Úradná správa č.25, v Banskej Bystrici 31.1.2013

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ

Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 28. januára okrem iných vecí prerokoval aj na základe telefonátov dotknutých klubov svoje rozhodnutie z minulého zasadnutia ohľadne udelenia pokút za neplnenie podmienok Rozpisu súťaže (mládežnícke družstvo). Keďže sa neobjavili žiadne iné skutočnosti, členovia VV nemajú dôvod meniť svoje rozhodnutie a na udelení pokuty trvajú. Jej splatnosť je najneskôr pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2012/13.

Ďalej sa členovia VV zaoberali vystúpením výberu dospelých na medzioblastnom turnaji v Rimavskej Sobote. Výber ObFZ Banská Bystrica zlyhal hlavne po disciplinárnej a morálnej stránke, čo vyvrcholilo v poslednom stretnutí turnaja, ktoré sa vinou inzultácie rozhodcu hráčom ŠK Sokol Jakub Martinom Janíkom ani nedohralo, čo urobilo zlé meno celému nášmu oblastnému zväzu a futbalovému hnutiu v oblasti. Členovia VV rozhodli riešiť priestupky hráčov na tomto turnaji podľa platného disciplinárneho poriadku na prvom zasadnutí DK pred začiatkom jarnej časti súťaže.

Systém ISSF

Dávame do pozornosti našich futbalových klubov, že na Slovensku bol prvýkrát v histórii zrealizovaný elektronický transfer systémom ISSF. Bližšie podrobnosti k nemu sú vystavené na stránke SFZ. Bolo by dobré si to pozrieť a preštudovať, lebo v blízkej budúcnosti sa budú všetky matričné úkony vykonávať výlučne týmto spôsobom. Je tam aj zaujímavý rozhovor s autorom projektu pánom Letkom a klubovým manažérom, ktorý elektronický prestup zrealizoval. Na našu konferenciu dňa 9. marca prijal pozvanie aj pán Letko, takže prípadné otázky a problémy si budú môcť manažéri ISSF objasniť priamo z prvej ruky.

Správy ŠTK a KM  – predseda Milan Mecele

KM dňa 27. januára 2013 usporiadala prvý turnaj prípraviek (hráči narodení v roku 2004 a mladší), ktorý sa uskutočnil v nafukovacej hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči. Víťazom turnaja sa stalo družstvo prípravky ŠK Badín, pred družstvom ŠK Partizán Čierny Balog. Na treťom mieste sa umiestnili hráči FK 1934 Brusno. Za najlepšieho hráča na turnaji bol vyhlásený Dominik Záhorský z ŠK Partizán Čierny Balog, najlepšou hráčkou turnaja bola vyhlásená Sára Kršiaková z ŠK Badín. Odmenený bol aj cenou sympatie hráč OFK Slovenská Ľupča Lukáš Hlaváč.

Ďalšie turnaje organizované KM ObFZ Banská Bystrica:

Turnaj pre staršie prípravky (ročník narodenia 2002 a mladší) sa uskutoční 3. februára 2013 v hale ZŠ  v Slovenskej Ľupči. Bude to turnaj o „Putovný pohár komisie mládeže ObFZ BB a firmy MM-STAV Banská Bystrica“, ktorá zároveň aj uvedený turnaj bude sponzorovať. Prihlásených je 8 družstiev: Slovenská Ľupča, FK Jupie Banská Bystrica, Brusno, Medzibrod, Partizán Čierny Balog, Ľubietová, Poniky a Nemecká.

Turnaj mladších žiakov „O pohár Jána Šutku“ sa uskutoční 10. februára 2013 v telocvični pri ZŠ v Závadke nad Hronom. Predbežne prihlásené družstvá : Badín, Jupie Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Partizán Čierny Balog, Brusno a 1. FK Horehron.

Turnaj starších žiakov „O pohár predsedu ObFZ“ sa uskutoční 17. februára 2013 v hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči. KM ráta minimálne s účasťou tých družstiev starších žiakov, ktoré štartujú v súťaži ObFZ ( 6 družstiev).

Na záver zimnej halovej sezóny sa uskutoční finálový turnaj prípraviek, ktorého termín ešte nie je definitívne určený. Miesto jeho konania bude v športovej hale v Badíne, termín a účastníci turnaja budú ešte upresnení v nasledujúcich úradných správach.