Úradná správa č.21, v Banskej Bystrici 7.12.2012

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ

Výkonný výbor sa na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2012 okrem iných aktuálnych vecí zaoberal aj počtom mládežníckych družstiev futbalových klubov 1. triedy. Výkonný výbor na návrh ŠTK rozhodol v zmysle Rozpisu súťaže časť Športovo-technické zásady bod B udeliť pokutu vo výške 160 € futbalovým klubom: Družstevník Baláže, ŠK Hronec, Partizán Osrblie, Tatran Podkonice a Slovan Pohronská Polhora. Futbalové kluby ŠK Sokol Jakub a ŠK Sokol Staré Hory, ktoré tiež nemajú svoje mládežnícke družstvá, predložili na aktíve ŠTK platné registračné preukazy svojich hráčov, ktorí hosťujú za iné kluby, čo VV akceptoval (Jakub 15 hráčov – dorast + žiaci, Staré Hory 7 žiakov). Splatnosť pokuty je do začiatku jarnej časti súťaže, v opačnom prípade budú uvedené družstvá štartovať v zastavenej činnosti.

Správy hospodárskej komisie – predseda Július Kliment

V uplynulom týždni pribudla úhrada faktúry za rozhodcov len od ŠK Sokol Jakub, Družstevník Baláže a ŠK OPL Poniky. Preto opätovne vyzývame futbalové kluby: ŠK Partizán Čierny Balog (dva turnaje prípraviek), Slovan Pohronská Polhora, Iskra Horné Pršany a Družstevník Mičiná (za dohrávku s Brusnom B), aby svoje pohľadávky urýchlene vyrovnali pod následkom disciplinárnych opatrení. A očakávame doplatok aj od ŠK Sokol Staré Hory.

Správy matričnej komisie  – predseda Pavol Turňa

Žiadame všetky futbalové kluby, aby si počas zimnej prestávky prekontrolovali riadne všetky svoje registračné preukazy. Podľa údajov matriky skončí platnosť RP ku dňu 31. decembra 2012 približne 300 RP hráčov klubov, hrajúcich v súťažiach ObFZ Banská Bystrica. Upozorňujeme, že vystavenie nového RP, prípadne predĺženie hosťovania, nové hosťovanie a prestup je možné už len cez systém ISSF. Kluby, ktoré do dnešného dňa nie sú zaregistrované môžu mať problém. Preto je potrebné využiť zimnú prestávku na registráciu sa do systému a bez stresov si skúšať všetky možnosti, ktoré systém ISSF ponúka.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

Keďže v nominácii hráčov na medzioblastný turnaj výberov ObFZ Banskobystrického kraja v kategórii dospelých došlo ešte k niektorým úpravám, uvádzame jej definitívnu podobu.

Reprezentovať ObFZ Banská Bystrica budú: Rudolf Rubint, Roman Filadelfi, Martin Janík, Mário Lipták (všetci Jakub), Vladimír Kosec (Podkonice), Igor Šišiak, Matej Vaník (Lučatín), Daniel Kiedžuch (Harmanec), Martin Kučera (Baláže), Miroslav Meškan, Ondrej Pribula (Valaská) a Ivan Bango (Staré Hory). Trénermi výboru sú Ľubomír Lehocký a Peter Mazúch.