Úradná správa č.39, v Banskej Bystrici 11.5.2012

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu, ktorým ešte neboli odoslané peniaze za rozhodovanie na účet, že sa tak stane po naplnení účtu ObFZ a úhrade faktúr futbalových klubov. Momentálne sa na účte ObFZ nachádzajú len najnutnejšie prostriedky na úhradu nevyhnutných nákladov na chod sekretariátu (telefón, prenájom, úhrada dane).

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. ŠTK predvoláva na deň 16. mája 2012 o 15,30 hodine z MFS 2. triedy skupiny A 30. kolo Nemecká – Králiky k preriešeniu prípadu inzultácie rozhodcu:

z FK Nemecká: Marek Vančo 890629 – kapitán mužstva, Jaroslav Klinec – vedúci mužstva, Ján Pavelka – hlavný usporiadateľ.

z FK Králiky: Ján Brašeň 850328 – kapitán mužstva, Milan Plavec 750114 – vylúčený hráč, Peter Dobrota 790826 – hráč, Peter Dzúrik – vedúci mužstva.

rozhodcov stretnutia: Erik Turňa a Marek Smoleň.

2. Upozorňuje FK Strelníky na povinnosť označenia usporiadateľov reflexnými vestami. Prípad postupujeme na DK.

3. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny B 19. kolo Bacúch – Šumiac dňa 27. mája 2012 (nedeľa) o 14,00 hodine na ihrisku v Polomke.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-93 Pribula Ondrej 890303 FK Valaská 1 stretnutie nepodmienečne od 2. mája 2012 podľa 1-5a.

D-I-94 Baloha Andrej 811022 FK Pohorelá 1 stretnutie nepodmienečne od 2. mája 2012 podľa 1-5a.

D-I-95 Klimáček Michal 830324 FK Hronsek 1 stretnutie nepodmienečne od 2. mája 2012 podľa 1-5a.

D-I-96 Uličný Michal 910330 FK Baláže 1 stretnutie nepodmienečne od 7. mája 2012 podľa 1-5a.

D-I-97 Rozim Kamil 840701 FK Harmanec 2 stretnutia nepodmienečne od 9. mája 2012 podľa 1-4a.

D-I-98 Boháčik Dávid 970124 FK Šalková žiaci 1 stretnutie nepodmienečne od 9. mája 2012 podľa 1-5a.

D-I-99 Maľa Ján 870106 FK Dúbravica 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 2. mája 2012.

D-I-100 Porubský Martin 860830 FK Jakub 1 stretnutie nepodmienečne od 2. mája 2012 podľa 1-5a.

D-I-101 Gašparík Ivan 810701 FK Jakub 1 stretnutie nepodmienečne od 2. mája 2012 podľa 1-5a.

D-II-16 DK trestá FK Baláže pokutou 10 + 7 € za hrubé nešportové správanie sa funkcionárov v MFS 1. triedy 19. kolo Hronec – Baláže. Splatnosť pokuty je do 24. mája 2012.

D-II-17 DK trestá FK Hronec pokutou 20 € za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK a nedostatočnú usporiadateľskú službu v MFS 1. triedy 19. kolo Hronec – Baláže. Splatnosť pokuty je do 24. mája 2012.

D-I-102 Chaban Vladimír 750812 FK Baláže 4 stretnutia nepodmienečne od 5. mája 2012 podľa 1-3b. Poplatok 7 € uhradiť do 24. mája 2012.

D-I-103 Chaban Vladimír starší FK Baláže – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie počas MFS do 20. júna 2012. Poplatok 7 € uhradiť do 24. mája 2012.

D-II-18 DK trestá FK Strelníky pokutou 10 € za porušenie športovo-technických zásad bod F Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ObFZ. Pokutu uhradiť v termíne do 24. mája 2012.

D-I-104 DK zastavuje dňom 9. mája 2012 činnosť hráčom FK Králiky: Ján Bednár 730901, Milan Plavec 750104 a Peter Dobrota 790826 až do vyšetrenie udalostí z MFS 2. triedy skupiny A 30. kolo Nemecká – Králiky.

