Úradná správa č.22, v Banskej Bystrici, 13. 12. 2013

POĎAKOVANIE

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom a hlavne všetkým fanúšikom futbalu za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im zaželať príjemné a radostné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2014 veľa zdravia, šťastia, pohody a spokojnosti ako aj športových a osobných úspechov.