Úradná správa č.34, 5.4.2012 v Banskej Bystrici

Správy zo sekretariátu

1. Po osobných konzultáciách predsedu zväzu so starostami obcí Šumiac a Telgárt a zástupcami futbalového klubu Družstevník Šumiac bolo rozhodnuté, že FK Šumiac bude opätovne zaradený do systému elektronického vyplácania rozhodcov počnúc prvým jarným kolom. Zástupcovia FK Šumiac oznámia najneskôr do 18. apríla 2012 na sekretariát zväzu na ktorý subjekt a s hlavičkou ktorého klubu (prípadne Obecného úradu) bude vystavená faktúra za ich klub.

2. Oznamujeme futbalovým klubom, že z dôvodu celoslovenského školenia sekretárov ObFZ bude dňa 16. apríla 2012 (pondelok) sekretariát nefunkčný a zatvorený.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. Kontumujeme MFS 1. triedy 14. kolo Jasenie – Baláže pre neoprávnený štart troch hráčov hostí (hráči hrali na neplatné registračné preukazy). Priznávame 3 body v prospech FK Jasenie a skóre dosiahnuté na ihrisku (4: 0) ponechávame v platnosti. Prípad postupujeme na DK:

2. Kontumujeme MFS 2. triedy skupiny A 16. kolo Hiadeľ – Tajov pre neoprávnený štart dvoch hráčov domáceho družstva (hráči hrali na neplatné registračné preukazy). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Slovan Tajov. Prípad postupujeme na DK:

3. Oznamujeme futbalovým klubom 2. triedy skupiny B, že FK Družstevník Šumiac odohrá všetky svoje doma vyžrebované stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2011/12 na ihrisku v Telgárte počnúc prvým jarným kolom a stretnutím s FK Bacúch.

4. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 17. kolo Tajov  – Riečka dňa 13. apríla 2012 (piatok) o 17,00 hodine na ihrisku FK Tajov. Stretnutie sa v pôvodnom termíne neodohralo pre nespôsobilý terén.

5. Nariaďujeme odohrať MFS 1. triedy 15. kolo Staré Hory –Heľpa dňa 8. mája 2012 (utorok) o 16.30 hodine na ihrisku FK Staré Hory. Stretnutie sa v pôvodnom termíne neodohralo pre nespôsobilý terén.

6. Nariaďujeme odohrať MFS 2. triedy skupiny A 27.kolo Dúbravica – Tajov dňa 9. júna 2012 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku FK Dúbravica.

7. KM ruší na základe chrípkového onemocnenia hráčov ŠKM Savon Banská Bystrica stretnutie 11. kola starších žiakov Savon BB – Beňuš. Žiada ŠKM Savon predložiť vzájomnú dohodu o náhradnom termíne do 18. apríla, v opačnom prípade bude stretnutie nariadené.

8. Na základe požiadaviek futbalových klubov uverejňujeme vyžrebovanie jarnej časti súťaže starších žiakov v súťažnom ročníku 2011/12.

11.kolo   8.apríla 2012  

 

 
Jasenie – Šalková

 

 
Harmanec má voľno  

 
Savon BB – Beňuš

 

 
 

 

 
12.kolo 15. apríla

 

 
Harmanec – Jasenie

 

 
Beňuš – Šalková

 

 
Savon BB má voľno

 

 
         
13.kolo 22. apríla

 

 
Jasenie – Harmanec

 

 
Šalková – Beňuš

 

 
Savon BB má voľno

 

 
         
14.kolo 29. apríla

 

 
Beňuš – Jasenie

 

 
Savon BB – Harmanec

 

 
Šalková má voľno

 

 
         
15.kolo 6. mája

 

 
Jasenie má voľno

 

 
Šalková – Savon BB

 

 
Harmanec – Beňuš

 

 
 

 

 
voľné kolo 13. mája  
určené na prípadné dohrávky a predohrávky stretnutí

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
16.kolo 20. mája

 
Jasenie – Beňuš

 

 
Harmanec – Savon BB

 

 
Šalková má voľno

 

 
         
17.kolo 27. mája

 

 
Jasenie – Savon BB

 

 
Beňuš má voľno

 

 
Šalková – Harmanec

 

 
         
18.kolo 3. júna

 

 
Šalková – Jasenie

 

 
Harmanec má voľno

 

 
Beňuš – Savon BB

 

 
 

 

 
19.kolo 10. júna

 
Jasenie má voľno

 

 
Savon BB – Šalková

 

 
Beňuš – Harmanec

 

 
 

 

 
20.kolo 17. júna

 
Savon BB – Jasenie

 

 
Beňuš má voľno

 

 
Harmanec – Šalková

 

 

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-71 DK trestá Vajs Pavol 820208 FK Hiadeľ kapitán mužstva zákazom výkonu činnosti funkcie kapitána na dobu 1 mesiac od 4. apríla 2012 za umožnenie neoprávneného štartu hráčov v MFS Hiadeľ – Tajov (štart na neplatné RP) podľa DP 1/9 – 2b. Pokutu 7 € uhradiť do 19. apríla 2012.

D-I-72 DK trestá Uličný Michal 910330 FK Baláže kapitán mužstva zákazom výkonu činnosti funkcie kapitána na dobu 1 mesiac od 4. apríla 2012 za umožnenie neoprávneného štartu hráčov v MFS Jasenie – Baláže (štart na neplatné RP) podľa DP 1/9 – 2b. Pokutu 7 € uhradiť do 19. apríla 2012

D-I-73 DK trestá vedúceho mužstva FK Hiadeľ Miroslava Milana 660514 zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na dobu jedného mesiaca od 4. apríla 2012 za neoprávnený štart hráčov na neplatné RP v MFS Hiadeľ – Tajov podľa 1/9 – 2b. Pokutu 7 € uhradiť do 19. apríla 2012.

