Quantcast

V súvislosti s vývojom počasia a vplyvom zrážkovej činnosti došlo v uplynulých dňoch k lokálnym výkyvom, či k poklesu koncentrácií všetkých peľových alergénov v ovzduší na väčšine územia Slovenska. Podľa hlásení monitorovacích staníc Peľovej informačnej služby (PIS) v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Trnave a Nitre je stále najvýznamnejším alergénom peľ tráv z čeľade lipnicovitých a obilnín. Koncentrácie málo alergizujúceho peľu pŕhľavy sa držali skoro na rovnakej úrovni, ako v uplynulých dvoch týždňoch. „Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých sme namerali v Bratislave a Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici sme 22.júna namerali 118 peľových zŕn na meter kubický vzduchu  a v Bratislave  25. júna 101 peľových zŕn na meter kubický vzduchu. Na ostatnom území dosahoval peľ tráv  stredné až nižšie hladiny. Okrem peľu tráv, obilovín, dokvitajúcej repky a bazy, sa v ovzduší vyskytoval ešte  peľ  gaštanu a lipy. Z bylín to bol peľ pŕhľavovitých, štiavu, skorocelu a mrlíkov“, konštatuje  RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku.  Dodáva, že vplyvom vysokej vzdušnej vlhkosti sa udržali veľmi vysoké koncentrácie spór húb – plesní v ovzduší. Dominovali spóry rodu Cladospórium a Alternária, pribudli však aj spóry ďalších druhov.

Prognózy hovoria, že vplyvom poklesu nočných teplôt denné koncentrácie peľu ostanú aj tento týždeň skôr v stredných hladinách s výrazným lokálnym kolísaním počas daždivých dní. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých a obilnín stále ostáva stále ešte dominantným alergénom. Dlhodobejšie sa budú zvyšovať najmä koncentrácie peľu pŕhľavy. Nepríjemnou správou pre alergikov je, že na vzniku alergických ťažkostí sa bude tiež podieľať peľ skorocelu, mrlíka, štiavu a lipy. Odborníci dlhodobo predpokladajú výskyt veľmi vysokých koncentrácií  spór húb ( plesní) v ovzduší na celom území Slovenska.