Úradná správa č.28, Banská Bystrica, 24.2.2012

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. Dňa 3. marca 2012 (sobota) sa uskutoční XIX. ročník zimného turnaja mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“ v športovej hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči. Účastníci turnaja FK Dukla Banská Bystrica-B, ŠKM Savon Banská Bystrica, ŠK Badín, FK 1928 Jasenie, OFK Slovenská Ľupča a FK Jupie Banská Bystrica-Podlavice sa stretnú turnajovým spôsobom každý s každým o celkového víťaza pohára.  .
2. Dňa  11. marca 2012 (nedeľa) sa uskutoční II. ročník zimého halového turnaja starších žiakov o „Pohár predsedu ObFZ“ v športovej hale v Slovenskej Ľupči. Prihlásení sú zatiaľ (záväzne) len Savon Banská Bystrica a OFK Slovenská Ľupča. žiadame ďalších záujemcov o účasť na tomto turnaji, aby sa obratom nahlásili na sekretariát ObFZ najneskôr do 2. marca, kedy bude uskutočnené žrebovanie zápasov turnaja.
3. Dňa 17. marca sa odohrá turnaj prípraviek o „Pohár firmy MIS“ v športovej hale v Slovenskej Ľupči. Aj tu ešte nie je prihlasovanie sa na turnaj definitívne uzavreté a je možnosť sa na turnaj prihlásiť najneskôr do 9. marca.

Správy TMK – predseda Rastislav Kollár

V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ a ObFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníkov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 29.2.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v PDF formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba. Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením. Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800×600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názov fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

Správy KR – predseda Peter Králka

Na halový turnaj mladších žiakov „O pohár Jána Šutku“, ktorý sa uskutoční dňa 3. marca 2012 od 9,00 hodiny v športovej nafukovacej hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči deleguje KR rozhodcov: Jozef Gajdoš a Peter Kosec.