Úradná správa č.5, v Banskej Bystrici 17.8.2012

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ

Členovia Výkonného výboru ObFZ sa na svojom zasadnutí dňa 13. augusta 2012 okrem iných zaoberali aj štatútom klubu FK Slovan Beňuš juniori, hrajúcom v 2. triede skupine B. Jednohlasne skonštatovali, že jeho pôsobenie v tejto súťaži je jasne deklarované Rozpisom súťaží ročníka 2012/2013 a na tomto vysvetlení nie je čo meniť ani upravovať v citácii a je platné počas celého súťažného ročníka 2012/2013.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 5. kolo Šalková B – Horné Pršany dňa 31. augusta 2012 (piatok) o 18,30 hodine na ihrisku v Šalkovej. Stretnutie sa odohrá pri umelom osvetlení.

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím neodohraného MFS 2. triedy skupiny B 1. kolo FK Bacúch – Beňuš A dňa 5. septembra 2012 (streda) o 16,30 hodine na ihrisku v Beňuši. Stretnutie sa v pôvodnom termíne neodohralo pre nespôsobilý terén.

3. ŠTK berie na vedomie zmenu predsedu TJ Mladosť Lučatín. Namiesto pána Mareka Vojníka bude funkciu predsedu vykonávať pán Igor Šišiak starší. Táto zmena je už zachytená aj v Rozpise súťaží pre ročník 2012/2013.

4. Žiadame FK Riečka a FK Horné Pršany bezodkladne doručiť na najbližšie zasadnutie komisie súpisky (zoznamy) hráčov, potvrdené príslušným lekárom pod následkom disciplinárnych dôsledkov.

5. Predvolávame na deň 22. augusta 2012 (streda) o 16,00 hodine z MFS 2. triedy skupiny B 2. kolo FK Bacúch – FK Dolná Lehota k preriešeniu námietky:

Rozhodcov stretnutia: Milan Bošeľa, Pavel Siman a Erik Gemzický,

z FK Bacúch: Jaroslav Baboľ 731128– vedúci družstva, Andrej Skaloš 930904 – kapitán družstva a Erik Turňa 940518 – hráč družstva

z FK Dolná Lehota: Milan Kazár 721130 – vedúci družstva , Anton Štajer 931226 – kapitán družstva.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-4 Sedliak Ján 851104 FK Hronsek 2 stretnutia nepodmienečne od 15. augusta podľa 1- 6/1a.

D-I-5 Makan Miroslav 850805 FK Dúbravica 2 stretnutia nepodmienečne od 15. augusta podľa 1-6/1a.

D-I-6 Dolinský Jozef 970210 FK Beňuš juniori 1 stretnutie nepodmienečne od 8. augusta podľa 1-4a.

D-I-7 Dupák Jakub 910723 FK Polomka 1 stretnutie nepodmienečne od 15. augusta podľa 1-5a.

DK námietku kapitána TJ Hronsek v MFS 2. triedy skupiny A 2. kolo Hronsek – Dúbravica voči udeleniu žltej karty hráčovi Teremovi prerokovala ako bezpredmetnú.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

Predvolávame na zasadnutie KR dňa 28. augusta 2012 (utorok) o 15,30 hodine rozhodcu Milana Kučeru a delegáta zväzu Milana Mojžiša.

Delegačný list č.4

Keďže streda 29. augusta 2012 je štátnym sviatkom, žiadame všetkých rozhodcov a delegátov zväzu, aby svoje zápisy o stretnutí odoslali hneď v pondelok do 12,00 hodiny prvou triedou, tak aby nasledujúci deň boli už k dispozícii odborným komisiám na prerokovanie. 

I. trieda  4. kolo  26. augusta  2012 o 16,00

Hronec – Osrblie (Kolofík – Bošeľa, Majer I. – Pecník)

Valaská – Heľpa (Štrba – Ambróš, Dorčiak – Prochádzka)

Podkonice – Poniky (Dírer – Caban, Biely – Mojžiš)

Pohr. Polhora – Lučatín (Zeman – Sáliš, Petrík – Kotrán)

Jakub – Braväcovo (Hikker – Mišány, Fábry – Piar)

Baláže – Staré Hory  NE 10,30 (Biely – Gajdoš, Caban – Pecník)

T. Č. Balog – Harmanec (Kubančík – Turňa P., Gemzický – Mecele)

II. trieda  skupina A  4. kolo  26. augusta  2012 o 16,00

Hronsek – Ľubietová (Čunta – Höger st., Lešták)

Brusno B – Dúbravica NE 10,30 (Petrík – Zeman, Kubančík)

Mičiná – Šalková B (Spodniak – Alberty, Bulla)

Horné Pršany – Králiky (Ondriga – Ivanič, Ursíny)

Hiadeľ – Malachov (Marček – Pastorek st., Pastorek ml.)

Riečka – Nemecká (Rumanovský – Legíň, Jastrab)

Strelníky – Tajov (Gajdoš – Kalina, Šajdík)

II. trieda  skupina B  2. kolo  26. augusta  2012 o 16,00

Beňuš A – Šumiac (Turňa E. – Auxt, Pančík)

Bacúch – Polomka  SO /ihr. Beňuš/ (Smoleň – Godál, Benko)

Dolná Lehota – Michalová (Mereš – Palider, Benko – Sitarčík)

II. trieda skupina B 14.kolo 29. augusta 2012 /streda/ o 16,00

Beňuš A – Polomka (Mereš – Benko, Dorčiak)

Michalová – Beňuš juniori (Pastorek st. – Marček, Pastorek ml.)

Dolná Lehota – Šumiac (Sáliš – Petrík, Zeman)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV.liga dorast skupina JUH 4. kolo 29. august 2012 o 13,30

T. Č. Balog – Jesenské (Turňa P. – Gemzický)

Bacúch – Žarnovica / Beňuš / (Roštár – Smoleň)

II. LSŽ a MŽ 1. kolo 29.augusta 2012  /streda/ o 10,00/12,00

1.FK Horehron – Nová Baňa (Auxt)

I.LMŽ A a B 3. kolo 25. augusta 2012 o 10,00/11,30

Podbrezová – Dukla Banská Bystrica / Brezno/ (Auxt)

Zaraďujeme na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ B. Bystrica ročník 2012/2013:

Benko Marek – 977 01 Brezno, Rázusova 67, mob.: 0910/249805

Bulla Adam – 974 01 B. Bystrica, Bakošova 31, mob.: 0908/507269

Lešták Tomáš – 976 32, Badín – Osloboditeľov 16, mob.: 0904/901365

Palider Peter – 977 01 Brezno – ČSA 33, mob.: 0907/342118

Pastorek Adam – 976 55, Ľubietová – J.J. Kmeťa 62/40, mob.: 0948/799090

Šajdík Michal – 974 04 B. Bystrica – Tulská 36, mob.: 0917/371859

Ursíny Karol – 974 01 B. Bystrica – Bernolákova 19, mob.: 0919/073830