Úradná správa č.19, 23. novembra 2012 v Banskej Bystrici

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

Oznamujeme klubom futbalových prípraviek, že termíny zimných halových turnajov budú oznámené prostredníctvom Úradnej správy ObFZ a následne aj zainteresovaným klubom telefonicky v dostatočnom predstihu pred ich uskutočnením.

Správy DK – predseda Július Kliment

DK počas zimnej prestávky prerušuje tresty v súťažnom ročníku 2012/2013:

Peter Ursíny 850618 FK Tajov 3 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2013,

Michal Uličný 910330 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2013,

Tomáš Bukovina 921121 FK Šumiac 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2013,

Ondrej Turčan 880117 FK Lučatín trest 7 mesiacov plynie do 2. mája 2013,

Tomáš Štulajter 910718 FK Tatran Čierny Balog 1 stretnutie nepodmienečne (4 ŽK) od 20. marca 2013,

Ivan Mesík 760602 FK Baláže 1 stretnutie nepodmienečne (4 ŽK) od 20. marca 2013,

Peter Mrvík 890208 FK Brusno B 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 20. marca 2013.

Marek Meľo funkcionár FK Šumiac 3 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2013,

Ivan Bučko tréner FK Dúbravica 3 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2013,

Peter Ružinský tréner FK Lučatín trest 22 mesiacov plynie do 2. augusta 2014.

Správy komisie rozhodcov – predseda Peter Králka

1. Odporúčame pre rozhodcov a delegátov zväzu aby zimnú prestávku venovali dôkladnému štúdiu pravidiel futbalu, súťažnému poriadku, rozpisu súťaže, pokynov pre činnosť delegátov ako aj sledovaniu a rozboru futbalových stretnutí v televízii na internete a zároveň pre rozhodcov aby sa venovali aj fyzickej príprave.

2. Zimný seminár R a DZ ObFZ BB sa uskutoční v mesiaci marec 2013, dátum, čas a miesto obdržia menovaní pozvánkou. Účasť všetkých je nutná a preto žiadame aby si menovaní v dostatočnej miere / včas/zabezpečili pracovné a  školské povinnosti.

3. Žiadame záujemcov o funkciu futbalového rozhodcu, že prihlásiť sa môžu osobne alebo telefonicky na tel. čísle 048/4142254, 0907/806 995, 0903/029 052. Plánované školenie kandidátov na funkciu rozhodcov / čakateľov / je plánované na mesiac február 2013.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

Dňa 8. decembra 2012 (sobota) sa uskutoční v Rimavskej Sobote medzioblastný turnaj výberov ObFZ Banskobystrického kraja v kategórii dospelých. Náš výber obhajuje prvenstvo z vlaňajšieho ročníka.

Nominácia hráčov na tento turnaj bude uverejnená v budúcej Úradnej správe po jej definitívnej uzávierke.