Úradná správa č. 29, v Banskej Bystrici 1.marca 2013

Správy RMK – predseda Pavol Turňa

Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu v systéme ISSF, že preskenované občianske preukazy, registračné preukazy, žiacke preukazy, prípadne hromadné fotografie z rodinných osláv a futbalových zápasov im pre nekvalitnosť nebudú schválené.

Prípustná je len kvalitná fotografia tváre od pliec nahor, nerozmazaná, s jasnými črtami tváre.

Správy ŠTK a KM  – predseda Milan Mecele

Zimná halová sezóna mládežníckych turnajov vyvrcholí v nedeľu 3. marca, keď sa v športovej hale v Badíne uskutoční finálový turnaj prípraviek „O putovný pohár ObFZ Banská Bystrica“. Turnaja sa zúčastnia dve najlepšie umiestnené družstvá z jednotlivých skupín, ktoré boli rozohrané dlhodobým turnajom v  jesennej časti súťaže. Sú to kluby: FK Jupie Banská Bystrica- Podlavice, ŠK Badín, ŠK Hrochoť, ŠK OPL Poniky, Partizán Čierny Balog a FK 1934 Brusno. Výsledky a vyhodnotenie turnaja uverejníme v najbližšej úradnej správe.