Úradná správa č.49, v Banskej Bystrici dňa 28.6.2013

Správy zo sekretariátu

futbal11Do dnešného dňa neevidujeme ešte na účte vo VÚB platbu za rozhodcov od FK Pohronská Polhora. Keďže to nie je po prvý raz a je to jediný klub z nášho ObFZ, kde sa to už stalo tradíciou, doporučujeme funkcionárom Pohronskej Polhory, ak ešte budú v jesennej časti pôsobiť v našich súťažiach, hľadať si svoju účtovníčku, ktorá bude uzatvárať zmluvy s rozhodcami, vykonávať pravidelne ich prihlasovanie a odhlasovanie zo všetkých poisťovní, odvádzať v termíne dane a znášať všetky následky a riziká s tým spojené. No s neserióznymi, ba až lajdáckymi funkcionármi nemienime spolupracovať. Kazia meno nielen sebe, ale v očiach verejnosti aj celému nášmu zväzu.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1.  Kontumujeme MFS 2. triedy skupiny B 16. kolo Beňuš A – Beňuš juniori podľa článku 100/i (štart hráča v zastavenej činnosti). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Beňuš juniori. Prípad postupujeme na DK.

2.  Opakovanie žiadame futbalové kluby štartujúce v súťažiach ObFZ, ktoré ešte neodoslali vyplnenú prihlášku, aby tak urýchlene vykonali, jednak kvôli správnemu prideleniu požadovaného čísla a jednak kvôli včasnej príprave nového rozpisu súťaží, keďže jesenná časť  súťažného ročníka 2013/2014 sa začína už v sobotu 3. augusta 2013.  

3. Futbalové kluby resp. futbaloví funkcionári, ktorí majú vlastné mailové adresy a neuviedli ich do prihlášky do súťaže, nech nám tieto nahlásia na konferencii zväzu, prípadne na sekretariát. Urýchli to vzájomnú komunikáciu, hlavne v prípade prekladania stretnutí, termínov, prípadne organizácie mládežníckych turnajov najmä prípraviek.

4. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku starších žiakov súťažného ročníka 2012/2013:

1

Šalková

14

9

2

3

48

:

34

29

2

Jasenie

14

9

2

3

78

:

26

29

3

Valaská

14

7

5

2

40

:

26

26

4

Beňuš

14

7

2

5

41

:

28

23

5

Heľpa

14

3

2

9

15

:

30

11

6

Harmanec

14

0

1

13

7

:

85

1

Víťazom súťaže starších žiakov sa stal FK Šalková, ktorý vo vzájomných stretnutiach s FK Jasenie získal viac bodov (Šalková 7 bodov, Jasenie 4 body).

Najlepšími strelcami súťaže starších žiakov sú: Peter Šperka (Beňuš) – 19 gólov, Marek Chlepko (Jasenie) – 15 gólov a Monika Havranová (Jasenie) – 14 gólov.

Tabuľky súťaží dospelých budú uverejnené v budúcej úradnej správe po odohratí všetkých dohrávok v našich súťažiach.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-85 Daniš Rastislav 860406 FK Malachov 1 stretnutie nepodmienečne od 2. augusta 2013 podľa 1-5a.

D-I-86 Drmaj Ján 1227489 FK Ľubietová 4 stretnutia nepodmienečne od 2. augusta podľa 1-3b.

D-I-87 Makuša Marek 770121 FK Braväcovo 1 stretnutie nepodmienečne od 2. augusta 2013 podľa 1-5a.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 26. júna 2013:

Juraj Zajak 1137060 FK Beňuš A, Ľubomír Hrčka 941005 FK Poniky.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 2 . augusta 2013:

Mário Gašperan 931228 FK Braväcovo.

Neprerokované priestupky:

Milan Vraniak 1156175 FK Pohronská Polhora – chýba poplatok za 4 ŽK

Milan Smugala 850607 FK Pohronská Polhora – chýba poplatok za 8 ŽK

Peter Slúštik 1092139 FK Valaská – chýba poplatok za 4 ŽK

Juraj Zajak 1137060 FK Beňuš A – chýba poplatok 7 € za neoprávnený štart po 4 ŽK v MFS 2. triedy skupiny B 16. kolo Beňuš A – Beňuš juniori

Peter Podhorský 721210 vedúci družstva FK Beňuš A – chýba poplatok 7 € za postavenie hráča v zastavenej činnosti.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. Upresňujeme termín jesenného seminára rozhodcov a delegátov zväzu. Seminár sa bude konať 3. augusta 2013 (sobota) od 8,30 hodiny v Strednej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici. Pozvánky aj s programom seminára budú účastníkom doručené poštou s dostatočným časovým predstihom.

2. Potvrdzujeme delegáciu rozhodcov na stretnutie výberu jedenástky ObFZ dňa 20. júla 2013 proti FK Tatran Čierny Balog. Stretnutie sa odohrá na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke a povedie ho rozhodcovská trojica: Tomáš Kolofík, Michal Spišiak a Tomáš Tůma.

3. Súhlasíme s delegáciou rozhodcu Matúša Štrbu na futbalový turnaj v Dolnej Lehote na základe žiadosti usporiadajúceho klubu.

4. Chýbajúce zápisy: 16. kolo 2. trieda skupina B: Šumiac – Polomka – rozhodca Filip Dorčiak. Zápis nebol k dispozícii v stredu na rokovanie všetkých komisií, prišiel až vo štvrtok obyčajnou poštou (nie prvou triedou).