Úradná správa č.12, 30.9.2011, Banská Bystrica

Ilustračné foto: Branislav Račko

1. Predvolávame na deň 5. októbra 2011 o 15,30 hodine k preriešeniu inzultácie rozhodcu v MFS 1. triedy 8. kolo Jasenie – Heľpa:
z FK Jasenie: Martin Kordík 780317 kapitán mužstva a Marián Kučera 531222 vedúci mužstva
z FK Heľpa: Mikuláš Kukuľa 850806 vylúčený hráč a Michal Košťál 860221 kapitán mužstva
rozhodcov: Ján Tajnai a Miloš Mišány + delegát zväzu Rudolf Weiss

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode mužstiev s odohratím MFS 1. triedy 10. kolo Mýto pod Ďumbierom – Lučatín dňa 6. novembra 2011 (nedeľa) o 13,30 hodine na ihrisku FK Mýto pod Ďumbierom.

3. Nariaďujeme odohrať MFS 2. triedy skupiny A 13. kolo Jakub – Riečka dňa 29. októbra 2011 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku FK Jakub.

4. Súhlasíme po vzájomnej dohode mužstiev s odohratím MFS 2. triedy skupiny B 8. kolo Šumiac – Pohorelá dňa 8. októbra 2011 (sobota) o 14,30 hodine na ihrisku FK Šumiac.

5. Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí v súťažiach dospelých ku dňu 18. septembra 2011.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-24 Majer Ondrej 841125 FK Mičiná 1 stretnutie nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-5a.

D-I-25 Lipták Mário 781224 FK Jakub 2 stretnutia nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-4a.

D-I-26 Plavec Milan 750114 FK Králiky 1 stretnutie nepodmienečne od 16. septembra podľa 1-5a.

D-I-27 Vetrák Michal 831225 FK Beňuš 4 stretnutia nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-3b.

D-I-28 Hrčka Miroslav 870729 FK Poniky 4 stretnutia nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-3b.

D-I-29 Kocúr Jaroslav 590905 FK Hronec 4 stretnutia nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-3b.

D-I-30 Kukuľa Mikuláš 850806 FK Heľpa dňom 28. septembra zastavenie činnosti až do vyriešenia previnenia.

D-I-31 Surovec Ivan 560711 vedúci družstva žiakov FK Šalková  9 mesiacov zákaz vykonávať akúkoľvek funkciu v MFS žiakov od 28. septembra podľa 1-10. Poplatok 3 € uhradiť do 13. októbra 2011.

 D-II-7 DK udeľuje FK Šalková (Ž) pokutu vo výške 12 € (7 € za prerokovanie + 5 € cestovné pre zástupcu FK Jasenie). Splatnosť pokuty je do 13. októbra 2011.

Dňom 28. septembra uvoľňujeme činnosť  FK Mýto pod Ďumbierom, FK Pohorelá, FK Bacúch, FK Hronec a FK Hronsek po uhradení poplatkov a faktúr za rozhodcov.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 28. septembra za 4 ŽK:

Fraňo Pavel 730209 FK Horné Pršany a Chabreček Ronald 790521 FK Králiky.

Neprerokované priestupky:

Frčo Ján 821010 FK Nemecká  – chýba poplatok za červenú kartu.

D-I-32 Zmena trestu:

Magura Tomáš 870916 FK Šumiac podľa článku 31/2 DP zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 31. mája 2012.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. Pozastavenie činnosti: rozhodca Ján Tajnai a delegát Rudolf Weiss až do vyriešenia prípadu inzultácie v MFS 1. triedy 8. kolo Jasenie – Heľpa.

2. Pre rozhodcov a delegátov zväzu je možnosť zakúpenia si nových Pravidiel futbalu na sekretariáte ObFZ. Cena jedného výtlačku je 5 €.

3. Upozorňujeme delegátov zväzu na kontrolu zápisov o stretnutí s rozhodcom. V prípade nezrovnalostí bude pozastavená činnosť DZ.

4. Berieme na vedomie list pána Ivana Surovca z FK Šalková

5. Záujemcovia o funkciu rozhodcu sa môžu prihlásiť na číslo telefónu 048/ 41 42 254 (sekretariát zväzu) prípadne na mobil 0903 029 052 (Jozef Medveď).

6. Upozorňujeme rozhodcov na vypisovanie zápisu o stretnutí strojom alebo na PC (v 1. triede) na zadnej strane zápisu (Mišány, J. Höger, Dírer, Pastorek).

Delegačný list č.10


I. trieda 10. kolo  9. októbra 2011 o 14.30

Jasenie – Podkonice (Dírer – Caban, Bunganič – Pecník)

Osrblie – Heľpa (Kosec – Ondriga, Štrba – Prochádzka)

Baláže – Poniky  NE 10,30 (Majer – Kučera, Šišovský – Kotrán)

T. Č. Balog – Braväcovo (Gemzický – Auxt, Weiss M. – Piar)

Harmanec – Dolná Lehota (Kolofík – Mišány, Biely – Sitarčík)

Mýto – Lučatín – hrá sa 6. 11. 2011 o 13,30

Staré Hory – Hronec (Gajdoš – Cseky, Majer – Kotrán)

II. trieda skupina A 10. kolo  9. októbra 2011 o 14.30

Hronsek – Jakub (Hikker – Rosenberger)

Hiadeľ – Dúbravica (Pastorek – Ambróš)

Riečka – Králiky (Žabka – Koctúr)

Tajov – Priechod B (Tůma – Spodniak)

Mičiná – Šalková B (Kučera – Šišovský)

Strelníky – Malachov (Höger st. – Snopko)

Horné Pršany – Nemecká (Kubančík – Zeman)

II. trieda skupina B 8. kolo  9. októbra 2011 o 14.30

Valaská – Michalová (Godál – Pančík)

Šumiac – Pohorelá  SO o 14,30 (Gemzický – Mereš, Dorčiak)

Bacúch – Pohr. Polhora NE o 12,00 / Polomka/ (Mereš – Dorčiak, Smoleň)

Polomka – Beňuš (Smoleň – Dorčiak, Mereš)

Mládežnícke stretnutia:

Starší žiaci 8. kolo 9. októbra 2011 o 10.00

Savon B. Bystrica – Jasenie /ihr. Sásová/ (Bunganič)

Harmanec – Šalková NE o 12,30 (Biely)

Mladší žiaci 4. kolo 9. októbra 2011 o 10.00

Selce – Sásová (Biely)

Dukla „C“ – Priechod / Priechod /(Cseky)

Stretnutia riadené SsFZ:

V. liga dorast skupina D 10. Kolo 9.10 2011 o 12,00

T. Č. Balog – Vidiná (Weiss M. – Auxt)

I. liga MŽ  9. Kolo 8.10.2011 o 10,00/11,30

Podbrezová – L. Mikuláš /Brezno/ (Roštár)