Úradná správa č. 29, v Banskej Bystrici dňa 2.3.2011

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom, že v TJ Družstevník Dúbravica došlo dňom 10. februára 2012 k personálnym zmenám. Novým predsedom klubu sa stal pán Zdeno Ondrejka, bytom Dúbravica č. 39, mobil 0907 121 819 , 0910 391 761. Tajomníkom FK je pán Pavel Kmeť, bytom Čerín-Čačín č. 24,  mobil 0903 390680. Poštu na futbalový klub je treba zasielať na adresu predsedu klubu prípadne na Obecný úrad Dúbravica, č. p. 29, 976 33 p. Poniky.

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. V nedeľu 26. februára sa uskutočnil v telocvični v Závadke nad Hronom II. ročník zimného halového turnaja dorastencov o „Pohár komisie mládeže a firmy MM STAV BB“. Víťazom turnaja sa stali dorastenci FK 34 Brusno. Cena bola udelená aj najlepšiemu hráčovi turnaja, ktorým sa stal  Peter Švantner z FK Tatran Čierny Balog.
Konečná tabuľka turnaja:

1    FK 34 Brusno              5    4    1    0    21    :    9    13
2    Tatran Čierny Balog    5    4    0    1    16    :    5    12
3    FK Šalková                 5    2    0    3    9    :    13    6
4    Sokol Braväcovo         5    2    0    3    9    :    13    6
5    ŠK Kremnička             5    1    1    3    11    :    18    4
6    FK 09 Bacúch             5    1    0    4    7    :    15    3

O poradí na 3. a 4. mieste rozhodol vzájomný zápas Šalková – Braväcovo (3:2).

2. Dňa  11. marca 2012 (nedeľa) sa uskutoční II. ročník zimného halového turnaja starších žiakov o „Pohár predsedu ObFZ“ v športovej hale v Slovenskej Ľupči. Prihlásení sú: ŠKM Savon Banská Bystrica, OFK Slovenská Ľupča, FK 1928 Jasenie, 1. FK Horehron, Sokol Staré Hory, Slovan Beňuš a Partizán Čierny Balog, ktorý je zároveň obhajcom vlaňajšieho prvenstva.
3. Dňa 17. marca sa odohrá turnaj prípraviek o „Pohár firmy MIS“ v športovej hale v Slovenskej Ľupči.  Zatiaľ je prihlásených 9 družstiev prípraviek (Savon BB, Dukla BB, Badín, Poniky A aj B, Jupie BB A aj B, Ľubietová a Medzibrod). Ešte je možnosť doplnenia účastníkov na párny počet ( 10 alebo 12). Definitívna uzávierka prihlášok je 9. marca 2012.

Správy KR – predseda Peter Králka:

1. Na halový turnaj starších žiakov „O pohár predsedu ObFZ“, ktorý sa uskutoční dňa 11. marca 2012 od 9,00 hodiny v športovej nafukovacej hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči deleguje KR rozhodcov: Ivan Šimko a Marián Cseky.

2. Dňa 27. februára vyškolila KR piatich nových rozhodcov, ktorí boli zároveň zaradení aj na nominačnú listinu pre jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012.
Sú to: Milan Bošeľa, Čaneckého 758/51, 976 68 Heľpa, mobil 0902 380 336
Tomáš Fábry, Poľná 40, 974 05 Banská Bystrica, mobil 0904 110 112
Milan Ivanič, Trieda SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, mobil 0949 583 220
Matej Jastrab, Švermova 55, 974 04 Banská Bystrica, mobil 0917 077 985
Pavel Siman, Burkovaná 337/22, 976 68 Heľpa, mobil 0917 121 399.
Jarný seminár rozhodcov a delegátov zväzu sa uskutoční 24. marca 2012 (sobota) v jedálni Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici – Sásovej. Pozvánky s programom dostane každý účastník seminára poštou v dostatočnom časovom predstihu.

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom, že v TJ Družstevník Dúbravica došlo dňom 10. februára 2012 k personálnym zmenám. Novým predsedom klubu sa stal pán Zdeno Ondrejka, bytom Dúbravica č. 39, mobil 0907 121 819 , 0910 391 761. Tajomníkom FK je pán Pavel Kmeť, bytom Čerín-Čačín č. 24,  mobil 0903 390680. Poštu na futbalový klub je treba zasielať na adresu predsedu klubu prípadne na Obecný úrad Dúbravica, č. p. 29, 976 33 p. Poniky.

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. V nedeľu 26. februára sa uskutočnil v telocvični v Závadke nad Hronom II. ročník zimného halového turnaja dorastencov o „Pohár komisie mládeže a firmy MM STAV BB“. Víťazom turnaja sa stali dorastenci FK 34 Brusno. Cena bola udelená aj najlepšiemu hráčovi turnaja, ktorým sa stal  Peter Švantner z FK Tatran Čierny Balog.
Konečná tabuľka turnaja:

1    FK 34 Brusno    5    4    1    0    21    :    9    13
2    Tatran Čierny Balog    5    4    0    1    16    :    5    12
3    FK Šalková    5    2    0    3    9    :    13    6
4    Sokol Braväcovo    5    2    0    3    9    :    13    6
5    ŠK Kremnička    5    1    1    3    11    :    18    4
6    FK 09 Bacúch    5    1    0    4    7    :    15    3

O poradí na 3. a 4. mieste rozhodol vzájomný zápas Šalková – Braväcovo (3:2).

2. Dňa  11. marca 2012 (nedeľa) sa uskutoční II. ročník zimného halového turnaja starších žiakov o „Pohár predsedu ObFZ“ v športovej hale v Slovenskej Ľupči. Prihlásení sú: ŠKM Savon Banská Bystrica, OFK Slovenská Ľupča, FK 1928 Jasenie, 1. FK Horehron, Sokol Staré Hory, Slovan Beňuš a Partizán Čierny Balog, ktorý je zároveň obhajcom vlaňajšieho prvenstva.
3. Dňa 17. marca sa odohrá turnaj prípraviek o „Pohár firmy MIS“ v športovej hale v Slovenskej Ľupči.  Zatiaľ je prihlásených 9 družstiev prípraviek (Savon BB, Dukla BB, Badín, Poniky A aj B, Jupie BB A aj B, Ľubietová a Medzibrod). Ešte je možnosť doplnenia účastníkov na párny počet ( 10 alebo 12). Definitívna uzávierka prihlášok je 9. marca 2012.

Správy KR – predseda Peter Králka:

1. Na halový turnaj starších žiakov „O pohár predsedu ObFZ“, ktorý sa uskutoční dňa 11. marca 2012 od 9,00 hodiny v športovej nafukovacej hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči deleguje KR rozhodcov: Ivan Šimko a Marián Cseky.
2. Dňa 27. februára vyškolila KR piatich nových rozhodcov, ktorí boli zároveň zaradení aj na nominačnú listinu pre jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012.
Sú to: Milan Bošeľa, Čaneckého 758/51, 976 68 Heľpa, mobil 0902 380 336
Tomáš Fábry, Poľná 40, 974 05 Banská Bystrica, mobil 0904 110 112
Milan Ivanič, Trieda SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, mobil 0949 583 220
Matej Jastrab, Švermova 55, 974 04 Banská Bystrica, mobil 0917 077 985
Pavel Siman, Burkovaná 337/22, 976 68 Heľpa, mobil 0917 121 399.
Jarný seminár rozhodcov a delegátov zväzu sa uskutoční 24. marca 2012 (sobota) v jedálni Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici – Sásovej. Pozvánky s programom dostane každý účastník seminára poštou v dostatočnom časovom predstihu.