Úradná správa č. 44, v Banskej Bystrici 15.6.2012

Správy zo sekretariátu

Nominácia hráčov do výberu ObFZ Banská Bystrica na benefičné stretnutie s víťazom 1. triedy dospelých súťažného ročníka 2011/2012, ktorá bola zostavená na základe hlasovania klubov 1. triedy o najlepšieho hráča na jednotlivých postoch:

Július Radovič, Branislav Janko, Jozef Kučerák (všetci ŠK Hronec), Peter Havran, Martin Kordík (FK 1928 Jasenie), Martin Kupec, Ľuboš Budovec, Michal Kováčik (Tatran Čierny Balog), Walter Poliak, Peter Zátroch (ŠK OPL Poniky), Marek Srnka (Sokol Braväcovo), Ľubomír Lehocký, Igor Šišiak, Michal Sedliak, Pavol Zlevský (Mladosť Lučatín), Ivan Čutka, Martin Fedor (Partizán Osrblie), Mikuláš Bumbera (ŠK Heľpa) a Vladimír Kosec (Tatran Podkonice).

Ako náhradníci boli nominovaní: Lukáš Ambróz, Jozef Radóc (Braväcovo), Dušan Kohút (Poniky), Miroslav Kliment (Tatran Čierny Balog).

Trénerom výberu ObFZ Banská Bystrica je Ľubomír Lehocký z Brezna.

Projekt ISSF

Tento týždeň pribudla v systéme registrácia ďalších našich dvoch klubov, sú to Družstevník Strelníky a Slovan Beňuš. Spolu s už predtým zaregistrovanou Valaskou sú to tri kluby z našich 40 aktívnych klubov pôsobiacich v súťažiach ObFZ. Nie je to zatiaľ málo ? Čo na to kluby 1. triedy ? Je to úloha, ktorá čaká každý futbalový klub, takže otáľanie a vyčkávanie nie je namieste. Skôr či neskôr bude treba určiť klubového manažéra, ktorý po registrácii do systému dostane pridelené práva a heslo a bude môcť vykonávať všetky úkony (registrácia, prestupy, hosťovania, kontrola a potvrdzovanie svojich hráčov) spojené s týmto procesom.

Pomôcka pre tých, čo ešte nezačali: na internetovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) je na vrchnej lište v časti Projekty podlišta ISSF. Po jej otvorení (odkliknutí) sa otvorí ďalšia lišta, kde pod súborom Dokumenty sa nachádzajú všetky registračné formuláre (klubových manažérov, rozhodcov a delegátov). Treba vyplniť registračný formulár klubového manažéra podľa tam uvedených pokynov a zaslať na SFZ. Po ich zaregistrovaní dostane klubový manažér mail s heslom, pod ktorým bude môcť pracovať v ISSF. To je všetko. Vyzerá to zložito, ale je to jednoduché aj pre tých, ktorí s počítačom nepracujú každý deň.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Na základe Rozpisu súťaže bod 3 posledná odrážka a článku SP o dodržaní noriem regulárnosti stretnutí záverečného kola nariaďujeme odohrať MFS 1. triedy 26. kolo Baláže – Osrblie dňa 17. júna (nedeľa) o 17,00 hodine na ihrisku FK Baláže.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-127 Šifra Pavol 771225 FK Šumiac 4 stretnutia nepodmienečne od 13. júna 2012 podľa 1-3b. Pokutu 7 + 7 € uhradiť v termíne do 28. júna 2012.

D-I-128 Sedliak Michal 810109 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne od 13. júna 2012 podľa 1-5a.

D-I-129 Chudík Roman 690620 tréner FK Heľpa dňom 13. júna 2012 zákaz viesť mužstvo z lavičky náhradníkov. Poplatok 7 € uhradiť do 20. júna 2012.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 6. júna 2012 za 4 ŽK:

Michal Kucka 880401 FK Tajov.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 13. júna 2012 za 4 ŽK:

Marek Pokoš 780514 FK Pohorelá (poplatok 7 + 7 € uhradiť v lehote do 28. júna), Mário Lipták 781224 FK Jakub, Daniel Poláček 880515 FK Šalková B.

Zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 13. júna 2012 za 8 ŽK:

Matúš Malček 860304 FK Jasenie.

Neprerokované priestupky:

Martin Ostrihoň 830922 FK Mýto pod Ďumbierom, Andrej Batis 910928 FK Heľpa, Ivan Tittel 921103 FK Heľpa – všetkým chýbajú poplatky za červené karty.

Michal Vetrák 831225 FK Beňuš, Peter Slobodník 811101 FK Baláže, Michal Uličný 910330FK Baláže – všetkým chýbajú poplatky za 4 ŽK.

DK postupuje prípad delegáta stretnutia Osrblie – Podkonice pána Mariána Lauera na doriešenie na KDZ a zároveň vysporiadanie pohľadávok účastníkov rokovania DK ohľadne tohto prípadu.

Žiadosť FK Šumiac ohľadne preskúmania udelenia ŽK hráča Roberta Nikela z FK Bacúch bola prešetrená a posúdená na základe kópií zápisov FK Bacúch a FK Michalová. DK konštatuje, že jej pôvodné rozhodnutie z 30. mája 2012 udelené pod bodom D-I-120 naďalej platí.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

Predvolávame na zasadnutie KR v stredu 20. júna o 15,00 hodine rozhodcu Milana Kučeru a delegáta zväzu Mariána Lauera.

Neskoro predložené zápisy: Milan Kučera (Podkonice-Baláže), Jaroslav Höger (Malachov-Nemecká).