Úradná správa č.32, dňa 22. marca 2013 v Banskej Bystrici

Správy zo sekretariátu

futbalUpozorňujeme všetky futbalové kluby, že na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii „Projekty“ a v podsekcii „ISSF“ pribudla nová záložka „TELEKOM“. Je v nej vysvetlený spôsob objednávania a doručovania nových notebookov. Doporučujeme si ju preštudovať a prípadne objednať si ponúkaný tovar, lebo cena produktov je pre kluby cenovo výhodná. Náš ObFZ chce už v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 spustiť podvojné vypisovanie zápisov (starým klasickým spôsobom ale aj elektronicky), aby v prípade osvedčenia systému a vychytania neočakávaných chýb (hlavne ohľadne registrácie všetkých hráčov), sme už v jarnej časti mohli prejsť na elektronický zápis kompletne všetci.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Vzhľadom k pretrvávajúcim nepriaznivým klimatickým podmienkam rozhodla ŠTK odložiť aj druhé jarné kolo (vyžrebované 15. kolo) zo dňa 30. a 31. marca 2013 na štátny sviatok dňa 8. mája 2013 (streda). Jarná časť súťažného ročníka 2012/2012 sa začne 16. vyžrebovaným kolom v dňoch 6. a 7. apríla 2013.

Správy KR – predseda Peter Králka

Predvolávame rozhodcov a delegátov zväzu, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť jarného seminára rozhodcov a delegátov na deň 10. apríla 2013 (streda) o 15,30 hodine do zasadačky ObFZ. Rozhodcovia si so sebou prinesú všetky potrebné doklady, aby s nimi mohla byť uzatvorená dohoda s futbalovým zväzom ohľadne vykonávania svojej funkcie. V opačnom prípade nebudú delegovaní na stretnutia až do splnenia si svojich povinností.