Úradná správa č.33, v Banskej Bystrici dňa 28. marca 2013

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ

futbal1Výkonný výbor sa opakovane (už po tretíkrát) zaoberal problematikou klubov prvej triedy, ktoré nesplňujú podmienku o aktívnom pôsobení svojho mládežníckeho družstva v súťaži. A opakovane a definitívne rozhodol, že futbalové kluby Baláže, Hronec, Osrblie, Podkonice a Pohronská Polhora túto podmienku neplnia, aj napriek rôznym prípisom a potvrdeniam, ktoré odoslali (tieto by boli vzaté do úvahy, keby boli doručené pred začiatkom jesennej časti súťaže so žiadosťou o udelenie výnimky). Preto trvá na udelení pokuty 160 € pre každý z vyššie uvedených klubov. Až do zaplatenia pokuty majú spomenuté kluby zastavenú činnosť, tá im bude uvoľnená dňom úhrady. V prípade, že medzitým odohrajú súťažné stretnutie, jeho výsledok sa meniť nebude, no za každé odohraté stretnutie v zastavenej činnosti bude klubu odpočítané po 3 body po skončení súťaže.

V ďalších bodoch svojho rokovania schválil zaradenie na nominačnú listinu delegátov zväzu pána Jána Uhrína a návrh komisie rozhodcov na výber rozhodcov pre licenčný seminár rozhodcov (licencia A).

Vybratí rozhodcovia (Kolofík, Tůma, Spišiak) dostanú presné pokyny s programom seminára od KR SsFZ.

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme všetky futbalové kluby, že na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii „Projekty“ a v podsekcii „ISSF“ pribudla nová záložka „TELEKOM“. Je v nej vysvetlený spôsob objednávania a doručovania nových notebookov. Doporučujeme si ju preštudovať a prípadne objednať si ponúkaný tovar, lebo cena produktov je pre kluby cenovo výhodná. Náš ObFZ chce už v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 spustiť podvojné vypisovanie zápisov (starým klasickým spôsobom ale aj elektronicky), aby v prípade osvedčenia systému a vychytania neočakávaných chýb (hlavne ohľadne registrácie všetkých hráčov), sme už v jarnej časti mohli prejsť na elektronický zápis kompletne všetci.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Podľa vývoja počasia rozhodla ŠTK tretie jarné kolo nezrušiť, ale tam, kde sa dá odohrať sa hrať bude. V prípade, že mužstvo, ktoré je dňa 7. apríla 2013 vyžrebované ako domáce, bude už v priebehu týždňa vedieť, že svoje stretnutia nie je schopné odohrať kvôli nespôsobilému terénu, oznámi túto skutočnosť predsedovi ŠTK a následne aj súperovi (najneskôr do piatku do 14,00 hodiny), aby zbytočne na stretnutie necestoval. Podotýkame, že podľa platných športových noriem, takéto stretnutie musí byť odohrané do 14 dní, preto by bolo dobré, keby sa kluby hneď aj dohodli na náhradnom termíne.

Vzhľadom k neznalostiam noriem futbalovými funkcionármi uvádzame štandardný postup pri rušení stretnutia vinou nepriaznivého počasia a nespôsobilého terénu.

Domáci klub oznámi podľa možnosti s dostatočným časovým predstihom nespôsobilú hraciu plochu predsedovi ŠTK  a funkcionárom súperovho klubu. Následne súperov klub si overí u predsedu ŠTK pravdivosť tejto informácie. Predseda ŠTK zavolá a oznámi hlavnému rozhodcovi stretnutia jeho nekonanie a následne hlavný rozhodca obvolá svojich asistentov prípadne aj delegáta.

 Správy DK – predseda Július Kliment

Pre osvieženie pamäti opakovane uvádzame prerušené tresty počas zimnej prestávky v súťažnom ročníku 2012/2013:

Peter Ursíny 850618 FK Tajov 3 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2013,

Michal Uličný 910330 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2013,

Tomáš Bukovina 921121 FK Šumiac 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2013,

Ondrej Turčan 880117 FK Lučatín trest 7 mesiacov plynie do 2. mája 2013,

Tomáš Štulajter 910718 FK Tatran Čierny Balog 1 stretnutie nepodmienečne (4 ŽK) od 20. marca 2013,

Ivan Mesík 760602 FK Baláže 1 stretnutie nepodmienečne (4 ŽK) od 20. marca 2013,

Peter Mrvík 890208 FK Brusno B 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 20. marca 2013.

