Úradná správa č. 46, v Banskej Bystrici, 27. 6. 2014

Správy zo sekretariátu

Opakovane upozorňujeme futbalové kluby, že spolu s prihláškou do súťaže je potrebné priložiť pre potreby matriky SFZ aj kópiu týchto dokladov:

a) pre kluby, ktoré hospodária samostatne sú to: Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) zo Štatistického úradu a Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČO) z Daňového úradu.

b) pre kluby, ktorým účtovníctvo a platby vykonáva Obecný úrad:

Súhlas obce s financovaním činností futbalového klubu prostredníctvom rozpočtu obce, Potvrdenie o pridelení IČO (obce, nie futbalového klubu) a Potvrdenie o pridelení DIČO (tiež obce).

Žiadne iné doklady (kópia Stanov, potvrdenie o čísle účtu) nie sú potrebné. Tieto doklady sú povinné predložiť všetky futbalové kluby, teda aj tie, ktoré majú vyplnené údaje v systéme ISSF správne. Netýka sa to len futbalových B-klubov (Šalková, Brusno), tie priložia potrebné dokumenty so svojimi A-družstvami na SsFZ. Výnimku tvorí len TJ Družstevník Baláže (Selce B), ktorý hospodári oddelene so svojim áčkom.

Zatiaľ predložili uvedené dokumenty (a správne) len futbalové kluby: Lučatín, Jakub, Hronec, Dúbravica a Malachov.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku 2. triedy dospelých skupiny A súťažného ročníka 2013/2014:

1 Tajov 24 20 2 2 130 : 42 62
2 Riečka 24 12 4 8 75 : 67 40
3 Harmanec 24 10 4 10 47 : 84 34
4 Králiky 24 9 4 11 80 : 58 31
5 Malachov 24 8 6 10 54 : 77 30
6 Hronsek 24 7 3 14 54 : 77 24
7 Horné Pršany 24 5 3 16 38 : 73 18

Víťazom súťaže sa stal FK Slovan TAJOV.

Najlepším strelcom bol Daniel BALON ml. (Tajov) s rekordným počtom 36 gólov. Za ním sa umiestnili Martin Mlynarčík (Hronsek) s 18 gólmi, Matej Pánik (Tajov) so 17 gólmi a Roman Maďar (Riečka) so 16 gólmi.

2. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku 2. triedy dospelých skupiny B súťažného ročníka 2013/2014:

1 Strelníky 24 18 3 3 76 : 29 57
2 Šalková B 24 16 5 3 73 : 43 53
3 Mičiná 24 14 3 7 79 : 58 45
4 Selce B-Baláže 24 10 3 11 70 : 75 33
5 Dúbravica 24 8 2 14 57 : 67 26
6 Hiadeľ 24 6 4 14 46 : 71 22
7 Ľubietová 24 1 2 21 33 : 91 5

Víťazom súťaže a postupujúcim do 1. triedy sa stal FK Družstevník STRELNÍKY.

Najlepším strelcom skupiny B je Matej MARTINEC (Mičiná) s 28 gólmi. Za ním sa umiestnili Peter Talpaš (Mičiná) dal 21 gólov, Ivan Majer (Strelníky) dal 16 gólov a Frederik Sauka so 14 gólmi.

3. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku 2. triedy dospelých skupiny C súťažného ročníka 2013/2014:

1 Brusno B 24 20 0 4 72 : 26 60
2 Beňuš 24 12 2 10 64 : 53 38
3 Dolná Lehota 24 11 2 11 60 : 56 35
4 Pohr.Polhora 24 10 3 11 58 : 57 33
5 Polomka 24 9 5 10 44 : 47 32
6 Michalová 24 7 7 10 50 : 65 28
7 Šumiac 24 4 3 17 32 : 76 15

Víťazom súťaže a postupujúcim do 1. triedy sa stal FK 34 BRUSNO B.

Najlepším strelcom tejto skupiny je Milan ŠAJGALÍK (Beňuš) s počtom 28 gólov. Ďalšie poradie strelcov: Matej Parobek (Brusno B) dal 20 gólov, Tomáš Šagát (Brusno B) – 17 gólov, Peter Šuhajda (Dolná Lehota) – 16 gólov, Miroslav Berky (Polomka) – 15 gólov.

4. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku 1. triedy starších žiakov:

1 Šalková 20 16 1 3 65 : 31 49
2 Valaská 20 13 3 4 57 : 24 42
3 Heľpa 20 9 1 10 46 : 37 28
4 Jasenie 20 9 1 10 60 : 58 28
5 Beňuš 20 7 2 11 41 : 45 23
6 Priechod 20 2 0 18 12 : 86 6

Víťazom súťaže sa stal FK ŠALKOVÁ.

Najlepšími strelcami bola dvojica Adam RIAPOŠ (Heľpa) a Erik WEISENBACHER (Jasenie), obidvaja dali zhodne po 26 gólov. Za nimi sa umiestnili Patrícia Adamovičová (Valaská) s 18 gólmi, Maroš Gáll (Heľpa) so 16 gólmi a David Paršo (Šalková) s 15 gólmi.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-141 DK na návrh ŠTK ukladá pokutu FK Beňuš v sume 10 €v súlade s článkom 59 DP za neospravedlnenú neúčasť na MFS 1. triedy starších žiakov 19. kolo Šalková – Beňuš. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-I-142 Prerušenie trestov po skončení súťažného ročníka 2013/2014:

Ján Žabka 1071392 FK Harmanec trest trvá do 30. októbra 2014,

Igor Šišiak 1136992 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne,

Ivan Dobrota 1025657 FK Horné Pršany 2 stretnutia nepodmienečne,

Andrej Batis 1208854 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne,

Miroslav Vraniak 1181607 FK Bacúch 2 stretnutia nepodmienečne,

Ladislav Barla 1027783 FK Podkonice 2 stretnutia nepodmienečne,

Milan Vraniak 1156175 FK Pohronská Polhora 1 stretnutie nepodmienečne,

Patrik Piliar 1259435 FK Pohronská Polhora 1 stretnutie nepodmienečne,

Martin Perončík 1174387 FK Malachov 1 stretnutie nepodmienečne.

Udelené tresty platia od prvého kola nového súťažného ročníka 2014/2015.