Úradná správa č. 39, v Banskej Bystrici, 8. 5. 2014

Športovo-technická komisia – zastupujúci predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny C 28. kolo Brusno B – Pohronská Polhora dňa 11. júna 2014 (streda) o 17,30 hodine na ihrisku FK Brusno.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS 1. triedy starších žiakov 15. kolo Jasenie – Heľpa dňa 16. mája 2014 (piatok) o 16,00 hodine na ihrisku FK Jasenie.
  3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS 1. triedy starších žiakov 14. kolo Heľpa – Beňuš dňa 23. mája 2014 (piatok) o 17,00 hodine na ihrisku FK Heľpa.
  4. Dôrazne upozorňujeme FK Partizán Osrblie na označenie členov usporiadateľskej služby reflexnými vestami pod následkom disciplinárnych opatrení.
  5. Priebežné poradie strelcov 1. triedy dospelých po 20. kole: vedie Marek Srnka (Braväcovo) so 16 gólmi, pred dvojicou Filip Koctúr (Selce) a Ján Tešlár (Braväcovo) s 13 gólmi a trojicou hráčov Tomáš Magura (Bacúch), Ján Kubašiak (Poniky) a Miroslav Mořingl (Selce), ktorí dali po 12 gólov.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Dňa 1. mája 2014 sa odohral letný futbalový turnaj prípraviek. Turnaja sa zúčastnilo šesť futbalových prípraviek, ktoré odohrali stretnutia každé s každým. Víťazom turnaja sa stala prípravka FK Baník Ľubietová pred prípravkou ŠK Partizán Čierny Balog, tretie miesto obsadili chlapci z FK Jupie Banská Bystrica. Na turnaji boli zároveň ocenení aj: najlepší strelec turnaja Samuel Svetlík (FK Medzibrod), najlepší brankár turnaja Milan Ondra (FK Ľubietová) a najlepší hráč turnaja Dominik Záhorský (ŠK Partizán Čierny Balog).

Závery porady zástupcov futbalových klubov s komisiou mládeže budú ešte prerokované na Výkonnom výbore ObFZ a uverejnené v budúcej úradnej správe.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-110 Jakub Bognár 1219362 FK Ľubietová, za kopnutie protihráča v prerušenej hre, podľa článku 49/1,2 DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 3 stretnutia nepodmienečne od 7. mája 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-111 Ján Bednár 1056328 FK Králiky, za HNS voči delegovanej osobe, podľa článku 48/1,2 B DP udeľuje DK DO 4 stretnutia nepodmienečne od 2. mája 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-112 Milan Kupec 1071987 FK Michalová, za kritiku delegovanej osoby, podľa článku 48/1,2 A DP udeľuje DK DO 2 stretnutia nepodmienečne od 2. mája 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-113 Marek Tupý 1172303 FK Hronsek, podľa článku 47/1,2 A DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 7. mája 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-114 Peter Alberty rozhodca, DK postupuje prípad na posúdenie KR z MFS 2. triedy skupiny A Hronsek – Riečka dňa 4. mája 2014 a zároveň žiada o doručenie odborného stanoviska v lehote do 21. mája 2014.

DK predvoláva na deň 14. mája 2014 o 15,00 hodine z MFS 1. triedy 20. kolo Osrblie – Valaská:

Ján Sitarčík – delegát stretnutia, Milan Bošeľa – rozhodca stretnutia, Ivan Spišiak 610818 – hlavný usporiadateľ, Milan Hruška 570227 – vedúci družstva FK Valaská, Miroslav Meškan 1057176 – kapitán mužstva FK Valaská.

Žiadosti o zmenu trestu:

D-I-115 Peter Dobrota 1232704 FK Malachov, zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení podľa článku 41 odstavec 1 a 2 na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou do 31. augusta 2014. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení tretej časti tretej hlavy DP, okrem 37/3, kde sťažnosť na odvolanie nie je prípustná.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Chýbajúci zápis zo 4. mája: Peter Alberty (Hronsek – Riečka)

Delegačný list č. 22

I. trieda 22. kolo 18. mája 2014 o 17,00

Hronec – Jasenie (Majer M. – Belko, Bošeľa – Sitarčik)

Staré Hory – Lučatín (Gajdoš – Sáliš, Bulla)

Braväcovo – Valaská (Auxt – Dorčiak, Krupík – Prochádzka)

T. Č. Balog – Bacúch (Mišány – Rumanovský, Smoleň – Kotrán)

Osrblie – Selce SO (Gajdoš – Majer M, Fábry – Piar)

Podkonice – Heľpa (Fábry – Petrík, Majer F.- Uhrín)

Nemecká – Poniky (Dírer – Caban – Pecník)

II. trieda skupina A 23. kolo 18. mája 2014 o 17,00

Hronsek – Malachov (Páleš – Marček)

Horné Pršany – Riečka (Kubančík – Zeman)

Králiky – Harmanec (Kalina – Alberty)

II. trieda skupina B 23. kolo 18. mája 2014 o 17,00

Šalková B – Mičiná SO (Krupík – Dorčiak, Mereš)

Ľubietová – Selce B-Baláže (Hikker – Ondrejka)

Hiadeľ – Strelníky (Legíň – Ivanič)

II. trieda skupina C 23. kolo 18. mája 2014 o 17,00

Brusno B – Beňuš NE 10,30 (Palider – Krupík, Auxt)

Polomka – Dolná Lehota (Mereš – Godál)

Šumiac – Pohr. Polhora (Štrba – Pančík)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 15. kolo 18. mája 2014 o 15,00

Priechod – Beňuš (Petrík)

Šalková – Valaská 10,30 (Páleš)

Jasenie – Heľpa 16. mája (piatok) o 16,00 (Godál)

Stretnutia riadené SsFZ:

III.liga dorast JUH 22. kolo 18. mája 2014 o 14,30

T. Č. Balog – Kremnička (Smoleň – Rumanovský)

IV.liga dorast skupina C 22 . kolo 17.mája 2014 o 17,00

Braväcovo – Hliník nad Hronom (Medveď – Palider)

II. liga SŽ a MŽ skupina JUH 22. kolo 18.mája 2014 o 11,00/13,00

1.FK Horehron – Žarnovica /Polomka/(Godál)

I. LMŽ U-13. U-12 nadstavbová časť 16, mája 2014 o 13,00/14,30

Dukla Banská Bystrica – Michalovce ( Riša – Rumanovský)

Zmeny DL č.21:

Bacúch – Osrblie SO (DZ Pecník za Piara)

Valaská – T. Č. Balog (Fábry za Bošeľu)

Jasenie – Staré Hory (Kubančík za Rosenbergera aj žiaci Jasenie – Šalková o 14,30)

Žiaci: NE 11.mája predzápas Heľpa – Beňuš (Mereš) – sa nehrá