Úradná správa č.31, v Banskej Bystrici 16.3.2012

Správy zo sekretariátu

Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu “Klubový ISSF manažér”.
Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti “Registračné formuláre” formulár “Registračný formulár Klubový ISSF Manažér” vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.
Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html )
V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. Oznamujeme futbalovým klubom I. a II. triedy skupiny A dospelých, že jarná časť súťaží sa začne v pôvodnom termíne t. j. 25. marca 2012. V prípade nespôsobilých hracích plôch musia kluby, ktoré sú vyžrebované v prvom jarnom kole ako domáce, oznámiť túto skutočnosť najneskôr do piatku 23. marca 2012 do 12,00 hodiny na sekretariát ObFZ, aby mohli byť obratom zrušené delegácie rozhodcov a oznámené družstvu ich súpera, aby na zápas zbytočne necestovalo.
2. Oznamujeme futbalovým klubom II. triedy skupiny A, že FK Baník Ľubietová odohrá svoje doma vyžrebované stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2011/12 na ihrisku FK Družstevník Strelníky. V zápasoch, v ktorých kolidujú ich vzájomné domáce stretnutia (24., 26. a 28. kolo) odohrá FK Ľubietová svoje stretnutie ako predzápas družstvu Strelník.
3. Povoľujeme OFK 1950 Priechod B použitie pomocnej hracej plochy v areáli štadióna v prípade krajne nepriaznivého počasia na domáce stretnutia v dobe počas trvania výnimiek (do konca apríla).
4. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 16. kolo Priechod B – Šalková B dňa 25. marca 2012 (nedeľa) o 15,00 hodine na ihrisku OFK Priechod.

Správy DK – predseda Július Kliment

1. DK v zmysle DP príloha 2 bod 6 trestá futbalové kluby za neospravedlnenú neúčasť na hodnotiacej konferencii ObFZ dňa 18. februára 2012 pokutou 10 € v kategórii dospelých. Sú to: FK Horné Pršany, FK Riečka, FK Dúbravica, FK Dolná Lehota, FK Mýto pod Ďumbierom, FK Heľpa, FK Polomka, FK Michalová a FK Pohronská Polhora.
Za neospravedlnenú neúčasť na konferencii v kategórii družstiev mládeže pokutou  5 € tieto futbalové kluby: FK Badín, FK Savon Banská Bystrica, FK Jupie BB – Podlavice, FK Selce, FK Hrochoť, FK Slovenská Ľupča a FK Brusno. Splatnosť pokuty je do 30. marca 2012 pod následkom ďalších opatrení v zmysle Disciplinárneho poriadku.
2. DK vyzýva FK Šumiac o preukázanie zaplatenia pokút , uložených v jesennej časti súťažného ročníka pod bodmi D-I-63 (Magura Tomáš 7 + 7 €) a D-II-10 (Magura Matúš 7 + 7 €), V prípade nepreukázania úhrady do prvého jarného kola, odohrá FK Śumiac svoje stretnutie v zastavenej činnosti (mínus 3 body).
3. DK vyzýva FK Mladosť Pohorelá o preukázanie úhrady faktúry v prospech FK Pohronská Polhora za nenastúpenie na stretnutie vo vzájomnom zápase v jesennej časti súťažného ročníka. Doklad o úhrade je potrebné predložiť do začiatku prvého jarného kola súťaže, V prípade nepreukázania úhrady odohrá FK Pohorelá svoje stretnutie v zastavenej činnosti (mínus 3 body).
4. Prehľad o pokračujúcich trestoch (prerušených po jeseni) v jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012:
Mokroš Matej 840716 FK Lučatín 4 stretnutia nepodmienečne,
Batis Andrej 910928 FK Heľpa 2 stretnutia (1+1) nepodmienečne,
Cholvádt Ivan 901216 FK Pohronská Polhora 6 stretnutí nepodmienečne,
Magura Tomáš 920314 FK Šumiac 1 stretnutie nepodmienečne,
Bednár Ján 730901 FK Králiky 1 stretnutie nepodmienečne,
Löbb Lukáš 900526 FK Staré Hory 1 stretnutie nepodmienečne,
Slivka Dávid 900502 FK Staré Hory 2 stretnutia nepodmienečne,
Jaďuď Ján 820929 FK Hronsek 1 stretnutie nepodmienečne,
Kostelný Martin 871008 FK Tatran Čierny Balog 1 stretnutie nepodmienečne,
Náčin Jozef 770707 FK Riečka 4 stretnutia nepodmienečne,
Uriaš Peter 900420 FK Pohronská Polhora 4 stretnutia nepodmienečne,
Tešlár Ivan 940608 FK Pohorelá 1 stretnutie nepodmienečne,
Uhrík Ján 811221 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne,
Vaník Matej 840324 FK Lučatín 2 stretnutia nepodmienečne,
Valent Richard 891123 FK Poniky 2 stretnutia nepodmienečne,
Murgaš Tomáš 811212 FK Harmanec 1 stretnutie nepodmienečne,
Trník Matej 920108 FK Osrblie 1 stretnutie nepodmienečne,
Fraňo Pavel 730209 FK Horné Pršany 1 stretnutie nepodmienečne,
Bobák Patrik 700226 FK Šalková B 10 mesiacov nepodmienečne od 2. 9. 2011 plynie do 1. 8. 2012.

Všetky prerušené tresty sú s účinnosťou od prvého jarného kola (25. marca resp. 8. apríla).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Rastislav Kollár:

Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 31. marca 2012.
Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne , ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu ( na SsFZ poštou) a fotografiu ( na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene – najneskôr do 31. marca 2012 – urobili v zmysle nasledujúcich pokynov:
V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníkov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 31. 3. 2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba. Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením. Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800×600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názov fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

Delegačný list č.14

I. trieda 14. kolo  25. marca 2012 o 15.00
Jasenie – Baláže (Spišiak – Ambróš, Žabka – Kotrán)
Osrblie – T. Č. Balog (Kolofík – Zeman, Štrba – Mojžiš)
Podkonice – Harmanec (Dírer – Caban, Koctúr – Piar)
Heľpa –  Mýto (Kosec – Kubančík, Pastorek – Sitarčík)
Poniky – Staré Hory (Majer – Biely, Mišány – Pecník)
Braväcovo – Hronec (Gemzický – Smoleň, Auxt – Prochádzka)
Dolná Lehota – Lučatín (Kučera – Melicher, Lepieš – Mecele)

2.trieda skupina A 14. kolo  25. marca 2012 o 15.00
Hronsek – Riečka (Gondek – Ivanič, Ifkovich)
Hiadeľ – Tajov (Cseky – Rosenberber, Fáber)
Jakub – Strelníky (Ondriga – Spodniak)
Ľubietová – Horné Pršany /ihr. Strelníky/ (Godál – Dorčiak, Pančík)
Dúbravica – Nemecká (Gajdoš – Höger st., Höger ml.)
Králiky – Malachov (Bunganič – Bošeľa, Siman)
Priechod B – Šalková B(Tuma – Snopko, Jastrab)