Úradná správa č. 43, v Banskej Bystrici 8.6.2012

Správy zo sekretariátu

Ako sa už stalo tradíciou aj po skončení tohto súťažného ročníka plánuje ObFZ v spolupráci s TMK exhibičné stretnutie víťaza 1. triedy súťaže dospelých proti vybranej jedenástke najlepších hráčov ostatných mužstiev. Nominácia výberu ObFZ bude zverejnená v najbližšej Úradnej správe na základe hlasov a návrhov všetkých účastníkov 1. triedy. Pri príležitosti exhibičného stretnutia bude zároveň dekorovaná aj najlepšia jedenástka ObFZ súťažného ročníka 2011/2012. Keďže o víťazovi 1. triedy sa rozhodne zrejme až v poslednom kole, zatiaľ nie je známe miesto konania tohto stretnutia, ani presný termín, no uskutoční sa buď v sobotu 23. júna alebo v nedeľu 24. júna podľa požiadaviek usporiadajúceho klubu. Zároveň pozývame na zasadnutie Výkonného výboru dňa 18. júna 2012 (pondelok) o 15,00 hodine zástupcov usporiadateľského klubu (Hronec alebo Jasenie) na doriešenie všetkých náležitostí ohľadne konania exhibičného stretnutia.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele       

  1. Oznamujeme futbalovým klubom ObFZ  pravdepodobný termín aktívu ŠTK na nový súťažný ročník 2012/2013. Aktív sa bude konať 5. júla 2012 (štvrtok – štátny sviatok) Miesto a hodina konania aktívu bude určené dodatočne. Kluby budú včas oboznámené prostredníctvom Úradnej správy a pozvánkou na aktív.
  2. Námietka kapitána hostí v MFS 1. triedy 24. kolo Tatran Čierny Balog – Poniky voči udeleniu červenej karty bola prerokovaná a postúpená na DK.
  3. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 1. triedy 26. kolo Staré Hory – Braväcovo dňa 17. júna 2012 (nedeľa) o 14,00 hodine na ihrisku FK Staré Hory.
  4. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 27. kolo Šalková B – Horné Pršany dňa 8. júna 2012 (piatok) o 18,00 hodine na ihrisku FK Šalková.
  5. Žiadame futbalové kluby, ktoré budú prihlasovať v budúcom súťažnom ročníku 2012/2013 svoje mládežnícke družstvá do súťaží ObFZ (žiaci, dorast), aby to nahlásili najneskôr do 15. júna na sekretariát ObFZ, vzhľadom k príprave nového súťažného ročníka. Zároveň upozorňujeme všetky kluby, že Výkonný výbor rozhodol v budúcom súťažnom ročníku striktne a bez výnimiek dodržiavať Rozpis súťaže a jeho Športovo-technické zásady bod A (strana 9) – povinnosť klubov hrajúcich 1. triedu mať zaradené v súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-124 Štefančík Peter 820102 FK Poniky 1 stretnutie nepodmienečne od 6. júna 2012 podľa 1-4a.

D-I-125 Kučera Milan (R) DK zvyšuje pokutu na 7 + 7 € v dôsledku neuhradenia predchádzajúcej pokuty udelenej pod D-I-108 v stanovenom termíne. Splatnosť novej pokuty je do 21. júna 2012.

D-I-126 Faktor Ľubomír 670318 FK Králiky 4 stretnutia nepodmienečne od 6. Júna 2012 podľa 1-3b.

DK predvoláva na deň 13. júna 2012 o 15,15 hodine z MFS 1. triedy Osrblie – Podkonice:

z FK Osrblie – Juraj Spišiak 661024, hlavný usporiadateľ

rozhodcov a delegáta stretnutia – Erik Gemzický, Matúš Štrba, Juraj Auxt a Marián Lauer.

Na základe neuhradenia faktúry za rozhodcov za mesiac apríl 2012 zastavuje DK dňom 11. júna 2012 činnosť futbalovým klubom: ŠK OPL Poniky, Mier Mýto pod Ďumbierom, Zornička Riečka a Slovan Pohronská Polhora. Činnosť klubom bude uvoľnená po preukázaní ústrižku o zaplatení faktúry a predložení na sekretariát ObFZ.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 6. júna 2012 za 4 ŽK:

Adrián Matejka 891007 FK Malachov.

Neprerokované priestupky:

Marek Pokoš 780514 FK Pohorelá, Michal Kucka 880401 FK Tajov – obom chýbajú poplatky za 4 ŽK.

Pavol Šifra 771225 FK Šumiac – chýba poplatok za červenú kartu.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

Na základe urgencie zo SFZ žiadame urýchlene o zaslanie dotazníkov na registráciu do ISSF rozhodcov:

Jozef Caban, Ján Dráždik a Jozef Gajdoš.

Chýbajúce fotografie rozhodcov: Karol Ambróš, Maroš Bunganič, Jozef Gajdoš, Marek Gondek, Milan Kučera, Ivan Majer, Ján Spodniak a Erik Turňa. Žiadame týchto rozhodcov, aby sa urýchlene dali odfotografovať, fotografie naskenovali a zaslali ich mailom na adresu: Jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk. Upozorňujeme, že fotografia musí byť zhotovená minimálne v hustote 150 bpi a jej optimálna veľkosť by mala byť 800 x 600 pixelov, bez reklám a len portrét tváre..

Delegačný list č.26

I. trieda 26. kolo 17. júna 2012 o 17,00

Jasenie – Lučatín (Majer M. – Mišány, Kubančík – Lauer)

Hronec – Dolná Lehota (Zeman – Godál, Spišiak – Sitarčík)

Staré Hory – Braväcovo (Biely – Kosec, Ondriga – Piar)

Mýto – Poniky (Caban – Bošeľa, Siman – Mojžiš)

Harmanec – Heľpa (Majer I. – Ambróš, Hikker – Prochádzka)

T. Č. Balog – Podkonice (Štrba – Medveď, Kučera – Kotrán)

Baláže – Osrblie  NE 10,30 (Dírer – Tůma, Rosenberger – Piar)

II. trieda skupina A  28. kolo 17. júna 2012 o 17,00

Hronsek – Malachov (Ivanič – Legíň, Kalina)

Nemecká – Šalková B (Dorčiak – Mereš, Pančík)

Horné Pršany – Priechod B (Höger – Rusko, Jastrab)

Strelníky – Králiky (Fábry – Cseky, Hudák)

Mičiná – Dúbravica (Bunganič – Sáliš, Čunta)

Ľubietová – Tajov /Strelníky o 14,00/ (Hudák – Cseky, Fábry)

Riečka – Jakub (Gajdoš – Dráždik, Petrík – Pecník)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 20. kolo 17.júna 2012 o 10,00

Harmanec – Šalková  15,00 (Ambróš – Hikker)

Stretnutia riadené SsFZ:

V liga dorast skupina D 26. kolo 17. júna 2012 o 14,30

Tatran Čierny Balog – Kokava (AR 1 – Kučera)

II. LSŽ a MŽ JUH 26. kolo 17. júna  2012 o 13,00/15.00

Badín – Tisovec (Majer I.)

II. LSŽ a MŽ 15. kolo 14. júna/štvrtok/ o 15,00/17,00

MFK Banská Bystrica – Partizán Čierny Balog /Rakytovce/ (Majer I.)