Úradná správa č.15, 21.10.2011, Banská Bystrica

Správy zo sekretariátu

SFZ zakúpil pre všetky aktívne mládežnícke družstvá futbalové lopty. Náš ObFZ dostal 50 kusov lôpt, ktoré budú rozdelené pre kluby, v ktorých pôsobia mládežnícke družstvá. Pre kluby krajských súťaží bude pridelené po dve lopty za každé mládežnícke družstvo, pre kluby súťaží ObFZ BB po jednej lopte pre každé družstvo. Preto žiadame zodpovedných funkcionárov futbalových klubov, aby si lopty vyzdvihli na sekretariáte ObFZ v čase medzi 9,00 a 13,00 hodinou, v stredu aj do 17,00 hodiny.

Správy hospodárskej komisie

Pri kontrole úhrady faktúr za rozhodcov za mesiac september sa zistilo, že ešte stále neevidujeme úhradu faktúry FK Tatran Polomka vo výške 66,43 €. Žiadame uvedený futbalový klub, aby do 26. októbra predložil na sekretariát zväzu doklad (ústrižok) o uhradení pohľadávky. V prípade nesplnenia bude FK postúpený na disciplinárne konanie s možnými hernými sankciami.

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

1. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupina A 13. kolo Tajov – Ľubietová dňa 29. októbra 2011 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku v Tajove.

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupina B 11. kolo Pohronská Polhora – Pohorelá dňa 29. októbra 2011 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku v Pohronskej Polhore.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-47 Balon Daniel 910216 FK Tajov 1 stretnutie nepodmienečne od 19. októbra podľa 1-4a.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 19. októbra za 4 ŽK:

Radoš Roman 870115 FK Tajov.

Neprerokované priestupky:

Tomáš Handzuš 920309 FK Králiky – chýba poplatok za 4 ŽK

Matúš Magura 870916 FK Šumiac – chýba poplatok za červenú kartu

DK predvoláva na deň 26. októbra 2011 o 15,00 hodine rozhodcu MFS 2. triedy skupiny B Bacúch – Pohorelá pána Matúša Štrbu.

DK predvoláva na deň 26. októbra 2011 o 15,15 hodine rozhodcu MFS 2. triedy skupiny B Pohronská Polhora – Šumiac pána Filipa Dorčiaka.

D-II-8 DK trestá podľa prílohy 2/6 DP FK Brusno pokutou 20 € za neospravedlnenú neúčasť na rokovaní Odvolacej komisie dňa 13. októbra 2011. Splatnosť pokuty je do 3. novembra 2011.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

Upozorňujeme delegáta zväzu Štefana Kupca, že dňom 12. októbra 2011 ma zastavenú činnosť až do skončenia jesennej časti súťaže za vulgárne vystupovanie voči funkcionárom FK Podkonice v MFS 1. triedy Heľpa – Podkonice, konaného dňa 2. októbra 2011.

Delegačný list č.13

I. trieda 13. kolo 30. októbra 2011 o 14,00

Lučatín – Jasenie (Kučera – Šišovský, Pastorek – Sitarčík)

Dolná Lehota – Hronec (Majer – Kubančík, Zeman)

Braväcovo – Staré Hory (Spišiak – Spišák, Mišány – Prochádzka)

Poniky – Mýto SO (Mišány – Biely, Kučera – Piar)

Heľpa – Harmanec (Gemzický – Štrba, Ridzoň)

Podkonice – T. Č. Balog (Kosec – Ambróš, Ondriga – Mojžiš)

Osrblie – Baláže (Dírer – Žabka, Biely– Kotrán)

 

II. trieda skupina A 13. kolo 30. októbra 2011 o 14,00

Malachov – Hronsek (Tůma – Ifkovich, Rosenberger)

Šalková B – Nemecká SO (Höger ml. – Snopko, Gondek – Pecník)

Priechod B – Horné Pršany SO (Ambróš – Spodniak, Koctúr)

Králiky – Strelníky (Snopko – Rumanovský, Gondek)

Dúbravica – Mičiná (Gajdoš – Koctúr, Spodniak)

Tajov – Ĺubietová SO (Rosenberger – Tůma, Šišovský)

Jakub – Riečka SO (Rumanovský – Ondriga, Ifkovich)

II. trieda skupina B 11.kolo 30. októbra 2011 o 14,00

Bacúch – Valaská SO / Polomka / (Zeman – Kubančík, Štrba)

Polomka – Šumiac (Godál – Dorčiak, Mereš)

Beňuš – Michalová (Auxt – Smoleň, Pančík)

Pohr. Polhora – Pohorelá SO (Smoleň – Godál, Auxt)

 

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast skupina JUH 13. kolo 30. októbra 2011 o 11,30

Brusno – Sliač SO 14,30 (Spišák S. – Gajdoš)

Bacúch – Žarnovica (Spišák S. – Spišiak)

V. liga dorast skupina C 13. kolo 29. októbra 2011 o 14,00

Braväcovo – Kováčová (Roštár – Batis)

II. LSŽ a MŽ skupina JUH 13. kolo 29. pktóbra 2011 o 10,00/12,00

Čierny Balog – Revúca (Spišiak)