Úradná správa č.7, Banská Bystrica 26.08.2011

Správy ŠTK – predseda Ján Šutka

1. Upozorňujeme futbalové kluby, ktoré ešte nepredložili súpisky resp. zoznamy hráčov, potvrdené príslušným lekárom, aby tak vykonali v dohľadnej dobe. V opačnom prípade sa zbytočne vystavia disciplinárnym sankciám.

2. Upozorňujeme futbalové kluby na štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii. Podľa SP článku 113.sú kluby povinné pre každého hráča zvlášť vyžiadať písomný súhlas rodičov (zákonných zástupcov) a príslušného telovýchovného lekára.

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. Upozorňujeme futbalové kluby, hrajúce súťaž starších žiakov, že zo súťaže sa odhlásil FK Sokol Medzibrod. Kluby vyžrebované s týmto mužstvom budú mať v príslušnom kole voľno. Prípad postupujeme na DK:

2. Vyžrebovanie súťaže mladších žiakov uvedieme v budúcej úradnej správe po spracovaní všetkých požiadaviek prihlásených klubov. Predpokladaný začiatok súťaže je 11. septembra 2011 a odohrá sa klasickým spôsobom (každý s každým doma – von).

3. Žiadame vedúcich mužstiev prípraviek o prihlásenie svojho klubu do nového súťažného ročníka v termíne do 10. septembra, aby súťaž mohla začať načas a v termíne.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-5 Uličný Michal 910330 FK Baláže 4 stretnutia nepodmienečne od 24. augusta podľa 1-3b..

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

Doplnenie na nominačnú listinu rozhodcov: Jozef Ridzoň, Krčulova 16, 97701 Brezno, mobil 0944 321 633.

Delegačný list č.5

I.trieda 5. kolo 4. septembra 2011 o 15,30
Harmanec – Jasenie (Majer – Biely, Gondek – Weiss)
Mýto – T. Č. Balog (Smoleň – Caban – Mojžiš)
Staré Hory – Baláže (Höger ml. – Höger st. – Prochádzka)
Hronec – Osrblie (Gemzický – Mišány – Pecník)
Lučatín – Podkonice (Kučera – Cseky, Penička – Piar)
Dolná Lehota – Heľpa (Štrba – Tajnai, Snopko – Kupec)
Braväcovo – Poniky (Dírer – Kosec – Sitarčík)

II. trieda skupina A 5. kolo 4. septembra 2011 o 15,30

Mičiná – Hronsek (Hikker – Spodniak)
Strelníky – Tajov (Gajdoš – Tůma)
Horné Pršany – Riečka (Ondriga – Koctúr)
Nemecká – Hiadeľ (Ifkovich – Rumanovský)
Šalková B – Jakub SO (Spišiak – Smoleň, Godál)
Priechod B – Ľubietová SO (Kosec – Cseky, Biely)
Králiky – Dúbravica (Žabka – Rosenberger)

II. trieda skupina B 3. kolo 4. septembra 2011 o 15,30

Pohorelá – Valaská (Auxt – Pančík)
P. Polhora – Michalová (Kubančík – Zeman)
Beňuš – Šumiac (Mereš – Dorčiak)
Polomka – Bacúch (Marček – Pastorek)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 3. kolo 4. septembra 2011 o 10,00

Harmanec – Jasenie NE 13,30 (Biely – Gondek)
Beňuš – Šalková NE 13,30 (Dorčiak – Mereš)