Úradná správa č.5, Banská Bystrica 12.08.2011

Správy ŠTK – predseda Ján Šutka:
1. Na základe viacerých zmien v 2. triede skupine B (odhlásenie FK Telgárt, zmena v 1. FK Horehron) vykonala ŠTK na svojom zasadnutí nové vyžrebovanie tejto súťaže, ktorej rozpis tu uvádzame:

1. kolo

 

21.augusta 2011 o 16,00
Michalová

Valaská
Pohorelá

Šumiac
Pohr.Polhora

Bacúch
Beňuš

Polomka
2. kolo

 

28.augusta 2011 o 16,00
Valaská

Polomka
Bacúch

Beňuš
Šumiac

Pohr.Polhora
Michalová

Pohorelá
3. kolo

 

4.septembra 2011 o 15,30
Pohorelá

Valaská
Pohr.Polhora

Michalová
Beňuš

Šumiac
Polomka

Bacúch
4. kolo

 

11.septembra 2011 o 15,30
Valaská

Bacúch
Šumian

Polomka
Michalová

Beňuš
Pohorelá

Pohr.Polhora
5. kolo

 

18.septembra 2011 o 15,00
Pohr.Polhora

Valaská
Beňuš

Pohorelá
Polomka

Michalová
Bacúch

Šumiac
6. kolo

 

25.septembra 2011 o 15,00
Valaská

Šumiac
Michalová

Bacúch
Pohorelá

Polomka
Pohr.Polhora

Beňuš
7. kolo

 

2.októbra 2011 o 14,30
Beňuš

Valaská
Polomka

Pohr.Polhora
Bacúch

Pohorelá
Šumiac

Michalová
8. kolo

 

9.októbra 2011 o 14,30
Valaská

Michalová
Šumiac

Pohorelá
Bacúch

Pohr.Polhora
Polomka

Beňuš
9. kolo

 

16.októbra 2011 o 14,00
Polomka

Valaská
Beňuš

Bacúch
Pohr.Polhora

Šumiac
Pohorelá

Michalová
10. kolo

 

23.októbra 2011 o 14,00
Valaská

Pohorelá
Michalová

Pohr.Polhora
Šumiac

Beňuš
Bacúch

Polomka
11. kolo

 

30.októbra 2011 o 14,00
Bacúch

Valaská
Polomka

Šumiac
Beňuš

Michalová
Pohr.Polhora

Pohorelá

 

12.kolo

 

8.apríla 2012 o 15,00
Valaská Pohr.Polhora
Pohorelá Beňuš
Michalová Polomka
Šumiac Bacúch
13.kolo

 

15.apríla 2012 o 15,30
Šumiac Valaská
Bacúch Michalová
Polomka Pohorelá
Beňuš Pohr.Polhora
14.kolo

 

22.apríla 2012 o 15,30
Valaská Beňuš
Pohr.Polhora Polomka
Pohorelá Bacúch
Michalová Šumiac
15.kolo

 

29.apríla 2012 o 16,00
Michalová

Valaská
Pohorelá

Šumiac
Pohr.Polhora

Bacúch
Beňuš

Polomka
16.kolo

 

6.mája 2012 o 16,00
Valaská

Polomka
Bacúch

Beňuš
Šumiac

Pohr.Polhora
Michalová

Pohorelá
17.kolo

 

13.mája 2012 o 16,30
Pohorelá

Valaská
Pohr.Polhora

Michalová
Beňuš

Šumiac
Polomka

Bacúch
18.kolo

 

20.mája 2012 o 16,30
Valaská

Bacúch
Šumian

Polomka
Michalová

Beňuš
Pohorelá

Pohr.Polhora
19.kolo 27.mája 2012 o 16,30
Pohr.Polhora

Valaská
Beňuš

Pohorelá
Polomka

Michalová
Bacúch

Šumiac
20.kolo 3.júna 2012 o 17,00
Valaská

Šumiac
Michalová

Bacúch
Pohorelá

Polomka
Pohr.Polhora

Beňuš
21.kolo 10.júna 2012 o 17,00
Beňuš

Valaská
Polomka

Pohr.Polhora
Bacúch

Pohorelá
Šumiac

Michalová

2. Nariaďujeme na základe žiadosti FK Michalová odohrať MFS 2. triedy skupiny B 1. kolo Michalová – Valaská dňa 20. augusta 2011 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku FK Michalová v rámci programu osláv „Dní obce Michalová“.

