Úradná správa č.37, v Banskej Bystrici 27.04.2012

Správy zo sekretariátu

Sekretára zväzu počas jeho PN zastupuje pán Ján Šutka, ktorý má zároveň aj službu na sekretariáte zväzu a vybavuje všetky povinnosti sekretára (poplatky, zápisy, vybavovanie agendy). Prípadné telefonáty smerujte zatiaľ na jeho osobu.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Upozorňujeme FK Baláže, aby nahlásili do 3. mája termín odohratia odloženého MFS 1. triedy 18. kolo Baláže – Staré Hory, ktoré sa v pôvodne vyžrebovanom termíne neodohralo pre rekonštrukciu sociálnych zariadení domácich.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-80 Paršo Jozef 700214 FK Šalková B 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 25. apríla 2012.

D-I-81 Sedliak Michal 810109 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 25. apríla 2012.

D-I-82 Majer Matúš 920421 FK Strelníky 2 stretnutia nepodmienečne za nešportové správanie voči rozhodcovi – hanlivé výroky od 25. apríla 2012 podľa 1-3a.

D-I-83 Krupa Milan 780309 FK Michalová 2 stretnutia nepodmienečne od 18. apríla 2012 podľa 1-5a. Poplatok 7 € uhradiť do 9. mája 2012.

D-II-12 DK trestá FK Bacúch pokutou 10 + 7 € za nedostatočnú usporiadateľskú službu v MFS 2. triedy skupiny B 13. kolo Bacúch – Michalová dňa 14. apríla. Pokutu uhradiť do 9. mája 2012.

D-II-13 DK trestá FK Michalová pokutou 10 € za nešportové správanie sa pri odchode hráčov z hracej plochy podľa 1-2/1a. Pokutu uhradiť v lehote do 9. mája 2012.

D-I-84 Batis Andrej 910928 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne za podrazenie súpera v gólovej príležitosti od 18. apríla 2012 podľa 1-4a.

D-II-14 DK trestá FK Lučatín pokutou 10 + 7 € za nedostatočnú usporiadateľskú službu v MFS 1. triedy 17. kolo Lučatín – Heľpa. Pokutu uhradiť v termíne do 9. mája 2012.

D-II-15 DK trestá FK Heľpa pokutou 10 € za výtržnosť diváka v zápase 1. triedy 17. kolo Lučatín – Heľpa dňa 15. apríla 2012. Pokutu uhradiť v termíne do 9. mája 2012.

D-I-85 DK trestá Jána Babeľu, diváka FK Heľpa zákazom vstupu na MFS družstva Heľpy do 31. júla 2012. Poplatok 7 € uhradiť v lehote do 9. mája 2012.

D-I-86 Duraj Marián 821112 FK Šumiac 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2012 podľa 1-4a.

Neprerokované priestupky:

Miloš Čermák 810816 FK Riečka, Marek Piliar 870516 FK Hronec, Rastislav Hudík 861020 FK Dolná Lehota – všetkým chýbajú poplatky za prerokovanie vo výške 7 €.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. KR s okamžitou platnosťou dňom 25. apríla 2012 pozastavuje delegovanie rozhodcovi Milanovi Kučerovi do vyriešenia prípadu z MFS 1. triedy 17. kolo Lučatín – Heľpa.

2. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 9. mája o 15,00 hodine rozhodcu Milana Kučeru.

3. KR upozorňuje rozhodcu Erika Gemzického na nevhodné spoločenské vystupovanie.

4. KR upozorňuje rozhodcov na vypisovanie zadnej strany Zápisu o stretnutí 1. triedy písacím strojom resp. na počítači. (Auxt, Bunganič, Kučera).

Delegačný list č.20

Upozorňujeme rozhodcov, ktorí v januári nezaslali dotazník na elektronickú registráciu na SFZ Bratislava, aby tak vykonali v čo najkratšom čase, kvôli uzávierke registrácie, pretože po jej ukončení bude ďalšia registrácia už spoplatnená, pretože to vyžaduje zásah do uzavretého systému. Z našich rozhodcov ešte nie sú zaregistrovaní: Jozef Caban, Jozef Gajdoš, Ján Dráždik, Andrej Koctúr, Ján Vojtech Snopko a delegát zväzu Marián Lauer. (plus všetci noví rozhodcovia, začínajúci jarnou časťou sezóny)

Na internetovej adrese   http://www.futbalsfz.sk/rozhodcovia/dokumenty.html je možné nájsť dotazník v tvare .pdf, vyplniť ho v priamo v PC a vytlačiť (nezabudnúť ho vlastnoručne podpísať). A zaslať na adresu Slovenský futbalový zväz, p. Jaroslav Zábranský-KR, Trnavská cesta 100/II, 82101 Bratislava.

Rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili jarného seminára v SOŠ v Rudlovej a teda nemajú zaslané svoje fotografie, nech sa dajú urýchlene odfotografovať, fotografiu treba naskenovať a zaslať mailom na adresu: jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk

I. trieda 20. kolo 6. mája 2012 o 16,30

Jasenie – Mýto (Majer I. – Zeman, Rumanovský – Piar)

Harmanec – Staré Hory (Caban – Tůma, Cseky – Prochádzka)

T. Č. Balog – Hronec (Mišány – Gemzický, Dírer – Pecník)

Baláže – Lučatín NE 10,30 (Kolofík – Kosec, Tůma – Mojžiš)

Osrblie – Dolná Lehota (Biely – Kosec, Gondek – Sitarčík)

Podkonice – Braväcovo (Majer M. – Spodniak, Petrík – Kotrán)

Heľpa – Poniky (Kubančík – Spišiak – Lauer)

Dohrávky:

I. trieda 15. kolo 8. mája 2012 o 16,30

Staré Hory – Heľpa (Kubančík – Ondriga, Caban – Prochádzka)

Osrblie – T. Č. Balog (Kolofík – Zeman, Štrba – Mojžiš)

Baláže – Harmanec (Biely – Cseky, Mišány – Pecník)

Dolná Lehota – Lučatín (Spišiak – Smoleň, Auxt– Lauer)

II. trieda skupina A 22. kolo 6. mája 2012 o 16,30

Hronsek – Strelníky (Höger st. – Hudák)

Mičiná – Horné Pršany (Kalina – Poliačik)

Tajov – Nemecká (Rosenberger – Vereš)

Riečka – Malachov (Hikker – Jastrab)

Hiadeľ – Šalková B (Ondriga – Fábry)

Jakub – Králiky (Bunganič – Čunta)

Ľubietová – Dúbravica /Strelníky/ (Dráždik –Sáliš)

II. trieda skupina A 30. kolo 8. mája 2012 o 17,00

Hronsek – Šalková B (Spodniak – Bunganič, Jastrab)

Malachov – Priechod B (Kosec – Kalina, Fábry)

Nemecká – Králiky (Turňa E. – Auxt, Smoleň)

Horné Pršany – Dúbravica (Rumanovský – Baláž, Čunta)

Strelníky – Ľubietová (Gajdoš – Spodniak, Majer I.)

Mičiná – Jakub (Gondek – Hudák, Rosenberger)

Riečka – Hiadeľ (Tůma – Sáliš, Petrík)

II. trieda skupina B 16. kolo 6. mája 2012 o 16,30

Valaská – Polomka (Godál – Pančík)

Bacúch – Beňuš SO /Polomka/ (Godál – Dorčiak)

Šumiac – Pohr. Polhora /Telgárt/ (Bošeľa – Siman)

Michalová – Pohorelá (Štrba – Dorčiak)

 Mládežnícke stretnutia:

 I. trieda starší žiaci 15. kolo 6. mája 2012 o 10,00

Šalková – Savon BB NE 10,30 (Petrík – Sáliš)

Harmanec – Beňuš o 14,30 (Tůma –  Cseky)

Mladší žiaci 7. kolo 6. mája 2012 o 10,00

Dukla C – Sásová /ihr. Sásová/ (Hudák)

Selce – Priechod (Kalina)

Stretnutia riadené SsFZ:

V. liga dorast skupina D 20. kolo 6. mája 2012 o 14,00

T. Č. Balog – Poltár (Dírer – Gemzický)

I. liga MŽ 21. kolo 5. mája 2012 o 10,00/11,30

Podbrezová – Námestovo (Batis)

I. liga MŽ 15.kolo  8. mája 2012 o 10,00/11,30

Jupie Banská Bystrica  – Dolný. Kubín (Majer I.)

Zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ:

Maroš Hraško, 96221 Zvolen –  Zolná ul. Zolnianska 3034/13, mob.:0911/621 326.

Michal Vereš, 974 01 B, Bystrica – ČSA 21, mob.:0904/515 745.

Jozef Poliačik, 974 01 B. Bystrica – Javornícka 2, mob.:0917/970 227.