D-I-74 DK trestá vedúceho mužstva FK Baláže Vladimíra Chabana st. 510621 zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na dobu jedného mesiaca od 4. apríla 2012 za neoprávnený štart hráčov na neplatné RP v MFS Jasenie – Baláže podľa 1/9 – 2b. Pokutu 7 € uhradiť do 19. apríla 2012.

D-II-11 DK trestá FK Heľpa pokutou 7 + 7 € za neuhradenie poplatku 7 € v lehote do 23. novembra 2011 uloženej pod D-I-61 (ČK Batis Andrej). Splatnosť pokuty je do 19. apríla 2012.

Zastavená činnosť za 4 ŽK od 28. marca 2012:

Klinčík Ivan 880520 FK Nemecká, Piliar Peter 871009 FK Mýto pod Ďumbierom

Zastavená činnosť za 4 ŽK od 4. apríla 2012:

Kvoriak Ján 840713 FK Heľpa – poplatok 7 + 7 € uhradiť v lehote do 19. apríla 2012.

Na návrh komisie rozhodcov trestá DK poplatkom 7 € rozhodcov Karol Ambróš a Branislav Ifkovich za neospravedlnenú neúčasť na zimnom seminári rozhodcov dňa 24. marca 2012. Poplatok uhradiť najneskôr do 19. apríla 2012.

Neprerokované priestupky:

Makuša Marek 770121 FK Mýto pod Ďumbierom – chýba poplatok za 4 ŽK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. Predvolávame na deň 11. apríla 2012 o 15,00 hodine:

zo stretnutia Hiadeľ – Tajov  rozhodcov: Marián Cseky, Dušan Rosenberger a Tomáš Fábry,

a zo stretnutia Jasenie – Baláže rozhodcov: Michal Spišiak, Milan Bošeľa a Pavel Siman.

Účasť menovaných na zasadnutím KR je nutná a ospravedlniteľná len vo veľmi vážnych prípadoch.

2. Oznamujeme všetkým rozhodcom, aby pred konaním každého MFS dôsledne prekontrolovali všetky registračné preukazy hráčov, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí.

3. Oznamujeme rozhodcom a prípadne aj delegátom zväzu, že FK Družstevník Šumiac bol opätovne zaradený do systému centrálneho vyplácania zo zväzu, to znamená, že po skončení stretnutia nebudú rozhodcovia vyplácaní klubom v hotovosti.

Delegačný list č.17

I. trieda  17. kolo 15.apríla 2012 o 16,00

Braväcovo –Jasenie  (Zeman – Kubančík, Spišiak – Pecník)

Dolná Lehota – Poniky (Tuma – Majer I., Mereš – Kotrán)

Lučatín – Heľpa (Gemzický – Kučera, Biely)

Hronec – Podkonice (Smoleň – Kosec, Snopko – Lauer)

Staré Hory – Osrblie (Mišány – Jastrab, Ondriga – Sitarčík)

Mýto – Baláže (Auxt – Cseky, Štrba – Prochádzka)

Harmanec – T. Č. Balog (Caban – Gondek, Rosenberger – Piar)

II. trieda skupina A 19. kolo 15. apríla 2012 o 16,00

Králiky – Hronsek (Dráždik – Hudák)

Priechod B – Dúbravica SO (Cseky – Kalina, Rumanovský)

Šalková B – Ľubietová SO (Biely – Spodniak, Petrík)

Malachov – Jakub (Dírer – Fábry, Baláž)

Horné Pršany – Hiadeľ (Bunganič – Čunta)

Strelníky – Riečka (Hikker – Petrík, Sáliš)

Mičiná – Tajov (Gajdoš – Kalina)

Dohrávka:

II. trieda skupina A 17. kolo 13.apríla/ piatok/ 2012 o 17,00

Tajov – Riečka (Dírer – Bunganič, Kosec)

Dohrávka:

18. apríla/streda/ 2012 o 17,00  14. kolo: Králiky – Malachov (Bunganič – Cseky, Biely)

II. trieda skupina B 13. kolo 15. apríla 2012 o 16,00

Šumiac – Valaská /ihr. Telgárt/ (Godál – Pančík)

Bacúch – Michalová  SO (Batis – Spišiak)

Polomka – Pohorelá (Siman – Bošeľa)

Beňuš – Pohr. Polhora (Turňa E. – Dorčiak)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 12. kolo 15. apríla 2010 o 10,00

Harmanec – Jasenie NE o 14,00 (Rosenberger – Gondek)

Beňuš – Šalková NE 14,00 (Dorčiak – Turňa E.)

Stretnutia riadené SsFZ:

II.LSŽ a MŽ skupina JUH 17. kolo 15.apríla 2012 o 10,00 a 12,00

Badín – Poltár (Dírer)

III.LSŽ a MŽ skupina C 11. kolo 15. apríla 2012 o 11,00 a 13,00

Horehron – Slovenská Ľupča /Polomka/ (Spišiak)

I.liga MŽ skupina JUH 18. kolo 14. apríla 2012 o 10,00 a 11,30

Podbrezová – Žilina /Brezno/ (Spišiak)