3. Upozorňujeme futbalové kluby 2. triedy skupiny B, že FK Bacúch odohrá svoje doma vyžrebované stretnutia vždy v sobotu v ÚHČ na ihrisku v Polomke.

Správy KM – predseda Milan Mecele:

Vyžrebovanie 1. triedy starších žiakov pre súťažný ročník 2011/2012:

1. kolo

 

21.augusta 2011 o 10,00
Šalková

Heľpa
Harmanec

Medzibrod
Beňuš

Savon BB
2. kolo

 

28.augusta 2011 o 10,00
Heľpa

Savon BB
Medzibrod

Beňuš
Šalková

Harmanec

 

3. kolo

 

4.septembra 2011 o 10,00
Harmanec

Heľpa
Beňuš

Šalková
Savon BB

Medzibrod
4. kolo

 

11.septembra 2011 o 10,00
Heľpa

Medzibrod
Šalková

Savon BB
Harmanec

Beňuš
5. kolo

 

18.septembra 2011 o 10,00
Beňuš

Heľpa
Savon BB

Harmanec
Medzibrod

Šalková
6. kolo

 

25.septembra 2011 o 10,00
Heľpa

Beňuš
Harmanec

Savon BB
Šalková

Medzibrod
7. kolo

 

2.októbra 2011 o 10,00
Heľpa

Šalková
Medzibrod

Harmanec
Savon BB

Beňuš
8. kolo

 

9.októbra 2011 o 10,00
Savon BB

Heľpa
Beňuš

Medzibrod
Harmanec

Šalková
9. kolo

 

16.októbra 2011 o 10,00
Heľpa

Harmanec
Šalková

Beňuš
Medzibrod

Savon BB

 

10. kolo

 

23.októbra 2011 o 10,00
Medzibrod

Heľpa
Savon BB

Šalková
Beňuš

Harmanec

 

voľné kolo 30.októbra 2011 o 10,00

 

11.kolo

 

8.apríla 2012 o 10,00
Heľpa Šalková
Medzibrod Harmanec
Savon BB Beňuš
 
12.kolo

 

15.apríla 2012 o 10,00
Harmanec Heľpa
Beňuš Šalková
Savon BB Medzibrod
13.kolo

 

22.apríla 2012 o 10,00
Heľpa

Harmanec
Šalková

Beňuš
Medzibrod

Savon BB
14.kolo

 

29.apríla 2012 o 10,00
Beňuš

Heľpa
Savon BB

Harmanec
Medzibrod

Šalková
15.kolo

 

6.mája 2012 o 10,00
Heľpa

Medzibrod
Šalková

Savon BB
Harmanec

Beňuš

 

voľné kolo 13.mája 2012

 

16.kolo 20.mája 2012 o 10,30
Heľpa

Beňuš
Harmanec

Savon BB
Šalková

Medzibrod
17.kolo

 

27.mája 2012 o 10,00
Heľpa

Savon BB
Medzibrod

Beňuš
Šalková

Harmanec
18.kolo

 

3.júna 2012 o 10,00
Šalková

Heľpa
Harmanec

Medzibrod
Beňuš

Savon BB

 

19.kolo 10.júna 2012 o 10,00
Medzibrod

Heľpa
Savon BB

Šalková
Beňuš

Harmanec

 

20.kolo 17.júna 2012 o 10,00
Savon BB

Heľpa
Beňuš

Medzibrod
Harmanec

Šalková

Správy DK – predseda Július Kliment:

D-I-1 Martinec Ján 890821 FK Hronsek 3 stretnutia nepodmienečne od 10. augusta podľa 6/1b.

