Úradná správa č. 48, v Banskej Bystrici, 26. 6. 2015

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Kontumujeme MFS za porušenie článku 40/1 b SP:

 1. trieda skupina A – 16. kolo Hiadeľ – Šalková B
 2. trieda skupina A – 17. kolo Šalková B – Horné Pršany
 3. trieda skupina A – 18. kolo Harmanec – Šalková B
 4. trieda skupina A – 20. kolo Staré Hory – Šalková B
 5. trieda skupina A – 22. kolo Ľubietová – Šalková B
 6. trieda skupina A – 23. kolo Šalková B – Riečka
 7. trieda skupina A – 24. kolo Mičiná – Šalková B
 8. trieda skupina A – 25. kolo Šalková B – Selce B-Baláže
 9. trieda skupina A – 26. kolo Hronsek – Šalková B
 10. trieda skupina A – 28. kolo Šalková B – Malachov
 11. trieda skupina A – 30. kolo Šalková B – Dúbravica,

Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK: Hiadeľ, Horné Pršany, Harmanec, Staré Hory, Ľubietová, Riečka, Mičiná, Selce B-Baláže, Hronsek, Malachov, Dúbravica podľa SP čl. 100/i – neoprávnený štart hráčov zo súpisky A – družstva. Prípady odstupujeme na DK.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

1. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku I. triedy starších žiakov súťažného ročníka 2014/2015:

1 Sásová 20 17 2 1 110 : 19 53
2 Šalková 20 13 2 5 77 : 25 41
3 Jasenie 20 10 3 7 63 : 51 33
4 Valaská 20 10 2 8 68 : 48 32
5 Priechod 20 2 2 16 10 : 80 8
6 Hrochoť 20 2 1 17 18 : 123 7

Víťazom súťaže sa stal ŠK Sásová. Tabuľka strelcov starších žiakov: Ivan DIANIŠKA (Sásová) – 25 gólov, Dušan Matis (Sásová) – 23 gólov, Samuel Filip Halaj (Jasenie) – 20 gólov, Patrícia Adamovičová (Valaská) – 17 gólov, Patrik Pendziviater (Šalková) – 15 gólov.

2. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku I. triedy mladších žiakov súťažného ročníka 2014/2015:

1 FŠMH Jupie Badín 6 4 1 1 19 : 13 13
2 Ľubietová 6 2 1 3 14 : 14 7
3 Nemecká 4 2 0 2 13 : 13 6
4 Poniky 4 1 0 3 6 : 12 3

3. V novom súťažnom ročníku nebude pre nedostatok prihlásených družstiev vytvorená oblastná liga staršieho dorastu, ani dvojičková liga SŽ+MŽ. Ligy starších a mladších žiakov budú prebiehať oddelene.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 1. júla 2015 o 14,30 hodine zástupcov FK Šalková B: prezident klubu p. Alexander Tuček, vedúci B – družstva dospelých p. Štefan Nigríni a kapitána B – družstva dospelých p. Maroš Kútik 1183784. Účasť menovaných na rokovaní je bezpodmienečne nutná.

D-II-35 DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole napomínaný piatou alebo deviatou žltou kartou, môže podľa článku 37/6 DP do 14 dní od oznámenia za tieto napomínania v ÚS, požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2015/2016. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí disciplinárne opatrenie za pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť: „Žiadosť o určení pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“. Túto žiadosť je potrebné v stanovenej lehote doručiť na sekretariát ObFZ buď na mailovú adresu alebo klasickou poštou. Finančné pokuty sú stanovené takto: súťaže dospelých = 20 €, mládežnícke súťaže = 5 €.

Prerušenie trestov po skončení súťažného ročníka 2014/2015:

Martin Rumanovský, 1239711, FK Savon Banská Bystrica 2 stretnutia nepodmienečne,

Viktor Valent 1277858 FK Šalková B 3 stretnutia nepodmienečne,

Michal Šárik 1272925 FK Šalková B 3 stretnutia nepodmienečne,

Jaroslav Veľký 1182566 FK Jasenie 3 stretnutia nepodmienečne,

Maroš Bardejovský 1249265 FK Osrblie 1 stretnutie nepodmienečne ( 9 ŽK),

Matúš Malček 1171473 FK Jasenie 1 stretnutie nepodmienečne (9 ŽK),

Miroslav Debnár 1240256 FK Strelníky 1 stretnutie nepodmienečne (9 ŽK),

Martin Gregor 1199286 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne (5 ŽK),

Miroslav Majer 25031966 FK Strelníky 1 stretnutie nepodmienečne,

Všetci menovaní s účinnosťou trestu od 24. júna 2015.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).