Úradná správa č.8, v Banskej Bystrici 7.9.2012

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Nariaďujeme odohrať MFS 1. triedy 8. kolo Staré Hory – Braväcovo dňa 26. septembra 2012 (streda) o 16,00 hodine na ihrisku FK Staré Hory. Stretnutie sa v pôvodnom termíne nemôže uskutočniť pre iné športové povinnosti hráčov domáceho klubu.

Rozdelenie prípraviek do jednotlivých skupín:

Skupina A: Partizán Čierny Balog A, Partizán Čierny Balog B, Sokol Nemecká, FK 34 Brusno – Ondrej A a FK Brusno – Ondrej B

Skupina B: Mladosť Lučatín, OFK Slovenská Ľupča, ŠK OPL Poniky, ŠK Hrochoť a Sokol Medzibrod.

Skupina C: FK Jupie BB-Podlavice (Priechod) , ŠK Selce, ŠK Sásová,  ŠK Badín a MFK Banská Bystrica.

Prvé turnaje sa uskutočnia :

Skupina A 15. septembra 2012 od 15,00 hodiny na ihrisku ŠK Partizán Čierny Balog, skupina B tiež 15. septembra na ihrisku v Slovenskej Ľupči od 10,00 hodiny a termín stretnutí skupiny C bude oznámený jeho účastníkom včas telefonicky.

V kategórii prípraviek štartujú hráči narodení po 1. januári 2002 a mladší. Turnaj postupne usporiadajú všetky zúčastnené družstvá. Turnaj sa odohrá systémom každý s každým v rámci skupiny, hrací čas je 1 x 10 minút. Zúčastnené družstvá sa pred začiatkom turnaja preukážu súpiskou (zoznamom) hráčov.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-12 Kováč Matúš 930710 FK Tajov 1 stretnutie nepodmienečne od 28. augusta podľa 1- 4a.

D-I-13 Rosina Tomáš 790226 FK Nemecká 2 stretnutia nepodmienečne od 5. septembra podľa 1-4a.

D-I-14 Garaj Matej 771107 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne od 5. septembra podľa 1-5a.

D-I-15 Rubint Rudolf 740610 FK Jakub 1 stretnutie nepodmienečne od 5. septembra podľa 1-5a.

Žiadosť FK Jakub o udelenie podmienečného trestu pre hráča Rudolfa Rubinta 740610, vylúčeného v zápase 1. triedy Lučatín – Jakub nie je možné akceptovať vzhľadom k tomu, že DP takýto postup neumožňuje (viď príloha 1 DP článok 5 – 1a).

DK trestá FK Dúbravica zastavením činnosti dňom 10. septembra 2012 za neuhradenie poplatku za rozhodcov podľa Rozpisu súťaže Športovo-technické zásady písmeno C v stanovenom termíne.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy registračno-matričnej komisie – predseda Pavol Turňa

Na základe pokynu generálneho sekretára SFZ pána Jozefa Klimenta dňom 1. októbra 2012 končí definitívne na celom území Slovenska vydávanie klasických papierových preukazov ako aj žiackych preukazov ako aj zapisovanie do existujúcich preukazov, aj keď je na to miesto v RP. Po prvom októbri sa všetky registrácie, transfery, prestupy a hosťovania budú riešiť len cez systém ISSF. Preto je žiadúce pre všetky kluby nášho ObFZ, ktoré ešte nie sú registrované, aby tak urýchlene vykonali v čo najkratšej dobe.

Prvým krokom je vyplnenie tlačiva „Registračný formulár klubový ISSF manažér“, ktorý je vystavený na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v časti Projekty – ISSF – Dokumenty. Po jeho vyplnení a fyzickom zaslaní (poštou) na SFZ, dostane klubový manažér na ním uvedený mail heslo na prístup do systému ISSF a ďalšie pokyny na prvé jeho kroky v tomto systéme. Je vhodné si pred tým naštudovať „Videonávody“, ktoré sú tiež vystavené na stránke SFZ a ktoré sú podané formou, ktorú môže pochopiť aj počítačový laik, len treba pozorne sledovať všetky kroky, uvedené vo videonávodoch.

Zároveň upozorňujeme, že všetky staré papierové tlačivá (prihlášky k registrácii, prestupové lístky) sú dňom 31. augusta neplatné. Platia len nové tlačivá, ktoré sú vystavené v systéme ISSF. Pre manažérov ISSF platí aj upozornenie, že registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferi, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE !!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

Delegačný list č.7

I. trieda  7. kolo  16. septembra  2012 o 15.00

Staré Hory – Hronec (Majer I. – Hikker, Kučera – Mecele)

Braväcovo – Harmanec (Tůma – Majer M., Ambróš – Prochádzka)

Lučatín – T. Č. Balog (Dírer – Pastorek st., Marček – Kotrán)

Poniky – Baláže (Spodniak – Gajdoš, Ondriga – Sitarčík)

Heľpa – Jakub (Kubančík – Mišány, Smoleň – Mojžiš)

Osrblie – Pohr. Polhora  SO (Gajdoš– Tůma, Ondriga – Pecník)

Valaská – Podkonice (Caban – Petrík, Rumanovský – Piar)

II. trieda skupina A  7. kolo  16. septembra  2012 o 15.00

Nemecká – Hronsek (Jastrab – Alberty, Šajdík – Pecník)

Malachov – Tajov (Kosec – Kalina, Legíň)

Králiky – Strelníky (Fábry – Dráždik, Lešták)

Šalková B – Riečka  SO (Höger ml. – Höger st., Čunta)

Dúbravica – Hiadeľ (Ivanič – Hudák, Bulla)

Ľubietová – Horné Pršany /Strelníky/ (Zeman – Sáliš, Pastorek ml.)

Brusno B – Mičiná  NE 10,30 (Zeman – Rosenberger, Ursíny)

II. trieda  skupina B  7. kolo  16. septembra  2012 o 15.00

Polomka – Beňuš A (Štrba – Mereš, Dorčiak)

Beňuš juniori – Michalová  SO (Palider – Batis, Godál)

Šumiac – Dolná Lehota (Bošeľa – Siman, Pančík)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 2. kolo 16.septembra 2012

Heľpa – Šalková  NE 13,00 (Mišány – Kubančík)

Beňuš – Harmanec  NE 10,30 (Dorčiak – Mereš)

Valaská – Jasenie  NE 13,00 (Petrík – Caban)

Turnaj prípraviek

Skupina A – 15. septembra 2012 od 15,00 na ihrisku Part. Č. Balog – Batis

Skupina B – 15. septembra 2012 od 10,00 na ihr. v Slov. Ľupči – Rumanovský

Stretnutia riadené SsFZ:

II.LSŽ a MŽ JUH 7. kolo 15.septembra 2012 o 10,00/12,00

Partizán Čierny Balog – Detva (Auxt)

1. FK Horehron – Fiľakovo NE 11,00/13,00 /Pohorelá/ (Smoleň)

III.LSŽ a MŽ skupina C 5. kolo 16. septembra 2012 o 10,00/12,00

MFK Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (Majer I.)

FK Jupie Banská Bystrica – Brusno /ihr.Priechod/ 15.9.2012 o10,00 a 12,00 (I.Majer)