D-I-2 Petráň Patrik 920313 FK Riečka 3 stretnutia nepodmienečne od 10. augusta podľa 6/1b.

D-I-3 Hronec Miroslav 830823 FK Strelníky 1 stretnutie nepodmienečne od 10. augusta podľa 1-5a.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica

Správy KR – predseda Peter Králka:

1. KR upozorňuje rozhodcov na vypisovanie zadnej strany Zápisu o stretnutí v MFS 1. triedy na písacom stroji prípadne počítači, v druhej triedy môže byť aj ručne vypísaná zadná strana.

2. Doplnenie Rozpisu súťaží:
zmena mobilných čísiel telefónov: Adrián Žabka 0915 695 892 a Jozef Pančík 0908 939 427 (oprava minule uvedených chybných čísiel).
KR zaradila na nominačnú listinu rozhodcov: Milan Pastorek bytom J. J. Kmeťa 62/40, 976 55 Ľubietová, mobil 0948 799 090.

Delegačný list č.3

I. trieda 3. kolo 21. augusta  2011 o 16.00

T. Č. Balog – Jasenie (Majer – Medveď, Bunganič – Kotrán)

Harmanec – Baláže (Dírer – Ifkovich, Koctúr – Prochádzka)

Mýto – Osrblie (Kolofík – Zeman, Mišány – Weiss)

Staré Hory – Podkonice (Gajdoš – Marček – Pecník)

Hronec – Heľpa (Caban – Kosec – Piar)

Lučatín – Poniky (Kučera – Šišovský, Penička – Mojžiš)

Dolná Lehota – Braväcovo (Tajnai – Biely, Cseky – Sitarčík)

II. trieda skupina A  3. kolo 21 . augusta 2011 o 16.00

Tajov – Hronsek (Hikker – Rumanovský)

Mičiná – Riečka (Ondriga – Spodniak)

Strelníky – Hiadeľ (Žabka – Rosenberger)

Nemecká – Jakub (Godál – Snopko)

Malachov – Ľubietová (Höger st. – Höger ml.)

Šalková B – Dúbravica  SO (Žabka – Rosenberger, Spodniak)

Priechod B – Králiky  SO (Ifkovich – Šišovský, Biely)

II. trieda skupina B 3. kolo 21. augusta 2011 o 16.00

Michalová– Valaská  SO o 14,00 (Batis – Spišiak)

Pohorelá – Šumiac (Smoleň – Auxt)

Pohronská Polhora – Bacúch (Štrba – Mereš – Kupec)

Beňuš – Polomka (Kubančík – Pančík)

Mládežnícke stretnutia:

I.trieda starší žiaci 1. Kolo 21. augusta 2011

Šalková – Heľpa  NE 10,30 (Šišovský – Rosenberger)

Harmanec – Medzibrod  NE 14,00 (Ifkovich – Koctúr)

Beňuš – Savon BB  NE 14,00 (Pančík – Kubančík)

Stretnutia riadené SsFZ:

II. LSDV a LMDV 4. kolo 21. 8. 2011 o 10,00/12,15

Podbrezová B – Námestovo / Skalica/ (AR 2 – Batis)

V. liga dorast skupina D 3. kolo 21.8.2011 o 13,30

T. Č. Balog – Pliešovce (Bunganič – Majer)

II. LSŽ a MŽ JUH 3. kolo 21.8.2011 o 10,00/12,00

Badín – Hriňová o 12,00/14,00 (Gajdoš)

MFK BB – Tisovec /Radvaň/ (Dírer)

III. LSŽ a MŽ skupina C 1. kolo 21.8.2011 o 11,00/13,00

Horehron – Hontianske Nemce /Polomka/(Auxt)