Úradná správa č.9, 9.9.2011, Banská Bystrica

Správy zo sekretariátu:

Na Výkonnom výbore ObFZ Banská Bystrica boli okrem iných prerokované aj:

1. doplnenie Rady SsFZ namiesto zosnulého M. Cimermana – VV navrhol Júliusa Klimenta

2. doplnenie Rady ObFZ namiesto pána F. Goceliaka, ktorý sa vzdal svojho pôsobenia v Rade, vzhľadom na časové zaneprázdnenie, navrhuje VV pána Ivana Citterbergera. Oba tieto doplnenia bude riešiť sekretariát korešpondenčnou formou s členmi futbalových klubov, ktorých sa uvedené zmeny týkajú.

3. abdikáciu predsedu ŠTK J. Šutku na svoju funkciu z osobných dôvodov, VV kooptoval do tejto funkcie doterajšieho predsedu KM Milana Meceleho, s tým, že vzhľadom k nízkemu počtu mládežníckych mužstiev v súťažiach ObFZ prejde komisia mládeže opäť pod spoločnú jednu komisiu s ŠTK.

4. zaoberal sa žiadosťou pána M. Skladaného a jednohlasne sa rozhodol ju zamietnuť.

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele:

Predvolávame na deň 14. septembra 2011 o 15,30 hodine k preriešeniu inzultácie rozhodcu v zápase 2. triedy skupiny A 14. kolo Malachov  – Šalková B:

za FK Malachov – Ondrej Dvorský 661201 – kapitán mužstva

za FK Šalková B – Patrik Bobák 700226 – hráč mužstva, Maroš Kútik 890925 – kapitán mužstva, Štefan Nigríni – vedúci mužstva

rozhodcov stretnutia – Jozef Caban, Milan Kučera a Šimon Biely.

Správy DK – predseda Július Kliment:

D-I-10 Majer Ondrej 841125 FK Mičiná 2 stretnutia nepodmienečne od 2. septembra podľa 1-3a.

D-I-11 Kováčik Peter 880704 FK Tatran Čierny Balog  4 stretnutia nepodmienečne od 7. septembra podľa 1-3b.

D-I-12 Pribula Ondrej 890303 FK Valaská 1 stretnutie nepodmienečne od 31. augusta podľa 1-4a.

D-I-13 Babeľa Miloš 890226 FK Heľpa 2 stretnutia nepodmienečne od 7. septembra podľa 1-4a.

D-II-2 DK trestá FK Baláže pokutou 20 €, FK Riečka pokutou 15 € a FK Šalková B pokutou 15 € za nepredloženie súpisiek aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu. Splatnosť pokút je do 22. septembra 2011.

Upozorňujeme futbalové kluby, že posledným augustovým dňom uplynul termín uhradenia poplatku za rozhodcov na sezónu 2011/12 . (podľa Rozpisu súťaže – športovo-technické zásady body C a D – nemýliť si to s úhradou faktúry za rozhodovanie zápasov).  Dosiaľ ešte neevidujeme platby od týchto FK : FK Poniky, FK Osrblie, FK Baláže, FK Lučatín, FK Mýto pod Ďumbierom, FK Harmanec, FK Dolná Lehota (1. trieda), FK Riečka, FK Tajov, FK Strelníky, FK Hronsek, FK Hiadeľ, FK Dúbravica (2. trieda skupina A), FK Šumiac, FK Pohorelá a FK Bacúch (2. trieda skupina B). V prípade, že medzitým platba bola už realizovaná, žiadame predložiť na sekretariát doklad (ústrižok) o zaplatení. Posledným termínom uhradenia poplatku je 21. september 2011. Po tomto termíne budú kluby, ktoré poplatok neuhradia postúpené na disciplinárne riešenie.

Neprerokované priestupky:

Pauer Erik 900429 FK Tajov a Bobák Patrik 700226 FK Šalková B  – obom chýbajú poplatky za červenú kartu.

Zmena trestu:

Uličný Michal 910330 FK Baláže zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne sa mení na podmienečne dp 30. apríla 2012..

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka:

1. Predvolávame na KR dňa 13. septembra (utorok) o 15,15 hodine delegátov zväzu : Milan Mojžiš, Ján Sitarčík, Štefan Kupec, Rudolf Weiss.

2. Predvolávame na KR dňa 13. septembra (utorok) o 15,45 hodine rozhodcov: Jozef Zeman, Tibor Ondriga, Karol Ambróš. Účasť všetkých menovaných je nutná. Pri neúčasti bude pozastavená delegácia na nasledujúce stretnutia.

Delegačný list č.7

I. trieda  7. kolo  18. septembra  2011 o 15.00

Mýto – Jasenie (Godál – Gajdoš, Ambróš – Kupec)

Staré Hory – Harmanec (Marček – Dírer, Spodniak – Weiss)

Hronec – T. Č. Balog (Kubančík – Biely, Kučera – Piar)

Lučatín – Baláže (Cseky – Ifkovich, Penička – Prochádzka)

Dolná Lehota – Osrblie (Smoleň – Gondek, Bunganič – Mojžiš)

Braväcovo – Podkonice (Kosec – Majer, Auxt – Kotrán)

Poniky – Heľpa (Höger st. – Höger ml., Kolofík – Pecník)

II. trieda skupina A 7. kolo  18. septembra  2011 o 15.00

Strelníky – Hronsek (Tůma – Hikker)

Horné Pršany – Mičiná (Žabka – Koctúr)

Nemecká – Tajov (Caban – Rumanovský – Sitarčík)

Malachov – Riečka (Tajnai – Rosenberger)

Šalková B – Hiadeľ  SO (Cseky – Spodniak, Rumanovský)

Králiky – Jakub (Mišány – Snopko)

Dúbravica – Ľubietová (Ondriga – Dráždik)

II. trieda  skupina B 5. kolo  18. septembra  2011 o 15.00

Pohr. Polhora – Valaská (Zeman – Pastorek)

Beňuš – Pohorelá (Mereš – Pančík)

Polomka – Michalová (Dorčiak – Gemzický)

Bacúch – Šumiac  SO / Polomka / (Dorčiak – Pančík, Mereš)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci  5. kolo  18. septembra  2011

Beňuš – Heľpa  NE 13,00 (Pančík – Mereš)

Savon BB – Harmanec NE 10,00 / Sásová / (Snopko – Koctúr)

Mladší žiaci 1. kolo 18. septembra 2011 o 10,00

Priechod – Sásová  (Žabka)

Dukla „C“ – Selce /ihr. Selce/ (Rosenberger)

Stretnutia riadené SsFZ:

III.LSD a III. LMD 7. kolo 18.9.2011 o 10,00/12,30

Kremnička – Čadca (AR 2- Dírer)

IV.liga dorast skupina JUH 7. kolo 17.9.2011 o 12,30

Šalková – Hliník n/Hronom (AR – Majer)

V. liga dorast skupina C 7. kolo 17.9.2011 o 15,00

Braväcovo – Bzovík (Medveď – Spišiak)

II. LSŽ a MŽ skupina JUH 7. kolo 18.9.2011 o 10,00/12,00

MFK Banská Bystrica – Poltár /ihr. Jakub/ (Dírer)

III. LSŽ a MŽ skupina C 5. kolo 18.9.2011 o 11,00/13,00

Horehron – Brusno (Gemzický)

II.liga žien 4. kolo 10.9.2011 o 15,00

Selce – Bánovce (AR 2- Gajdoš)