Úradná správa č.9, v Banskej Bystrici 14.9.2012

Správy zo sekretariátu

S hlbokým zármutkom a s bolesťou v srdci sme sa v piatok 14. septembra naposledy rozlúčili s vyníkajúcim futbalistom, dlhoročným kapitánom mužstva FK Baláže a hlavne serióznym, spravodlivým a vzácnym Človekom pánom Vladimírom CHABANOM.

Budeš nám všetkým veľmi chýbať, Vladko, česť Tvojej nehynúcej pamiatke. V našich srdciach zostaneš navždy.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Oznamujeme futbalovým klubom, že vo futbalovom klube Tatran Čierny Balog došlo dňom 1. septembra 2012 ku zmene prezidenta FK. Novým prezidentom klubu je pán Ivan Belko bytom Pusté č. 623 Čierny Balog.

Oznamujeme družstvám prípraviek skupiny C, že prvý turnaj ich skupiny sa koná dňa 22. septembra 2012 (sobota) od 10,00 hodiny na ihrisku ŠK Badín. Časový rozpis a program jednotlivých stretnutí zašle ObFZ vedúcim družstiev mailom.

ŠTK ruší MFS 2. triedy skupiny A 7. kolo Brusno B – Mičiná vzhľadom k vírusovému ochoreniu hráčov FK Mičiná. Žiadame obidva kluby predložiť vzájomnú dohodu o odohratí stretnutia v náhradnom termíne.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-16 Sečkár Roman 890920 FK Malachov 1 stretnutie nepodmienečne od 12. septembra podľa 1- 4a.

D-I-17 Mlynárčik Martin 890926 FK Hronsek 1 stretnutie nepodmienečne od 12. septembra podľa 1-5a.

D-I-18 Telka Martin 861308 FK Poniky 3 stretnutia nepodmienečne od 12. septembra podľa 1-3b.

DK dňom 12. septembra 2012 uvoľňuje činnosť FK Dúbravica po uhradení poplatku za rozhodcov za sezónu 2012/2013.

Zmena trestu:

Tomáš Rosina 790226 FK Nemecká zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 30. apríla 2013.

Neprerokovaný priestupok:

Pavol Šifra 771225 FK Šumiac – chýba poplatok za červenú kartu.

Ku dnešnému dňu ešte stále neevidujeme úhradu faktúr za rozhodcov za mesiac august od futbalových klubov: Králiky, Polomka, Šumiac (splatnosť faktúr bola do 5. 9. 2012), Jakub, Pohronská Polhora, Hronec, Baláže (splatnosť do 12. 9 . 2012), Hiadeľ, Horné Pršany (13. 9. 2012). Žiadame futbalové kluby, aby urýchlene vyrovnali svoje pohľadávky, aby sme nemuseli prikročiť k ďalším sankciám. Ostatné tu nevymenované kluby majú splatnosť faktúr v období od 15. do 19. septembra, preto ich žiadame o dodržanie termínu úhrady.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

Dňa 24. septembra 2012 sa uskutoční od 15,00 hodine na ihrisku ŠK Kremnička prvé kolo výberu žiakov ročník narodenia 2001. Pozvánky na tento výber boli zaslané jednotlivým klubom poštou. Nominovaní hráči:

FK Dukla Banská Bystrica – Peter Borov, Michal Greško, Samuel Jenat, Dalibor Gonda, Matej Kořínek, Adam Kostúr, Filip Lichý, Matúš Lichý, Ivan Mesík a Jakub Uhrinčať.

ŽP Šport Podbrezová – Adam Klement, Martin Auxt, Lukáš Levík a Peter Sojka.

FK Jupie BB-Podlavice – Matúš Caban, Peter Kováčik, Matúš Krnáč, Radovan Majer, Martin Rumanovský, Michal Šavolt, Filip Sedílek a Michal Trnovský.

Partizán Čierny Balog – Teodor Čajka, Juraj Kmeť, Oliver Kováčik, Samuel Ďatko, Desana Dianišková, Samuel Belko a Matej Kováčik.

FK Horehron  – Matej Bútora a Adam Štulajter

OFK Slovenská Ľupča – Radoslav Dula, Tomáš Jasenovec, Andrej Belko, Adam Gazdík a Martin Majer.

FK 34 Brusno-Ondrej – Miroslav Hirka a Branislav Plško.

MFK Banská Bystrica – Tomáš Kaštiel a Jozef Pobjecký.

FK Šalková – Radoslav Selecký.

FK 1928 Jasenie – Marián Kňazovický.

OFK Slovan Valaská – Matúš Švantner.

Tatran Harmanec – Samuel Bartoš.

Delegačný list č.8

I. trieda  8. kolo 23. septembra  2012 o 15,00

Hronec – Podkonice (Kučera – Dírer, Auxt – Prochádzka)

Pohr. Polhora – Valaská (Gajdoš – Caban, Kosec – Kotrán)

Jakub – Osrblie (Tůma – Ambróš, Majer I. – Piar)

Baláže – Heľpa  NE 10,30 (Majer M. – Kolofík, Rosenberger)

T. Č. Balog – Poniky (Smoleň – Weiss M., Kratochvíla– Sitarčík)

Harmanec – Lučatín (Zeman – Jastrab, Riša – Pecník)

Staré Hory – Braväcovo 26.9.2012 /streda/ o 16,00 (Kosec – Gajdoš, Fábry – Mecele)

II. trieda skupina A  8. kolo 23. septembra  2012 o 15,00

Hronsek – Mičiná (Čunta – Höger st., Lešták)

Horné Pršany – Brusno B (Pastorek st. – Marček, Pastorek ml.)

Hiadeľ – Ľubietová (Kalina – Hudák, Ursíny)

Riečka – Dúbravica (Dráždik – Ivanič, Šajdík)

Strelníky – Šalková B (Spodniak – Bulla, Hikker)

Tajov – Králiky (Kubančík – Alberty, Legíň)

Nemecká – Malachov (Sáliš – Petrík, Ondriga)

II. trieda skupina B  8. kolo 23. septembra  2012 o 15,00

Beňuš A – Bacúch (Bošeľa – Benko, Mereš)

Šumiac – Michalová (Štrba – Dorčiak, Pančík)

Beňuš juniori – Polomka  SO  (Palider – Batis, Benko)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 3. kolo 23. septembra 2012 

Heľpa – Valaská  NE 10,30 (Bošeľa)

Harmanec – Jasenie  NE 13,00 (Jastrab- Riša)

Šalková – Beňuš  NE 10,30 (Šajdík – Bulla)

Turnaj prípraviek: 22. septembra 2012 o 10,00 v Badíne (Hudák)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast skupina JUH 8. kolo 19. septembra 2012 /streda / o 15,30

Bacúch – Hodruša-Hámre  (Roštár – Smoleň)

II. LSŽ a MŽ  JUH 8. kolo 23. septembra 2012 o 11,00/13,00

1.FK Horehron – Revúca /Pohorelá/(Godál)

I.LMŽ  A a B 7. kolo 22. septembra 2012 o 10,00/11,30

Jupie Banská Bystrica – Žilina (Riša)

Podbrezová – Podhorie ZH/DŽ /Brezno/ (Auxt)

Dukla Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš  (Majer I.)