Úradná správa č. 30, v Banskej Bystrici, 20. 2. 2015

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru

Výkonný výbor ObFZ Banská Bystrica na svojom zasadnutí 19. februára 2015 okrem iných bežných vecí rozhodol aj:

  • zvolať pred začiatkom jarnej časti súťaže Konferenciu ObFZ, na ktorej budú posudzované dôležité otázky ohľadom zmien a doplnkov počas jarnej časti súťaže a v novom súťažnom ročníku. Konferencia sa bude konať v sobotu marca 2015 v jedálni Strednej odbornej školy Pod Bánošom. Materiály, program a organizačné pokyny budú futbalovým klubom zaslané poštou.
  • zaradiť na nominačnú listinu delegátov zväzu ObFZ bývalých rozhodcov, ktorí ukončili svoju aktívnu kariéru – pp. Ľubomír Kratochvíla a Miloš Mišány.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Vyžrebovanie zimného turnaja dospelých (kluby z okresu BB), ihrisko Radvaň – umelá tráva:

Sobota 7. marec 2015: 15,00 Savon Banská Bystrica – Šalková B, 15,45 Dúbravica – Selce, 16,30 Savon Banská Bystrica – Harmanec, 17,15 Šalková B – Dúbravica, 18,00 Harmanec – Selce.

Nedeľa 8. marec 2015: 15,00 Savon Banská Bystrica – Dúbravica, 15,45 Harmanec – Šalková B, 16,30 Selce – Savon Banská Bystrica, 17,15 Dúbravica – Harmanec, 18,00 Selce – Šalková B.

Hrací čas 2 x 20 minút s paťminútovou prestávkou.

Propozície a organizačné pokyny boli zúčastneným družstvám zaslané poštou.

Výsledky zimného turnaja dospelých (kluby z okresu Brezno):

B – skupina  8. 2. 2015 o 08,30: Sihla – Dolná Lehota 0:1, o 09,30: Braväcovo – Šumiac 1:1 ( kopy zo značky PK 4:5), o 10,30: Sihla – Braväcovo 0:6.

Dohrávané stretnutia 15. februára: Šumiac – Dolná Lehota 0 : 0 (kopy zo značky PK 2:1). Dolná Lehota – Braväcovo 0 : 4, Sihla – Šumiac 0 : 1. Víťazom B – skupiny sa stalo družstvo FK Sokol Braväcovo a je druhým postupujúcim (popri FK Bacúch) do marcového finále v Radvani. Konečnú štvoricu finalistov doplnia ešte víťazi skupiny C a víťaz Banskobystrickej skupiny.

Nový termín:  C – skupina 28. 2. 2015 o 16,00: Valaská – Nemecká, o 17,00: Pohorelá – Valaská, o 18,00: Nemecká – Pohorelá.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“

Odohrá sa v nedeľu 1. marca 2015 v nafukovacej hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči. Prihlásených je 12 futbalových klubov, ktoré budú rozdelené na dve skupiny po šesť, kde odohrajú stretnutia každý s každým. Na záver podľa poradia v skupine sa odohrajú stretnutia o celkové umiestnenie v turnaji.

Prihlásené sú futbalové kluby: FK Jupie, Brusno, Partizán Čierny Balog, Ľubietová, Poniky, Savon BB, Jasenie, Valaská, Nemecká, Braväcovo, Beňuš (dievčatá) a Dukla BB.

Turnaj starších žiakov

Odohrá sa 8. marca 2015 v telocvični SOŠ pod Bánošom. Prihlásené sú futbalové kluby: CVČ Brusno, Savon Banská Bystrica, Šalková, Jasenie, Partizán Čierny Balog a Valaská (zatiaľ s otáznikom).