Úradná správa č.28, v Banskej Bystrici 22.2.2012

Konferencia ObFZ

Konferencia ObFZ Banská Bystrica sa bude konať v sobotu 9. marca 2013 v jedálni Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80, v Banskej Bystrici – Sásovej. V týchto dňoch rozposiela sekretariát futbalovým klubom materiály na konferenciu. Preto aj touto cestou žiadame všetky kluby územne patriace pod ObFZ, aby obratom zaslali vyplnenú návratku s uvedeným počtu zúčastnených osôb za ich futbalový klub. Ide hlavne o to, aby sme včas vedeli počty všetkých delegátov kvôli objednaniu stravy, kávy a občerstvenia. Za každý klub by sa mal zúčastniť jeden delegát s právom hlasovať, klubový manažér ISSF ( v niektorých kluboch je to tá istá osoba), prípadne aj starosta danej obce, pretože sa budú preberať aj finančné otázky ohľadne fungovania futbalu. Keďže máme 62 futbalových klubov, účastníkov konferencie môže byť od 60 až do 180, preto potrebujeme presnejšie počty, aby sa každému účastníkovi ušiel obed, prípadne, aby sme nemuseli objednávať zbytočne veľké množstvá porcií.

Správy ŠTK a KM  – predseda Milan Mecele

Dňa 17. februára 2013 sa uskutočnil v športovej hale v Slovenskej Ľupči 4. ročník turnaja starších žiakov o „Putovný pohár predsedu ObFZ“. Jeho víťazom sa stali starší žiaci ŠK Partizán Čierny Balog. Na druhom mieste sa umiestnil FK 1928 Jasenie a tretiu priečku získali žiaci z ŠKM Savon Banská Bystrica.

Na turnaji boli vyhlásení aj: najlepší hráč turnaja – stala sa ním zástupkyňa nežnejšieho pohlavia hráčka FK Jasenie Monika Havranová a najlepší brankár turnaja – Jakub Maďara (OFK Slovenská Ľupča).