D-II-19 DK trestá FK Mičiná pokutou 20 € za urážlivé a výhražné výroky na adresu rozhodcov v MFS 2. triedy skupiny A Mičiná – Jakub dňa 8. mája. Splatnosť pokuty je do 24. mája 2012.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 7. mája 2012:

Matej Kaliský 890821 FK Staré Hory, Igor Šišiak 820308 FK Lučatín a Matej Vaník 840324 FK Lučatín.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 9. mája 2012:

Branislav Janko 690308 FK Hronec, Ondrej Majer 841125 FK Mičiná, Daniel Demeter 910709 FK Jasenie, Igor Sarvaš 830426 FK Mýto pod Ďumbierom, Michal Švancara 850307 FK Braväcovo a Matej Mokroš 840716 FK Lučatín.

Neprerokované priestupky:

Ivan Rybársky 830315 FK Horné Pršany – chýba zápis o stretnutí.

Žiadosť o zmenu trestu:

Miloš Babeľa 890626 FK Heľpa zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na trest 1 stretnutie podmienečne do 31. augusta 2012.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. KR upozorňuje rozhodcov na vypisovanie zápisov o stretnutí v 1. triede písacím strojom prípadne na PC (Biely).

2. Neskoro doručené zápisy o stretnutí:

Tomáš Kolofík – z MFS Jakub – Tajov z 1. mája 2012, Matúš Štrba (Michalová-Pohorelá), Ján Spodniak (Hronsek-Šalková B) a Peter Kosec (Malachov-Priechod B).

Delegačný list č. 22

I. trieda  22. kolo 20. mája 2012 o 17,00

Jasenie – Staré Hory (Zeman – Majer I., Smoleň – Prochádzka)

Mýto – Hronec (Majer M. – Hikker, Cseky – Piar)

Harmanec – Lučatín (Kubančík – Ondriga, Dírer – Kotrán)

Tatran Čierny Balog – Dolná Lehota (Gajdoš – Medveď , Melicher – Sitarčík

Baláže – Braväcovo  NE 10,30 (Kolofík – Kučera, Kosec- Piar)

Osrblie – Poniky (Caban – Rumanovský, Kosec- Pecník)

Podkonice – Heľpa (Mišány – Spodniak, Bunganič – Lauer)

II. trieda skupina  A 24. kolo 20. mája 2012 o 17,00

Hronsek – Horné Pršany (Rosenberger – Vereš, Gondek)

Strelníky – Nemecká (Ivanič – Dráždik)

Mičiná – Malachov (Čunta – Fábry)

Tajov – Šalková B (Kalina – Tůma)

Riečka – Priechod B (Höger st. – Hudák)

Hiadeľ – Králiky (Petrík – Snopko)

Jakub – Ľubietová (Kučera – Sáliš)

II. trieda skupina B 18. kolo 20. mája 2012 o 17,00

Valaská – Bacúch (Spišiak – Štrba)

Šumiac – Polomka /Telgárt/ (Dorčiak – Mereš)

Michalová – Beňuš (Godál – Pančík)

Pohorelá – Pohr. Polhora (Siman – Bošeľa)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 16. kolo 20. mája 2012

Jasenie – Beňuš 15,00 (Smoleň)

Harmanec – Savon BB  15,00 (Ondriga – Dírer)

Mladší žiaci 9. kolo 20. mája 2012 o 10.00

Sásová – Priechod (Kalina)

Selce – Dukla C (Fábry)

Stretnutia riadené SsFZ:

V. liga dorast 22. kolo 20. mája 2012 o 14,30

Tatran Čierny Balog – Dolná Strehová (Melicher – Gajdoš)

II. LSŽ a MŽ  JUH 22. kolo 19.mája 2012 o 10,00 a 12,00

Badín – Krupina (Gajdoš)

III. LSŽ a MŽ skupina C 16. kolo 20. mája 2012 o 10,00 a 12,00

Slovenská Ľupča – Hontianske Nemce (Majer I.)

Horehron – Kremnica 11,00/13,00 (Spišiak)

I. liga MŽ 23. kolo 19. mája 2012 o 10,00/11,30

Jupie Banská Bystrica – Ružomberok (Tajov) (Dírer)