Úradná správa č.30, v Banskej Bystrici dňa 8.3.2013

Správy za sekretariátu

futbalUpozorňujeme futbalové kluby a fanúšikov futbalu, že v máji tohto roku sa koná na Slovensku finálový turnaj ME hráčov do 17 rokov. Jedným zo stredísk konania turnaja bude Žilina. Slovenský futbalový zväz pri tejto príležitosti hľadá vodičov a dobrovoľných organizátorov, ktorí sú ochotní pomôcť formou dohody za určitú finančnú odmenu pri tejto významnej akcii. Viac podrobností a bližšie vysvetlenie nájdete na stránke SFZ (http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/).

Správy ŠTK a KM  – predseda Milan Mecele

Zimná halová sezóna mládežníckych turnajov vyvrcholila v nedeľu 3. marca finálovým turnajom prípraviek „O putovný pohár ObFZ Banská Bystrica“. Jeho víťazom sa stali mladí futbalisti FK 1934 Brusno, na druhom mieste skončila prípravka ŠK Partizán Čierny Balog a tretie miesto obsadili chlapci  ŠK OPL Poniky. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Igor Brozman (ŠK Partizán Čierny Balog). Najlepším brankárom turnaja sa stal Tomáš Sokol (FK 1934 Brusno). Cenu sympatie, ktorá bola zároveň aj ocenením ich kvalitných výkonov dostali dievčatá Sára Kršiaková (ŠK Badín) a Ema Strelníková (ŠK OPL Poniky).

Správy DK – predseda Július Kliment

Prvé tohtoročné zasadnutie DK sa bude konať v stredu 13. marca 2013 v zasadačke ObFZ od 15,00 hodiny. Upozorňujeme futbalové kluby, ktoré ešte nemajú uhradené všetky pokuty a poplatky z jesennej časti súťaže, aby tak vykonali vo vlastnom záujme najneskôr do začiatku zasadnutia DK.

Správy KR – predseda Peter Králka

Jarný seminár rozhodcov a delegátov zväzu sa bude konať v sobotu 23. marca 2013 v Strednej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici – Sásovej. Začiatok seminára je plánovaný na 8,30, keď sa začne s prezentáciou účastníkov. Pozvánky aj s programom seminára dostanú jeho účastníci v priebehu nasledujúceho týždňa.

Správy RMK – predseda Pavol Turňa

Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu v systéme ISSF, že preskenované občianske preukazy, registračné preukazy, žiacke preukazy, prípadne hromadné fotografie z rodinných osláv a futbalových zápasov im pre nekvalitnosť nebudú schválené.

Prípustná je len kvalitná fotografia tváre od pliec nahor, nerozmazaná, s jasnými črtami tváre.