Marek Meľo funkcionár FK Šumiac 3 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2013,

Ivan Bučko tréner FK Dúbravica 3 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2013,

Peter Ružinský tréner FK Lučatín trest 22 mesiacov plynie do 2. augusta 2014.

DK žiadosť o zmenu trestu hráča Ondreja Turčana 880117 z FK Lučatín zamieta.

D-I-47 na základe podanej správy realizačného tímu výberu ObFZ Banská Bystrica na medzioblastnom halovom turnaji dospelých v Rimavskej Sobote a doporučením Výkonného výboru ObFZ DK trestá:

Martin Janík 801113 FK Jakub (v čase priestupku) trestom 5 mesiacov nepodmienečne od 8. decembra 2012 do 8. mája 2013 podľa 1-6/3a.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

Predvolávame rozhodcov a delegátov zväzu, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť jarného seminára rozhodcov a delegátov na deň 10. apríla 2013 (streda) o 15,30 hodine do zasadačky ObFZ. Rozhodcovia si so sebou prinesú všetky potrebné doklady, aby s nimi mohla byť uzatvorená dohoda s futbalovým zväzom ohľadne vykonávania svojej funkcie. V opačnom prípade nebudú delegovaní na stretnutia až do splnenia si svojich povinností.

Delegačný list č.16

I. trieda 16. kolo 7. apríla 2013 o 15,30

Hronec – T. Č. Balog (Smoleň – Mišány, Rumanovský – Pecník)

Baláže – Harmanec NE 10,30 (Dírer – Tůma, Caban – Prochádzka)

Jakub – Staré Hory (Majer I. – Spodniak, Hikker – Piar)

Pohr. Polhora – Braväcovo (Spišiak – Dírer, Alberty – Kotrán)

Podkonice – Lučatín (Caban – Kubančík – Prochádzka)

Valaská – Poniky (Auxt – Bošeľa, Štrba – Uhrín)

Osrblie – Heľpa SO (Zeman – Kubančík, Petrík – Sitarčík)

II. trieda skupina A 16. kolo 7. apríla 2013 o 15,30

Hronsek – Strelníky (Lešták – Kalina)

Riečka – Tajov (Gajdoš – Jastrab, Legíň)

Hiadeľ – Nemecká (Petrík – Zeman)

Horné Pršany – Malachov (Ondriga – Fábry, Šajdík)

Mičiná – Králiky (Marček – Ursíny)

Brusno B – Šalková B NE 10,30 (Štrba – Batis, Godál)

Ľubietová – Dúbravica /ihr. Strelníky/ (Tůma – Bulla, Rusko)

II. trieda skupina B 17. kolo 7. apríla 2013 o 15,30

Dolná Lehota – Beňuš „A“ (Rosenberger – Pastorek st., Pastorek ml.)

Michalová – Bacúch (Godál – Dorčiak, Mereš)

Beňuš juniori – Šumiac SO (Mereš – Dorčiak)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV.liga dorast  skupina JUH 16. kolo 7. apríla 2013 o 13,00

Bacúch – Jesenské (Medveď – Spišiak)

Brusno – Kalinovo SO o 14,30 (Mikloš – Smoleň)

II. LSŽ a MŽ skupina JUH 16. kolo 6. apríla 2013 o 10,00/12,00

Čierny Balog – Rimavská Sobota (Auxt)

III. LSŽ a MŽ skupina C 12. kolo 6. apríla 2013 o 10,00/12,00

Slovenská Ľupča – Štiavnické Bane (Godál)

Jupie Banská Bystrica – MFK Banská Bystrica  v Priechode (Gajdoš)

I.liga MŽ A a B 17. kolo 6. apríla 2013 o 10,00/11,30

Dukla Banská Bystrica – Žilina (Majer I.)

Podbrezová – Kysucké Nové Mesto (Spišiak)

Jupie Banská Bystrica – Námestovo (Tůma)

I.liga ženy a žiačky 13. kolo 6. apríla 2013 o 13,15/15,00

Selce – Dúbravica /Radvaň/ (AR 2 – Kosec)