bude v prvom písmene.