Úradná správa č. 47, v Banskej bystrici, 30.6.2017

Správy zo sekretariátu

  1. Pripomíname futbalovým klubom, že aktív ŠTK a KM sa bude konať v sobotu 8. júla 2017 v jedálni Olympia v Radvani pri futbalovom ihrisku so začiatkom o 10,00 hodine.
  2. Upozorňujeme futbalové kluby, že už boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2017/2018. Uzávierka prihlášok je do 3. júla 2017.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku

2016/2017. Konečné tabuľky súťaží súhlasia s tými, ktoré sú uvedené na webovej stránke futbalnet.

Prvá trieda: Víťazom súťaže a postupujúcim mužstvom do piatej ligy skupiny C sa stal FK 09 Bacúch. Keďže sa súťaž redukuje na pôvodný počet 14 mužstiev vypadávajúcimi družstvami sa stali FK Slovan Michalová a Partizán Dolná Lehota.

Najlepšími strelcami prvej triedy boli: Ján KUBAŠIAK (Poniky) – 24 gólov, Marek Srnka (Braväcovo) – 23 gólov a Tomáš Klinec (FK Podkonice) – 20 gólov.

Druhá trieda skupina A: Víťazom súťaže a postupujúcim do prvej triedy sa stal FK Družstevník Strelníky. Keďže do tejto súťaže nikto z prvej triedy nevypadol, bude mať v budúcom súťažnom ročníku tiež 14 mužstiev.

Najlepšími strelcami II. triedy skupiny A boli: Adam Šimiak (Riečka) – 36 gólov, Ján Dvorovenko (Dúbravica) – 29 gólov a Branislav Halupka (Riečka) – 25 gólov.

Druhá trieda skupina B: Víťazom súťaže a postupujúcim mužstvom do prvej triedy sa stal FK Mladosť Pohorelá. Do tejto súťaže pribudnú dva vypadávajúce kluby z prvej triedy a ak sa prihlásia všetky kluby, čo hrali v tejto súťaži v minulom ročníku, bude mať táto skupina v novom súťažnom ročníku 10 účastníkov.

Najlepšími strelcami II. triedy skupiny B boli: Michal Muránsky (Tatran Čierny Balog B) – 22 gólov, Pavol Lupták (Jasenie) a Michal Martinec (Heľpa) – obaja dali po 16 gólov.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

V nedeľu 25. júna 2017 sa na futbalovom štadióne v Selciach uskutočnil finálový turnaj prípraviek, na ktorom sa zúčastnili dve najlepšie družstvá z každej z troch skupín prípraviek počas sezóny 2016/2017. Namiesto ospravedlneného Čierneho Balogu sa predstavili Poniky. V systéme turnaja, každý s každým si šesť družstiev zmeralo sily v horúcom letnom počasí. Víťazom sa nakoniec stali hráči FK 34 Brusno – Ondrej pred domácimi ŠK Selce a treťou OFK Slovenskou Ľupčou, štvrtí boli hráči Braväcova, piate Poniky a šiesty Medzibrod. Na turnaji boli udelené aj individuálne ocenenia, keď najlepším strelcom sa stal hráč Braväcova Oliver Kán, najlepším brankárom Matúš Seifert z Brusna a najlepším hráčom Matiáš Laštiak zo Slovenskej Ľupče.

Ostatné ocenenia

hráčky na turnaji: Henrieta Huťková a Stanka Melová – Medzibrod, Simona Králiková – Selce;

najmladší hráč turnaja – Adam Brozman – Poniky;

najužitočnejší hráči družstiev:

  1. FK 34 Brusno – Ondrej – Jozef Šalko
  2. ŠK Selce – Dominik Lauko
  3. OFK Slovenská Ľupča – Adam Solárik
  4. FK Sokol Braväcovo – Jakub Gašperan
  5. ŠK OPL Poniky – Tobias Murín
  6. TJ Sokol Medzibrod – Lukáš Gregor

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Prerušenie trestov:

Zdenko Muríň, 1081377, FK Horné Pršany, zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne;

Ivan Mesík, 1078588, FK Selce B-Baláže, trest prerušený od 19. júna 2017 do 4. augusta 2017;

Ondrej Pribula, 1182582, FK Valaská, zostatok trestu 3 stretnutia nepodmienečne.

DK oznamuje, že v prípade prerušenia DS sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia sezóny 2016/2017 do začiatku nového súťažného ročníka 2017/2018 (5. augusta 2017) podľa článkov 37/7 a 17/8 DP.

DK zároveň oznamuje futbalovým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom zápase súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný piatou alebo deviatou, dvanástou, prípadne pätnástou žltou kartou, môže podľa článku 37/6 DP do 14 dní od oznámenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí disciplinárne opatrenie za pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom: „Žiadosť o určení pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“. Túto žiadosť je potrebné v stanovenej lehote doručiť na sekretariát ObFZ buď na mailovú adresu alebo klasickou poštou. Finančné pokuty sú stanovené takto: súťaže dospelých = 20 €, mládežnícke súťaže = 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Letný seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční dňa 28. júla 2017 ( piatok) od 16,00 v priestoroch Domu kultúry v Podbrezovej. Žiadame rozhodcov a delegátov o naplánovanie si svojich súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcii zúčastniť.

Trénersko-metodická komisia – predseda Peter Mazúch

Na základe hlasovania štyroch futbalových klubov, členov Výkonného výboru ObFZ a členov komisie TMK vyhlasuje trénersko-metodická komisia Jedenástku ObFZ Banská Bystrica súťažného ročníka 2016/2017. Sú v nej zaradení hráči: brankár Peter PALIDER (FK 09 Bacúch) – obrancovia Tomáš GIERTL (FK 09 Bacúch), Tomáš GEMZICKÝ (FK 09 Bacúch), Marek MEŠKAN (FK 09 Bacúch), Matej MINČEV (FK Podkonice) – záložníci Matej TRNIK (Partizán Osrblie), Marek SRNKA (FK Sokol Braväcovo), Marek OČENÁŠ (Partizán Osrblie), Michal BANÍK (OFK Slovan VALASKÁ) – útočníci Ján KUBAŠIAK (ŠK OPL Poniky), Peter ŠVANTNER (Tatran Čierny Balog).

Ocenenia pre hráčov budú odovzdané na aktíve ŠTK futbalovým funkcionárom príslušného klubu.